Навігація
Головна

Свідоцтво на товарний знакУ 3. Класифікація управлінських рішень в практиці товарного...Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою...
Система методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на...Концепції визначення вартості власного капіталуСтатистична вартість товарів
Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесуКількісні показники ефекту, величини вибірки і потужності критеріюСинтаксичні одиниці та зв'язку
Країни - учасниці ШОС"Дезорієнтація партнера"Аналіз позиції протилежної сторони і складання психологічного...
Підготовка зображень для публікації, екскурс в історію редагування...Завдання цієї публікаціїWeb-публікації баз даних
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгова політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системи торгівлі

Система торгівлі, тобто організації збору даних та їх включення в статистику зовнішньої торгівлі, може бути спільною або спеціальної.

Названі системи розрізняються визначенням статистичної території країни і що випливають з цього розбіжністю враховуються товарних потоків.

Статистичної територією прийнято називати територію, щодо якої ведеться облік руху товарів. При загальній системі торгівлі статистична територія країни співпаде з її економічною територією, тоді як при спеціальній системі статистична територія обмежена її частиною.

Країни, які застосовують спеціальну систему, зазвичай не включають в свою статистичну територію митні склади і вільні митні зони. Зібрана на такій основі статистика має істотний недолік - в ніс виявляютьсявключеними окремі внутрішні потоки товарів (наприклад, між зоною вільного обігу та вільної митної зоною) і виключеними деякі зовнішні потоки (наприклад, рух товарів між вільної митної зоною і іншими країнами). В результаті використання такої статистики при складанні платіжних балансів і національних рахунків передбачає розрахунок і внесення поправок в зареєстровані величини імпорту і експорту. Ведення статистики на основі спеціальної системи небажано і з точки зору проведення міжнародних зіставлень, оскільки це вносить додаткові труднощі в визначення країн-партнерів, тим більше що визначення вільних зон в законодавствах різних країн не збігаються.

Прийнявши до уваги дану обставину, Статистична комісія виходить з необхідності застосування загальної системи обліку країнами. Тим країнам, які продовжують використовувати спеціальну систему, доцільно збирати дані про торговельні потоки між тією частиною економічної території, яка опинилася поза статистичної території, і решті її частиною на щоквартальній основі, по основних товарах і країнам-партнерам. У тому випадку, коли прямий облік таких товарних потоків неможливий, слід виробляти їх оцінку.

Товарні класифікації

Статистична комісія виходить з необхідності здійснювати збір статистичних даних в категоріях Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС). Що стосується МСТК, то країни можуть продовжувати використовувати її з метою економічного аналізу, оскільки вона краще пристосована для цього завдання, ніж ГС.

ГС є пізнішою розробкою, що базується на принципах МСТК та інших міжнародних і національних класифікаторів (Брюссельська митна номенклатура СТС, Номенклатура ради з питань митного співробітництва і т.п.). Її використання почалося в 1988 р [1]

Застосування принципів ГС дозволяє знизити ймовірність виникнення помилок у зовнішньоторговельних контрактах, укладених між резидентами країн, спростити і автоматизувати ведення митної статистики, проводити міжнародні зіставлення.

Товарна номенклатура ГС складається з 21 розділу і 99 груп, при цьому 77, 98, 99 групи є резервними і можуть бути використані в країнах для виділення специфічних товарів. Номенклатура ГС включає в себе 33 товарні групи, 1 241 позицію, 3552 підпозиції, 5019 підпозицій.

Невід'ємною частиною ГС є примітки до розділів, груп і товарних, основні правила класифікації товарів і пояснення, роз'яснення до них. Кожному товару присвоєно код з 6 цифр, подальша деталізація (до 8 або 10 цифр) делегується країнам - учасницям Конвенції про ГС. Код товару дозволяє отримати всю необхідну інформацію про нього в зручній до передачі і обробці формі. Розділи і підгрупи маркуються римськими цифрами, групи, позиції і субпозиции - арабськими. В рамках ГС усі товари класифіковані як за призначенням, так і по галузях економіки. Розділи IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX і XXI формуються відповідно до функціональним призначенням, розділи I, II і V - за походженням, розділи IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX і XXI - за хімічним складом, IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX і XXI - по вигляду використовуваних для виробництва матеріалів. Групи складаються за ознаками, що стосуються ступеня обробки матеріалів і призначенням товару у світовій торгівлі (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Товарна структура мировою експорту в 2010 р розділах ГС

Групи

опис

число груп

число позицій

Частка,%

I

Живі тварини; продукти тваринного походження

5

42

1,8

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

II

Продукти рослинного походження

9

77

2,4

III

Жири та олії тваринного або рослинного походження

1

21

0,5

IV

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

9

56

2,5

V

мінеральні продукти

3

66

16,9

VI

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

11

178

9,2

VII

Пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них

2

43

4,3

VIII

Шкури, вироблена шкіра, натуральне хутро та вироби з них

3

20

0,6

IX

Деревина та вироби з неї

3

27

0,7

X

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів

3

40

1,7

XI

Текстильні матеріали та вироби

14

152

4,3

XII

Взуття, головні убори, парасольки від сонця, палиці

4

19

0,8

XIII

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

3

48

0,9

XIV

Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали

1

18

2,8

XV

Недорогоцінні метали та вироби з них

11

148

10,2

XVI

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини

2

132

25,1

XVII

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

4

38

10,1

XVIII

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні

3

53

XIX

Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя

1

7

0,1

XX

Різні товари і вироби

3

30

1,9

XXI

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

1

6

0,1

Джерело: Хохлов Л. В. Світові товарні ринки. Μ .: ВЛВТ, 2012. С. 23.

Визначення статистичної вартості

Нові підходи нс змінюють усталену систему використання ціни СІФ для оцінки імпорту, а ціни ФОБ - для оцінки експорту. Разом з тим вводиться нова чітка установка - при розрахунку статистичної вартості брати за основу фактично сплачені або підлягають сплаті ціни відповідно до правил визначення митної вартості, сформульованими в Угоді СОТ від 1994 г. При перерахунку валют рекомендується застосовувати курс, розрахований як середня величина між фактичними курсами купівлі і продажу за найбільш короткий період часу, що передує даті розглянутої угоди. Країнам запропоновано також збирати інформацію про вартість міжнародних перевезень і страхування для перерахунку імпорту в ціни ФОБ в цілях ведення національних рахунків і складання платіжного балансу.

Кількісні одиниці обліку

Важливим елементом переглянутої методології є рекомендація застосовувати для статистичних цілей "стандартні одиниці кількісного обліку", схвалені Всесвітньою митною організацією. Статистична комісія порахувала також доцільним мати дані але всім товарам в одиницях ваги і зберегла свою рекомендацію розраховувати чиста вага товарів у всіх тих випадках, коли стандартна одиниця кількісного обліку відрізняється від чистої ваги (крім тих випадків, коли вагові одиниці застосовуються, наприклад при торгівлі електроенергією) .

Визначення країни-партнера

Країною-партнером в разі імпорту рекомендовано вважати країну походження товарів. Як додатковий критерій країни-партнера запропоновано використовувати країну поставки. Всі ці правила формулюються в.о. відношенню до всіх базисним товарними групами (шестизначним кодами) Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Для статистики експорту підтверджена рекомендація розглядати в якості партнера країну, яка на момент вивезення товарів відома як країна кінцевого призначення.

При визначенні партнера в обох випадках рекомендовано використовувати опис статистичної території, прийняте в країнах-партнерах. Для полегшення роботи національних статистичних служб Статистичне управління ООП періодично публікує спеціальний документ "Митні території світу".

Публікацію та розповсюдження даних

Статистична комісія ООН рекомендує національним статистичним службам регулярно публікувати не тільки дані про зовнішню торгівлю країни, але і методологічні документи, що містять опис використаних джерел та методи розрахунку. Рекомендовані також застосування Григоріанського календаря і публікація даних про торгівлю з головними партнерами по головним товарам на щомісячній основі, а даних по всім товарам і всім партнерам - на щоквартальній. Підтверджено право країн на конфіденційність частини своїх даних. Статистична комісія рекомендує країнам не виключати конфіденційні дані з статистики, а включати їх в більш агреговані товарні групи або в загальну величину експорту або імпорту.

  • [1] Четверте видання ГС вступило в силу з 1 січня 2007 року, а з 1 січня 2012 року в усіх країнах - учасницях Всесвітньої митної організації вступила в силу нова 5-а редакція міжнародної гармонізованої системи опису та кодування товарів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Свідоцтво на товарний знак
У 3. Класифікація управлінських рішень в практиці товарного менеджменту
Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності
Система методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації
Концепції визначення вартості власного капіталу
Статистична вартість товарів
Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесу
Кількісні показники ефекту, величини вибірки і потужності критерію
Синтаксичні одиниці та зв'язку
Країни - учасниці ШОС
"Дезорієнтація партнера"
Аналіз позиції протилежної сторони і складання психологічного портрета партнерів
Підготовка зображень для публікації, екскурс в історію редагування зображень
Завдання цієї публікації
Web-публікації баз даних
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук