Навігація
Головна
Розподіл доходів і нерівністьСТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯДиференціація доходів населення. Крива ЛоренцаСТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО...СТАТИСТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
СТАТИСТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯРозподіл доходів і нерівністьВиди, структура і джерела доходів населенняДоходи населення: поняття, роль і призначенняДиференціація доходів населення. Крива Лоренца
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Доходи, рівень і якість життя населення

Сутність і зміст доходів населення

Ринкова економіка вимагає теоретичного переосмислення процесів, що відбуваються у сфері розподільних відносин. Це стосується насамперед до перебудови підходів, що застосовуються в рамках економічної теорії, до визначення поняття і змісту доходів населення, їх диференціації та породжуваного нею розшарування населення, до простежування тенденцій зміни рівня життя населення, до розгляду питань формування і росту доходів у контексті проведення адекватної державної політики доходів.

У наявних наукових дослідженнях проблема доходів, як правило, розглядається в розрізі формування доходів населення при різних його моделях або в аспекті розподілу доходів при різних умовах господарювання. Найчастіше дане питання досліджується у взаємозв'язку тільки з бідністю, злиднями, соціальним захистом населення. Кількісні та якісні зміни розмірів доходів і перетворення розподільних принципів повинні досліджуватися у взаємозв'язку з теоретичними положеннями, що відносяться як в цілому до економіки, так і, що дуже істотно, до сфери теорії доходів.

У цьому контексті важливо відзначити взаємозв'язок понять "дохід" і "багатство". На нашу думку, поняття "багатство" ширше. Доходи складаються із запасів грошей, благ і послуг членів суспільства на даний момент і не завжди пов'язані з їх використанням через споживання. Дохід становить основу формування багатства і визначається за якийсь проміжок часу, зазвичай за рік. Не завжди зростання доходів і збільшення багатства змінюються в одному і тому ж напрямку.

Але в цілому доходи і багатство населення є основою задоволення матеріальних і духовних потреб людей і виступають найважливішим чинником зростання суспільного добробуту.

У сучасній економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності доходів населення і, виходячи з рівня їх дослідження, трактуються по-різному. Узагальнюючи ці підходи, можна відзначити, що їх дослідження проведено за двома основними напрямками. В рамках першого напряму, відображеного в "Економікс", розглядаються кількісні взаємозв'язку, тобто доходи населення визначаються "як сума грошових надходжень або готівки в одиницю часу". Суть дослідження полягає у вивченні кількісних характеристик доходів, що розглядаються як деяка сума грошей, що робить вплив на попит і пропозицію і сама в свою чергу обумовлена співвідношенням попиту і пропозиції на фактори виробництва.

Доходи населення - це сукупність грошових і натуральних надходжень, одержуваних окремою особою або родиною (домогосподарством) з різних джерел протягом певного періоду і витрачених на споживання, накопичення, різні збори і податки. У даному визначенні доходів, на наш погляд, не враховані безкоштовні послуги, які також входять до складу доходів населення.

Ю. П. Кокін вважає, що "сукупний дохід є основним показником матеріальної забезпеченості населення, включає всі види грошових доходів, а також вартість натуральних надходжень, отриманих від особистого підсобного господарства і використаних на особисте (домашнє) споживання". Розгляд доходів населення без включення до їх складу безкоштовних послуг, наданих різними суб'єктами господарювання і державою, звужує рамки дослідження, так як їх роль у відтворенні доходів незахищених груп населення значима.

Так, визначальними чинниками формування доходів, на наш погляд, виступають особисті характеристики і трудові досягнення працівників, результати діяльності підприємств, організацій, установ, де зайнятий працівник, і рівень розвитку економіки в цілому. Доходи населення також залежать від розміру новоствореної вартості як джерела їх формування, від рівня продуктивності праці, податкової та соціальної політики держави та ін. На різних етапах життєдіяльності людини роль кожного з факторів, що впливають на розміри доходів населення, різні і перебільшення або зменшення їх значення у формуванні доходів в цілому, принаймні, методологічно некоректно.

В умовах ринкової економіки зберігається важливість аналізу доходів як економічних форм реалізації відносин власності. Відносини власності є основою будь-якої економіки, на якій будується структура господарства і система управління. В умовах трансформаційного періоду, коли агенти економічних відносин відокремлені друг від друга, передумовою обміну виступає належність благ суб'єктам економічних відносин. Власник, вступаючи в ринкові відносини, визначає, як ина яких умовах економічне благо буде передано іншій особі, яка є об'єктом права користування, володіння, розпорядження, управління. Форма власності виступає в якості головного чинника, визначального форми отримання доходів. Визначення доходу як економічної форми реалізації відносин власності дозволяє розкрити його якісну визначеність. Такий підхід дозволяє показати глибинні соціально-економічні відносини в суспільстві.

Доходи населення як економічна категорія являють собою сукупність відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами та державою, з одного боку, домогосподарствами та індивідами, з іншого, з приводу присвоєння, розподілу і перерозподілу частини новоствореної вартості.

Сутність доходів найповніше відбивається в їх функціях. Виділено наступні основні функції доходів населення: відтворювальна, статусна, стимулююча, що формує платоспроможний попит і як фактор підвищення добробуту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розподіл доходів і нерівність
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Диференціація доходів населення. Крива Лоренца
СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТАТИСТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
СТАТИСТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Розподіл доходів і нерівність
Види, структура і джерела доходів населення
Доходи населення: поняття, роль і призначення
Диференціація доходів населення. Крива Лоренца
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук