Навігація
Головна
Статистика трудових ресурсів, зайнятості та безробіття населенняСпецифіка аналітичних методів у моделюванні, прогнозуванні та...Зайнятість та безробіття населенняСтатистика економічно активного населення, зайнятості та безробіттяОсновні напрямки статистичного дослідження зайнятості та безробіття...
Поняття зайнятості та зайнятого населенняЗайнятість та безробіття населення
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проблеми зайнятості і безробіття працездатного населення

Зайнятість населення

Зайнятість як соціально-економічне явище можна визначити як суспільно-корисну діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих і суспільних потреб і приносить трудовий дохід (заробіток).

Зайнятість - це найважливіша характеристика економіки і добробуту населення країни; одночасно являє собою економічну категорію і соціальну проблему. Як економічна категорія зайнятість - це сукупність відносин на ринку праці з приводу участі населення в трудовій діяльності; вона виражає міру його включеності в працю, ступінь задоволення суспільних потреб у працівниках і особистих потреб людей в оплачуваних робочих місцях і отриманні доходу.

Як соціальна проблема зайнятість відіграє визначальну роль у формуванні та розвитку професійних можливостей кожної людини, у становленні та розкритті його особистості. Праця в процесі зайнятості створює основне багатство суспільства, забезпечує його прогресивний розвиток, вносить вклад у соціальний прогрес світового співтовариства. На противагу зайнятості - безробіття негативно впливає на життєвий рівень людини, його сім'ї; є дестабілізуючим чинником, який веде до застою, деградації окремих регіонів, соціальних потрясінь у суспільстві. Саме тому що безробіття є серйозною соціально-політичною проблемою, зайнятість повинна перебувати в центрі уваги суспільства і держави, що проводиться ним соціально-економічної політики. У цій якості державна політика зайнятості виступає як сукупність заходів, спрямованих на стимулювання залучення та ефективного використання громадян у сфері праці для досягнення цілей особистості і суспільства. Основою для побудови та реалізації цієї політики є концепція зайнятості як система поглядів, уявлень, що розкривають характер зайнятості населення на певному етапі соціально-економічного розвитку суспільства. У Росії концепція зайнятості опрацьовується в умовах формування ринкової економіки з соціальною спрямованістю. Її основні положення викладені у Законі РФ від 19.04.1991 № 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації".

Зайнятість як суспільно корисна діяльність охоплює широке коло працездатного населення. За родом (сфері) діяльності всіх зайнятих можна розбити на чотири великі групи: 1) зайняті в економіці оплачуваною діяльністю; 2) військовослужбовці, зайняті діяльністю, що не приносить прямого грошового доходу (в міру переходу на контрактну форму служби військовослужбовці будуть наближатися за статусом до зайнятим в економіці); 3) учні з відривом від виробництва; 4) зайняті вихованням дітей і веденням домашнього господарства.

За способом залучення в трудову діяльність зайнятих в економіці можна розділити на три підгрупи: 1) наймані працівники, зайняті на основі продажу своєї робочої сили; 2) роботодавці / підприємці, що реалізують свої організаторські та підприємницькі здібності; 3) самозайняті (особи, які працюють за свій рахунок; члени виробничих кооперативів, що не використовують найману робочу силу на постійній основі).

Відповідно до Міжнародного класифікатора статусу зайнятості (1993 г.) виділяють шість груп зайнятого населення: 1) наймані працівники; 2) роботодавці; 3) особи, які працюють за свій рахунок; 4) члени виробничих кооперативів; 5) допомагають члени сім'ї; 6) працівники, які не класифікуються за статусом.

У Законі "Про зайнятість населення в Російській Федерації", а також в Конституції РФ відображені основні засади зайнятості.

Перший принцип відображає виключне право громадян вільно розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці; примус до праці в будь-якій формі - не допускається (крім особливих випадків, встановлених законодавчо). Тим самим, добровільність праці як загальнолюдська цінність закріплена законом. Людина може вільно вибирати вид суспільно корисної діяльності, місце і форму докладання своїх здібностей і бажань.

Другий принцип відображає відповідальність держави за створення умов для реалізації прав громадян на працю і вільно обрану зайнятість. Відповідальність держави пов'язана зі сприянням зайнятості громадян, розкриттям їх інтересів та здібностей при виборі виду суспільно корисної діяльності. Державне сприяння зайнятості та створення для неї умов полягає в коригуванні непрямими заходами (економічними, законодавчими, соціальними) економічної поведінки громадян, у придбанні ними відповідної кваліфікації для заняття тим чи іншим видом діяльності, в подисканіі підходящої роботи або місця навчання.

Третій принцип відображає комплексний підхід до вирішення проблем зайнятості, він включає координацію зусиль органів влади всіх рівнів, взаємодію механізмів державного регулювання і ринкового саморегулювання, використання фінансових можливостей бюджетів, позабюджетних фондів, коштів підприємств, громадських об'єднань і громадян, досягнення економічної та соціальної ефективності від прийнятих програм сприяння зайнятості населення.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В умовах ринкової економіки існує не пряме централізоване управління, а система регулювання зайнятості. У цій системі головними регуляторами виступають закони, постанови, нормативно-правові акти, програми заохочення і стимулювання зайнятості, угоди між суб'єктами соціально-трудових відносин на національному, регіональному, галузевому рівнях і на рівні підприємств; важлива роль відводиться інвестиційної, податкової та фінансово-кредитній політиці. Держава в цій системі виступає координатором, творцем рамкових умов для функціонування названих ланок (регуляторів) системи.

Держава, здійснюючи політику зайнятості на федеральному рівні, переслідує стратегічні і тактичні цілі.

Стратегічні цілі політики зайнятості перебувають у досягненні високого рівня життя населення, у створенні умов для різнобічного розвитку людини на основі підвищення ефективності економіки. Тактичні цілі спрямовані на збалансованість попиту і пропозиції робочої сили на основі попиту і пропозиції робочих місць, на забезпечення повної, продуктивної і ефективної зайнятості. Ринковий механізм в регулюванні зайнятості спрямований на зростання ефективності виробництва і, отже, на ліквідацію неефективних робочих місць, вивільнення працівників, що не відповідають вимогам попиту. Федеральний рівень державної політики зайнятості включає комплекс активних і пасивних заходів по створенню та збереженню робочих місць, попередженню масового безробіття, підтримання її на соціально-прийнятному рівні ("нормальному", "природному"), підготовці та перепідготовці робочої сили, що відповідає вимогам науково-технічного прогресу та ринку праці, розробки та здійснення великих програм і проектів, що забезпечують виведення із застою депресивних регіонів і т.д.

Регіональний рівень державної політики зайнятості переслідує ті ж стратегічні і тактичні цілі, що і федеральний, але передбачає більш повне використання наявних можливостей регіону, пошук нетрадиційних шляхів вирішення проблем зайнятості. Серед них - усунення адміністративних обмежень на переміщення робочої сили; підготовка і перепідготовка робочої сили з урахуванням особливостей праці в даному регіоні; підтримка (адміністративна, податкова) діяльності роботодавців по створенню ними робочих місць, у тому числі для осіб з обмеженими трудовими можливостями; розширення діапазону громадських робіт для осіб, які тривалий перебувають в стані безробіття (незайнятості); налагодження співпраці між адміністраціями трудоізбиточних і трудонедостатніх регіонів по тимчасовому використанню робочої сили на основі контрактів; залучення іноземного капіталу в регіони з підвищеним рівнем безробіття, у тому числі для розвитку малого та середнього бізнесу та підготовки для неї робочої сили.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Статистика трудових ресурсів, зайнятості та безробіття населення
Специфіка аналітичних методів у моделюванні, прогнозуванні та проектуванні соціально-економічних процесів: зайнятості населення, ринку праці, проблем безробіття, формування людського капіталу
Зайнятість та безробіття населення
Статистика економічно активного населення, зайнятості та безробіття
Основні напрямки статистичного дослідження зайнятості та безробіття населення
Поняття зайнятості та зайнятого населення
Зайнятість та безробіття населення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук