Навігація
Головна
ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУАналіз впливу трудових показників на обсяг виробленої продукціїАналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсівАналіз трудових ресурсівМАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНОМУ...
Методи розрахунку і система показників трудових ресурсівЕкологічні показники в системі показників і ознак якості продукціїСоціальне партнерство як елемент системи трудового праваПоказники соціально-економічного розвитку країни та регіонівПоняття про мотиви придбання та оціночних показниках трудової...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз соціально-трудових показників

Система соціально-трудових показників

Складовою частиною економічного аналізу роботи підприємства є аналіз соціально-трудових показників. Він необхідний для визначення ефективності використання робочої сили, організації та нормування праці, системи матеріального стимулювання, впливу продуктивності на кінцеві результати виробництва. Аналіз соціально-трудових показників допомагає розробити заходи щодо усунення непродуктивних витрат робочого часу і подальшого зростання продуктивності праці.

Приступаючи до аналізу, слід мати на увазі, що неухильне зростання продуктивності праці важливий не сам по собі, а у взаємозв'язку з кінцевими результатами виробництва, тому необхідно виявити, за рахунок чого він забезпечується. Адже підприємство може нарощувати продуктивність праці, як кажуть, за всяку ціну, тобто за рахунок і впровадження у виробництво дорогих і недостатньо ефективно використовуваних основних фондів, і встановлення завищених договірних цін та ін. У таких умовах ефект, отриманий від показника продуктивності праці, може бути погашений в результаті зниження показника фондовіддачі. У підсумку економічна ефективність виробництва знизиться.

Аналіз соціально-трудових показників зазвичай починають з вивчення динаміки і рівня продуктивності праці, встановлення частки приросту обсягу випуску продукції, отриманого за рахунок підвищення продуктивності праці. Потім аналізують показники чисельності та структури кадрів, використання робочого часу, стану організації та нормування праці, витрачання фондів оплати праці і т.п. Тільки при оцінці всієї сукупності трудових показників можна з досить повною достовірністю оцінити ефективність використання персоналу.

Відомо, що продуктивність праці залежить від цілого ряду чинників, тому в процесі аналізу необхідно оцінити вплив кожного фактора на зростання продуктивності праці у звітному періоді, виявити невикористані резерви її подальшого підвищення.

Центральне місце серед таких факторів займає науково-технічний прогрес (НТП). У результаті аналізу визначається, який приріст продуктивності праці на підприємстві у звітному періоді і за планом забезпечений за рахунок здійснення науково-технічних заходів, яка їхня ефективність. До числа таких заходів відносяться впровадження нової техніки і технологій, механізація і автоматизація праці, модернізація обладнання, зниження трудомісткості продукції та ін.

Далі слід визначити, який вплив на рівень продуктивності праці надають управління виробництвом, стан організації купа, атестація робочих місць. Важливо виявити можливості поліпшення використання робочого часу, скорочення непродуктивних витрат праці, розширення зон обслуговування, застосування передових методів праці, поліпшення розміщення і використання робочих кадрів, вдосконалення їх структури.

Підлягають також вивченню структура виробничої програми, зміни трудомісткості фактично виготовленої продукції, питома вага кооперованих поставок. Одним з напрямків аналізу повинні стати оцінка якості діючих норм праці, їх технічної обгрунтованості, виконання застосовуваних норм праці, організації роботи з їх удосконалювання.

Наступним, не менш важливим напрямком аналізу соціально-трудових показників є вивчення кадрового потенціалу підприємства. Тут аналізу повергається виконання плану за чисельністю і складом кадрів, зайнятих на підприємстві, забезпечення виробництва кадрами і їх професійно-кваліфікаційний склад, рух кадрів, використання робочого часу, кількість зайнятих ручним, малокваліфіковану і важкою фізичною працею. Важливо також дослідження і соціальних аспектів трудової діяльності працівників: мотивації праці, професійно-кваліфікаційного зростання, задоволеності працею і т.п.

Ще одна істотна напрямок аналітичної роботи - аналіз витрачання фондів, рівня та динаміки середньої заробітної плати. Відомо, що заробітна плата служить сполучною ланкою між трудовими і всіма іншими показниками господарської діяльності. Заробітна плата - інтегрований показник, який об'єднує виплати з фонду заробітної плати та фонду матеріального заохочення. В якості аналітичного показника при оцінці рівня і динаміки оплати праці використовується середня заробітна плата по категоріях працюючих.

Фонд заробітної плати, його формування і витрачання визначаються тарифними ставками та посадовими окладами, станом нормування праці та нормативами трудомісткості, обсягом і якістю виробленої продукції (робіт). При аналізі заробітної плати на підприємстві необхідно оцінити співвідношення між приростом середньої заробітної плати (фондом оплати праці) і приростом продуктивності праці (чистої продукції, доходу). Знати його важливо для правильної оцінки ефективності виробництва.

Аналіз трудових показників повинен бути комплексним, оскільки вони пов'язані не тільки між собою, а й з найважливішими техніко-економічними показниками роботи підприємства. Комплексність аналізу обумовлюється і тим, що дані по одному показнику беруться в основу аналізу інших показників (наприклад, дані про виконання підприємством плану по продуктивності праці і чисельності кадрів використовуються при аналізі витрат фонду заробітної плати)

В якості вихідної інформації поряд з первинними даними доцільно використовувати форму федерального державного статистичного спостереження №1 - моніторинг "Відомості про діяльність організації в соціально-трудової сфері".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Аналіз впливу трудових показників на обсяг виробленої продукції
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз трудових ресурсів
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
Методи розрахунку і система показників трудових ресурсів
Екологічні показники в системі показників і ознак якості продукції
Соціальне партнерство як елемент системи трудового права
Показники соціально-економічного розвитку країни та регіонів
Поняття про мотиви придбання та оціночних показниках трудової діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук