Навігація
Головна
Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів...Вплив демографічних параметрів на розміщення продуктивних сил у...Закономірності розміщення продуктивних силІсторія радянського планування розміщення і розвитку продуктивних силГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У РОСІЇОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІТеорія розміщення продуктивних силМіжнародні економічні зв'язкиФактори розміщення продуктивних силДержава і розвиток зовнішніх економічних зв'язків в моделях...
 
Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зовнішні економічні зв'язки та їх вплив на розміщення продуктивних сил

Процес спеціалізації територій та обміну між ними спеціалізованої продукцією і послугами зветься географічного поділу праці , вищою формою якого є міжнародне.

Система взаємопов'язаних національних економік, в основі якої лежить міжнародний поділ праці, економічні та політичні відносини, утворює світове господарство.

У числі внутрішніх передумов участі країни в світовому господарстві слід виділити природно-географічну та економічну складові. До першої з них відносяться багатство і різноманітність в країні природних умов і ресурсів. Їх господарсько-економічна і транспортно-географічна оцінка проводиться з точки зору як задоволення потреб вітчизняного виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, так і можливостей і доцільності формування на їх базі спеціалізації економіки країни в міжнародному поділі праці.

До економічних чинників формування участі країни в міжнародному поділі праці і світовому господарстві відносяться перш за все загальний рівень техніко-економічного розвитку та економічна ефективність функціонування її народного господарства і що входять в нього виробничих, транспортних і інших господарських систем і структур.

Розглянемо форми міжнародних економічних відносин .

1. Міжнародна торгівля. Темпи зростання зовнішньоторговельного обороту значно випереджають темні зростання виробництва. Під впливом НТП відбуваються зміни в товарній структурі світової торгівлі, формується стійка тенденція підвищення частки продукції обробної промисловості. Географічне розподіл світової торгівлі відрізняється сильною нерівномірністю. Так, більше 70% всього її обороту припадає на економічно розвинені країни Заходу, в тому числі понад 45% - на Західну Європу.

2. Міжнародні фінансово-кредитні відносини. Вони полягають в наданні позик і кредитів, в експорті та імпорті капіталу. Головними експортерами капіталу є США, Японія, Великобританія, Німеччина.

3. Науково-технічні зв'язки. Вони виражаються в міжнародному обміні науково-технічними знаннями, а також в здійсненні спільних наукових розробок і проектів передових технологій, охорони навколишнього середовища.

4. Надання міжнародних послуг. Цей вид відносин включає транспортні (наприклад, обслуговування морських суден) і будівельні послуги, послуги в галузі страхування, реклами, інженерного проектування, обміну виробничим досвідом і т.д.

5. Міжнародний туризм. До нього відноситься автомобільний, повітряний, річковий і морський туризм. Одночасно з розвитком туризму росте і його індустрія: мережа готелів, туристичних фірм, обслуговуючих підприємств і т.д.

З 1988 р в нашій країні право на вільну зовнішньоторговельну діяльність було дано кожному господарюючому суб'єкту. Разом з тим розпад СРСР породив складну проблему митних кордонів РФ і інші труднощі в економічній інтеграції.

Розпад загальносоюзного народногосподарського комплексу в умовах радикальної зміни суспільних систем привів до порушення єдності економічного простору. З ліквідацією спільної грошової одиниці і відповідним запуском в обіг національних валют внутрішньодержавні відносини перетворилися в міждержавні з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками для постсоюзного економічного простору. Темпи зниження зовнішньоторговельного обороту з країнами СНД значно перевищували темпи зниження зовнішньоторговельного обороту з країнами далекого зарубіжжя.

Організація зовнішньоекономічних зв'язків має наступні види:

- Створення спільних підприємств за участю іноземних та вітчизняних фірм;

- Встановлення прямих зв'язків і кооперування з підприємствами ближнього і далекого зарубіжжя;

- Нетрадиційна форма зовнішньоекономічних зв'язків - спорудження великих промислових об'єктів на компенсаційній основі (надані кредити компенсуються поставками кредитором того продукту, який виробляє побудований об'єкт протягом певного часу);

- Утворення зон вільного підприємництва, або вільних економічних зон.

Участь Росії в міжнародному поділі праці і світовому господарстві відбувається під впливом різноспрямованих, нерідко суперечливих економічних, технологічних, фінансових та соціальних процесів.

Зовнішньоекономічна стратегія ґрунтується на найбільш повному використанні можливостей взаємовигідного поділу праці, поглиблення зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків, веденні прогресивних структурних зрушень в експорті та імпорті в інтересах підвищення ефективності економіки.

Зовнішньоекономічна діяльність в даний час все більше впливає на економічні та соціальні аспекти розвитку територій Росії. Подальша інтеграція регіонів РФ в світовий ринок зумовлює необхідність вирішення широкого спектра проблем.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Товарна структура експорту російської продукції на світовий ринок і ринок СНД дає уявлення і про географічні особливості формування експорту в країні, незважаючи на те що природні та економічні передумови розвитку народного господарства Росії і формування її участі в міжнародному поділі праці досить суперечливі.

В експорті провідну роль відіграють енергоносії. На першому місці стоїть вивезення сирої нафти, нафтопродуктів і природного газу.

Наступна за значенням позиція вітчизняного експорту - метали, дорогоцінне каміння та вироби з них. Рівень експорту залізних руд і концентратів, чавуну і феросплавів зростає.

Істотно зріс експорт ряду кольорових металів. Так, алюмінієве виробництво працює переважно на зовнішні ринки (на експорт направляється 70% виробленого в країні алюмінію).

Значну частку в експорті займає продукція хімічної промисловості, перш за все вивозять калійні і азотні добрива, аміак.

Експорт машин, устаткування і транспортних засобів продовжує скорочуватися. Хоча в СРСР він був невисокий для індустріально розвиненої країни (максимально 21,5%), але його частка була істотно вище, ніж в даний час (5,0%).

В імпорті РФ як і раніше провідні місця займають продукція машинобудування, продовольчі і споживчі товари масового попиту, продукція хімічної промисловості.

Однак імпорт машинобудівних інвестиційних виробів і обладнання скоротився, а ввезення споживчих товарів і побутової техніки зріс. Особливу роль придбав імпорт легкових автомобілів престижних марок.

Другий за значенням позицією імпорту стала продукція хімічної промисловості, частка якої збільшилася в порівнянні з 2008 р більш ніж на 2%.

Третя за значенням стаття імпорту - продовольчі товари та сільськогосподарську сировину. Збільшення ввезення продовольчих товарів йде на тлі падіння виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції.

Товарні структури експорту та імпорту РФ представлені на рис. 8.5 і 8.6.

Структурні процеси в розвитку виробництва і товарного наповнення експорту дозволяють виявити приблизну картину його географії. Основними районами, де формуються експортні потоки РФ, є перш за все територіально віддалені і переважно малонаселені і економічно односторонньо освоєні райони країни. До таких в першу чергу відноситься північ Західного Сибіру, де формуються основні експортні потоки сирої нафти і природного газу, що є основою російського експорту. З інших районів слід відзначити південь Східного Сибіру (вивезення лісу, алюмінію, целюлозно-паперової продукції), європейський Північ (ліс, целюлозно-паперова продукція, пиломатеріали і деяку кількість вуглеводневої сировини). З староосвоенних районів в експорті істотну роль грає Урало- Поволжі, що поставляє природний газ, нафтопродукти і мінеральні добрива. Мінімальна участь в поставках приймають Центральний і Північно-Західний райони Росії, тобто регіони з найбільш розвиненою обробною промисловістю, що концентрують у тому числі основну частину машинобудування і перш за все - його кваліфіковані, високотехнологічні та наукомісткі виробництва.

Основне місце у зовнішньоекономічних зв'язках Росії традиційно займають європейські країни, частка яких у зовнішньоторговельному обороті перевищує 50%. Так, в 2003 р в загальному обсязі експорту Росії на частку Німеччини припадало 9,2%, Італії - 7,5, Нідерландів - 7,6, Китаю - 7,3, Швейцарії - 5,1, США - 3,7, Великобританії - 4,3, Фінляндії - 3,8, Японії - 2,1%.

В імпорті переважали поставки з Німеччини - 14,1% всього обсягу російського ввезення, США - 5,2, Китаю - 5,8, Італії - 4,2, Франції - 4,1, Фінляндії - 3,2, Полину - 3, 0, Великобританії - 2,5, Нідерландів - 2,2%.

В імпорті переважали поставки з Китаю - 15,8%, Німеччини - 12,3, Японії - 4,9, США - 4,8, Італії - 4,4, Франції - 4,3, Республіки Корея - 3,8, Сполученого Королівства (Великобританії) - 2,5, Польщі - 2,2, Туреччини - 2,1, Нідерландів - 1,9 і Фінляндії - 1,9%.

У 2011 р в загальному обсязі експорту Росії на частку України припадало 5,9%, Білорусі - 4,8, Казахстану - 2,5%.

В імпорті переважали поставки з України - 6,6% від усього обсягу російського імпорту, Білорусі - 4,5, Казахстану - 2,2%.

Кризовий стан економіки на початку 1990-х рр., Що викликало падіння виробництва і переорієнтацію господарських зв'язків підприємств на далеке зарубіжжя, призвело до падіння товарообігу Росії з країнами СНД.

Товарна структура експорту Росії в 2012 р .:

Мал. 8.5. Товарна структура експорту Росії в 2012 р .:

1 - продовольчі товари та сільськогосподарську сировину; 2 - мінеральні продукти; 3 - продукція хімічної промисловості; 4 - продукція лісової і целюлозно-паперової промисловості; 5 - текстиль, текстильні вироби та взуття; 6 - метали, дорогоцінне каміння та вироби з них; 7 - машини, обладнання і транспортні засоби; 8 - інші товари

Товарна структура імпорту Росії в 2012 р

Мал. 8.6. Товарна структура імпорту Росії в 2012 р

Умовні позначення - ті ж, що і на рис. 8.5

Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі РФ наведена в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Зовнішня торгівля РФ

(За методологією платіжного балансу), млрд дол. США

показники

роки

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Зовнішньоторговий оборот:

145,0

149,9

168,3

212,0

280,6

369,2

467,8

577,9

763,7

495,2

649,2

845,2 1

експорт

82,4

105,0

107,3

135,9

183,2

243,8

303,6

354,4

471,8

303,4

400,4

522,0

імпорт

62,6

44,9

61,0

76,1

97,4

125,4

164,3

223,5

292,0

191,8

248,7

323,21

сальдо торгового балансу

19,8

60,1

46,3

59,9

85,8

118,4

139,3

130,9

179,8

111,6

151,7

198,8 1

В тому числі:

з країнами далекого зарубіжжя

експорт

65,4

90,8

90,9

114,6

153,0

210,2

260,2

300,6

400,7

255,3

337,8

438,3

імпорт

44,3

31,4

48,8

61,0

77,5

103,5

140,2

191,7

253,1

167,7

213,6

275,5

сальдо торгового балансу

21,2

59,3

42,1

53,6

75,5

106,7

119,9

108,9

147,6

87,5

124,2

162,8

з країнами СНД

експорт

17,0

14,3

16,4

21,4

30,2

33,5

43,4

53,8

71,1

48,1

62,6

83,7 1

імпорт

18,3

13,4

12,2

15,1

19,9

21,9

24,0

31,8

38,8

24,1

35,2

47,7

сальдо торгового балансу

-1,4

0,8

4,2

6,3

10,3

11,7

19,3

22,0

32,2

24,0

27,4

36,0

Концепція зовнішньої політики РФ (система поглядів на зміст, принципи і основні напрямки зовнішньополітичної діяльності) формується Міністерством закордонних справ РФ. Еволюція міжнародних відносин на початку XXI ст. і зміцнення Росії на світовій арені зажадали по-новому поглянути на загальну ситуацію навколо неї, переосмислити пріоритети російської зовнішньої політики з урахуванням зростаючої ролі країни в міжнародних справах, підвищення її відповідальності за те, що відбувається в світі і що відкрилися в зв'язку з цим можливостей брати участь не тільки в реалізації міжнародного порядку денного, по і її формуванні.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів продуктивних сил
Вплив демографічних параметрів на розміщення продуктивних сил у світовій економіці
Закономірності розміщення продуктивних сил
Історія радянського планування розміщення і розвитку продуктивних сил
ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У РОСІЇ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Теорія розміщення продуктивних сил
Міжнародні економічні зв'язки
Фактори розміщення продуктивних сил
Держава і розвиток зовнішніх економічних зв'язків в моделях економічного розвитку Китаю і Індії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук