Навігація
Головна
Зовнішньоекономічні операції: понятійні категорії, класифікаціяПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙТеоретичний аспект зовнішньоекономічних зв'язківПонятійний апарат і основні категорії світових товарних ринків....Завдання та функції дидактики, її понятійний складЗавдання та функції дидактики, її понятійний складЗовнішньоекономічні операціїКласифікація зовнішньоекономічної інноваційної діяльностіКласифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою...НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо...
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгова політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зовнішньоекономічні операції: понятійні категорії, класифікація

Зовнішня торгівля реалізується, як відомо, в ході конкретних операцій, які здійснюються виходячи з передбачуваної вигоди, без якої не може бути торгівлі, з урахуванням національного законодавства та міжнародних правил. Важливу роль в справі регулювання взаємовідносин сторін і додання однаковості зовнішньоторговельними договорами зіграла Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, що отримала назву Віденської конвенції 1980 року (набула чинності 1 січня 1988 г.). Це багатосторонню міжнародну угоду, що має на меті уніфікацію правил міжнародної торгівлі. СРСР ратифікував Конвенцію в 1990 р, а Росія як правонаступниця СРСР приєдналася до неї в 1991 р

Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах.

У міжнародному торговельному праві використовується також поняття звичаї ділового обороту.

У ст. 9 Віденської конвенції з приводу звичаю записано наступне:

• сторони пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, і практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відносинах;

• при відсутності домовленості про інше вважається, що сторони мали на увазі застосування до договору чи до його укладення звичаю, про який вони знали або повинні були знати і який в міжнародній торгівлі широко відомий і постійно дотримується сторонами в договорах такого роду й відповідній галузі торгівлі.

Звичаї ділового обороту в сфері ВЕС в ряді випадків тлумачаться міжнародними неурядовими організаціями. Як приклад можна привести вироблені Міжнародною торговою палатою Міжнародні правила тлумачення торгових термінів Інкотермс (зараз діють в редакції 2010 року). Сторони при укладенні договору купівлі-продажу товару можуть посилатися на цей документ і поширювати його дію на свої відносини.

Повернемося до визначень, що характеризує зовнішньоторговельну діяльність.

Експорт - це вивезення товару, робіт, послуг, результатів інтелектуальної власності, в тому числі виключних прав на них, з митної території за кордон без зобов'язання про зворотне ввезення. Факт експорту товарів фіксується в момент перетину товаром митного кордону. До послуг та прав на результати інтелектуальної діяльності застосовуються і інші способи поставки крім транскордонної. До експорту товарів прирівнюються окремі комерційні операції без вивезення товарів з митної території за кордон.

Обсяг міжнародної торгівлі, тобто світовий товарообіг, підраховується шляхом підсумовування тільки обсягів експорту, зазвичай в доларах США і в цінах ФОБ ( FOB - free on board). Ціна ФОБ означає, що продавець несе лише частину витрат з транспортування і страхування тільки до моменту доставки товару на борт судна. Більш докладно про це див. У главі 11 цього підручника.

Імпорт - ввезення товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі виключних прав на них, на митну територію з-за кордону без зобов'язання про зворотне вивезення. Факт імпорту товарів фіксується в момент перетину товаром митного кордону, отримання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності. Імпорт зазвичай вказується на базі цін СІФ. Ціна СІФ ( CIF - cost, insurance and freight) - це умова поставки, за яким продавець оплачує перевезення товару до пункту призначення (зазвичай це порт в країні імпорту) і витрати але страхуванню товару на час перевезення.

Зовнішньоторговельна діяльність являє собою підприємницьку діяльність в галузі міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності. Під "товар" слід розуміти будь-яке рухоме майно (включаючи всі види енергії), а також віднесені до нерухомого майна повітряні, морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти, що є предметом зовні торгової діяльності. Транспортні засоби, що використовуються при договорі про міжнародне перевезення, товарами не є.

Міжнародна торгівля послугами називається також невидимим експортом. Вона визначається як підприємницька діяльність, спрямована на задоволення потреб інших осіб за рахунок виконання найрізноманітніших видів діяльності, пов'язаної з потребами людей і організацій. Наприклад, до торгівлі послугами за російським законодавством відносяться:

• послуги (роботи), що надаються відповідно до договорів (або іншими документами, прирівняними до них), укладеними з іноземними юридичними і фізичними особами;

• послуги (роботи) з обслуговування іноземних суден - лоцманська проводка, всі види портових зборів, послуги судів портового флоту, ремонтні та інші види роботи:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• послуги, що надаються безпосередньо в російських аеропортах і повітряному просторі Росії з обслуговування іноземних суден, включаючи аеронавігаційне обслуговування;

• експортовані послуги - це послуги по обробці імпортної давальницької сировини, що ввозиться на митній території Російської Федерації, для подальшої переробки його російськими підприємствами в готову продукцію, що вивозиться за межі кордонів держав - членів СНД (так звані толлінгові операції, толінг).

До зовнішньоторговельними операціями відноситься також франчайзинг. Франчайзинг (franchise - привілей, право) - це система (а також спосіб) організації та розвитку бізнесу, при якому одна компанія (франчайзер) дасть іншій незалежній компанії або індивідуальному підприємцю (франчайзі, або франчайзіат) право вести бізнес, використовуючи ім'я і бізнес-систему франчайзера і реалізуючи аналогічний з франчайзером товар (послугу) ідентичним способом. Франчайзі отримує можливість виступати на ринку під маркою франчайзера, використовуючи його репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології та механізми підтримки, відповідно зобов'язується здійснювати свою діяльність по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. Міжнародна асоціація франчайзингу визначає його як триваючі відносини, при яких франчайзер передає права, засновані на угоді, яка може бути, ліцензійним, торговим, концесійним і т.п., на заняття підприємницькою діяльністю і допомогу в навчанні, маркетингу, управлінні і т.д . в обмін на фінансову компенсацію від франчайзіата. Сутність франчайзингу полягає в тому, що фірма (франчайзер), що має стійкий позитивний імідж на ринку, передає на певних умовах невідомій споживачам фірмі (франчайзіату) право, тобто ліцензію (франчайз, франшизу), на свою технологію і роботу під своїм товарним знаком і отримує за це певну компенсацію (дохід). За договором франчайзингу право діяльності зазвичай надається на певній території і на певний термін.

У Російській Федерації дію франчайзингу регламентується гл. 54 "Комерційна концесія" і частиною 4 ГК РФ.

Інжиніринг представляє собою інженерно-консультаційні послуги зі створення підприємств і об'єктів. Інжиніринг як особливий вид підприємництва має такі специфічні особливості:

• це одна з форм послуг виробничого призначення, яка втілюється не в речовій формі продукту, а в його корисному ефекті. Цей корисний ефект може мати матеріальний носій (проектна і технічна документація, графіки, креслення і т.п.) або не мати його (навчання, управління і т.п.);

• він пов'язаний в кінцевому підсумку з підготовкою і забезпеченням процесу виробництва і реалізації розрахованих на проміжне і кінцеве споживання матеріальних благ і послуг;

• виступає об'єктом купівлі-продажу.

Тендер (tender - пропозиція, заявка на підряд) - це конкурсна форма проведення підрядних торгів, суть яких полягає в змаганні поданих претендентами пропозицією з точки зору їх відповідності критеріям, що містяться в тендерній документації.

Лізинг (lease - оренда) - це форма довгострокової оренди, пов'язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. Лізинг являє собою одночасно форму матеріально-технічного постачання, кредитування та оренди. У лізингу завжди присутні дві сторони:

1) лізингодавець - господарюючий суб'єкт (підприємство або індивідуальний підприємець), який здійснює лізингову діяльність, тобто передачу в лізинг за договором спеціально придбаного для цього майна;

2) лізингоодержувач - господарюючий суб'єкт, який отримує майно у користування за договором лізингу.

Ноу-хау ( know how - знаю як) - це комплекс технічних знань і комерційних секретів. Конфіденційність - основна ознака ноу-хау. Зазвичай розрізняють ноу-хау технічного і комерційного характеру. Ноу-хау технічного характеру включає:

1) досвідчені незареєстровані зразки виробів, машини і апарати, окремі деталі, інструменти, пристосування для обробки та ін .;

2) технічну документацію - формули, розрахунки, плани, креслення, результати дослідів, перелік і зміст проведених науково-дослідних робіт і їх результати; розрахунки стосовно до даного виробництва або технології; дані про якість матеріалів; навчальні плани для підготовки персоналу;

3) інструкції, що містять дані про конструкцію, виготовленні або використанні продукту; виробничий досвід, опис технологій; практичні вказівки по дизайну; технічні рецепти, дані але планування та управління виробництвом та ін.

Ноу-хау комерційного характеру містить:

1) адресні банки даних;

2) картотеки клієнтів;

3) картотеки постачальників;

4) дані про організацію та ефективності виробництва, обсяг випуску продукції та ін.

Продаж ноу-хау має ряд особливостей; зокрема, для оцінки ноу-хау покупець повинен хоча б частково ознайомитися з його істотою, при цьому власник ризикує втратити монополію на ноу-хау, які не продавши його.

При визначенні ціпи ноу-хау необхідно пам'ятати, що вона окупиться майбутнім прибутком, яку отримає користувач; в іншому випадку у нього буде менший прибуток або не буде її взагалі. Існує кілька способів оплати ноу-хау:

роялті (royalty - плата за надра, авторський гонорар) - поступові виплати пропорційно визначеним показникам за право використання ноу-хау, патентів, ліцензій, надр тощо Роялті виплачується після закінчення певного терміну, зазначеного в угоді, - місяці, роки, починаючи з моменту випуску продукції або отримання прибутку. Форма розрахунку від суми продажів застосовується тоді, коли реальний прибуток визначити складно. Коливання цін на світовому ринку робить виплату роялті по твердофіксірованной ставкою досить обтяжливою. Тому при довгострокових угодах застосовуються ставки, диференційовані за роками;

паушальний платіж (від нім. Pauchal - взятий в цілому) - одноразовий, обумовлений заздалегідь платіж. Паушальні платежі застосовуються, коли складно спрогнозувати ефект дії ноу-хау або вартість ліцензії невисока. Паушальні платежі найчастіше застосовуються під внепроизводственной сфері. По суті, вони являють собою фактичну ціну ліцензії. Винагорода у вигляді паушального платежу є капіталізацією роялті, тобто його дострокової одноразовою виплатою;

каст шас (cost plus - ціна плюс) - виплати за додаткові послуги по узгодженим розцінкам понад передбачену ціну. Можуть застосовуватися також змішані форми платежів.

Ноу-хау є самостійним об'єктом ліцензійних угод (безпатентних ліцензій). Багато компаній вважають за краще не патентувати, а передавати на ліцензійних засадах як ноу-хау нові винаходи, процеси і методи. Забезпечення прав власника ноу-хау залежить насамперед від чітко сформульованих умов контракту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зовнішньоекономічні операції: понятійні категорії, класифікація
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Теоретичний аспект зовнішньоекономічних зв'язків
Понятійний апарат і основні категорії світових товарних ринків. Міжнародні класифікатори товарів
Завдання та функції дидактики, її понятійний склад
Завдання та функції дидактики, її понятійний склад
Зовнішньоекономічні операції
Класифікація зовнішньоекономічної інноваційної діяльності
Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо окремих категорій ТОВАРІВ ТА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук