Навігація
Головна
ТЕОРІЇ, МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОСТОРОВОГО...Регіональні економічні співтовариства на пострадянському просторіРегіональні інтеграційні утворення на пострадянському просторіетап. Ідентифікація небезпек джерел, діючих в досліджуваному...ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИПідходи до створення єдиного інформаційного простору РосіїФормування правового простору антикризового управління економікоюФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУСтруктура інформаційного просторуПарадоксальність глибини художнього простору
 
Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фактор простору в історії регіональної економіки

В даний час в світовому просторі виділяють три головні складові: геополітичну , геоекономічну (економічну) і геостратегічну.

Зараз з виходом на світову арену була якась загальнонаціональна економіка стикається з такими явищами всесвітнього господарського розвитку, облік яких зумовлює відповідь на корінне питання: чи впишеться національна економіка в систему світових господарських зв'язків. До таких явищ перш за все відносяться наступні.

1. Єдність світової економічної системи та її цілісність. Це основне якість зовнішнього середовища слід враховувати при включенні в геоекономічний простір.

2. Модифікація товарного виробництва в геоекономічному просторі. Для її обліку необхідно зробити наступне:

- Усвідомити нові грані сучасного механізму інтернаціоналізації;

- Постійно звіряти зовнішньоекономічну діяльність з розвитком такої основоположної економічної категорії, як суспільний поділ праці , що важливо з багатьох причин. З ростом числа учасників зовнішньоекономічних зв'язків перед ними постають далеко не прості питання: знайти свою "економічну нішу" у світовій системі поділу праці. Якщо модель співпраці, в основі якої лежить зовнішня торгівля, передбачає такий сектор зовнішнього ринку, який можна заповнити відповідним товаром, то при включенні в систему світових господарських зв'язків (МХС) необхідний пошук адекватної господарсько-економічної структури для спільного виробництва і спільної реалізації товарів і послуг на світовому ринку, тому суспільний поділ праці вимірюється вже в глобальному масштабі;

- Враховувати діалектичну єдність двох різноспрямованих процесів: посилення інтернаціоналізації суспільного виробництва і поглиблення поділу праці. Іншими словами, розподіл праці як умова для реалізації товарів співіснує з об'єднанням на однорідної господарської основі. Про те, як важливо враховувати це єдність, підтверджує ту обставину, що, виготовляючи масу унікальних виробів, їх можна не реалізувати на світовому ринку, якщо вони не впишуться в чужу для них середовище (економічну, виробничу, інформаційну, технологічну, нормативно-правову та т.п.).

3. Нові атрибути спілкування. Вони складають геоекономічний каркас світової системи. Взаимопереплетение відтворювальних процесів, створення принципово нових технологій, "інтелектуалізація" міжнародного обміну - все це не могло не відбитися на світовому товарному обігу. З'явилися нові об'єкти і суб'єкти міжнародного спілкування. Одним з найважливіших моментів сучасної зовнішньої сфери виступає необхідність врахування взаємодії і взаємозалежності зміни товару і еволюції організаційно-економічної структури світового господарського спілкування. Поряд з цим відбулися серйозні мотиваційні зрушення. Об'єктивні закономірності в розвитку МХС підштовхують суб'єктів до пошуку відповідних методів роботи на світовому ринку з метою забезпечення максимального ефекту.

Економічний простір - це насичена територія, що вміщає безліч об'єктів (населені пункти, промислові підприємства, транспортні і інженерні мережі та ін.) І зв'язків між ними. Кожен регіон має свій внутрішній простір і зв'язку із зовнішнім простором.

Якість економічного простору визначають наступні параметри.

щільність - ступінь насиченості даної території будь-якими об'єктами (чисельність населення, кількість природних ресурсів, обсяг основного капіталу та інші показники на одиницю площі простору). Критична щільність - щільність граничного насичення території даними об'єктами, при перевищенні якої в ландшафті відбуваються якісні зміни. гранична щільність - максимально можлива щільність якого-небудь явища на даній території;

розміщення - рівномірність, диференціація, концентрація розподілу населення і економічної діяльності. Рівномірний розміщення - щільність досліджуваного явища на всіх полігоні залишається незмінною. Корреляционное розміщення - розміщення одного об'єкта чи явища, при якому його щільність залежить від щільності іншого об'єкта. Розпорошеного (дисперсне ) розміщення - утруднюється або виключається взаємодія між об'єктами;

пов'язаність - інтенсивність економічних зв'язків між елементами простору, умови мобільності товарів, послуг, капіталу і людей, які визначаються розвитком транспортних і комунікаційних мереж.

Просторові структури мають такі типи:

1) вогнищева і розсіяна;

2) рівномірно-вузлова;

3) агломераційного-вузлова.

Найважливішими складовими єдиного економічного простору є національні (загальноукраїнські) ринки товарів і послуг, праці і капіталу.

Більшість країн світу мають неоднорідне економічний простір, в межах якого виділяються особливі частини: анклави і ексклавів. Анклав - відокремлений ділянку, який по відношенню до навколишнього його території відрізняється специфічними умовами (економічними, фінансовими, і т.п.), наприклад, вільні і офшорні зони. ексклав - відокремлена від основної території частина.

Структура просторових теорій регіональної економіки складається:

• з теорій розвитку регіону ;

теорій міжрегіональних економічних відносин ;

теорій розміщення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕОРІЇ, МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Регіональні економічні співтовариства на пострадянському просторі
Регіональні інтеграційні утворення на пострадянському просторі
етап. Ідентифікація небезпек джерел, діючих в досліджуваному життєвому просторі
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Підходи до створення єдиного інформаційного простору Росії
Формування правового простору антикризового управління економікою
ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ
Структура інформаційного простору
Парадоксальність глибини художнього простору
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук