Навігація
Головна
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЕкономічний збиток від забруднення навколишнього середовищаМЕТОДИ І ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО...перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАВідходи як джерело забруднення навколишнього середовищаПлатежі за забруднення навколишнього середовищаПлатежі за забруднення навколишнього середовищаВизначення збитків середовищі від забруднення поверхневих водних...Економічний оптимум забруднення навколишнього середовищаЕкономічний оптимум забруднення навколишнього середовища
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Збиток від забруднення навколишнього середовища

Під економічним збитком від забруднення навколишнього середовища розуміється грошова оцінка негативних змін її основних властивостей під впливом техногенних факторів. Мається на увазі найширший спектр наслідків - від погіршення здоров'я людини до прискорення зносу основних фондів, зниженням продуктивності сільгоспугідь, загибеллю риби у водоймах і т.п. Механізм виникнення збитку представлений на рис. 3.5.

Механізм виникнення збитків

Мал. 3.5. Механізм виникнення збитків:

I - соціально-економічна система; II - природне середовище; III - умови життєдіяльності; IV - показники рівня добробуту; 1 - викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище; 2 - зміна умов життєдіяльності під впливом зміни основних властивостей навколишнього середовища; 3 - зміна показників рівня життя; 4 - погіршення умов виробництва під впливом змін якості навколишнього середовища; 5 - зниження виробничого потенціалу як наслідок погіршення рівня життя

Виробничий процес і життя людини неминуче пов'язані з утворенням шкідливих відходів, що потрапляють у навколишнє природне середовище та змінюють її властивості, що призводить до погіршення умов життєдіяльності людини.

Ідея кількісної оцінки збитку полягає в тому, що, знаючи обсяги викидів V, підрахувати всі збитки, спричинені цими викидами. Іншими словами, необхідно розрахувати грошову оцінку збитку U як суму збитків, що виникають у різних сферах діяльності через погіршення якості навколишнього природного середовища:

Хоча ідея оцінки збитку дуже проста, значні труднощі викликає її практичне втілення. За основу при вимірюванні шкоди береться наступна схема причинно-наслідкових зв'язків: обсяги викидів шкідливих домішок - концентрація їх у навколишньому середовищі - натуральний збиток - економічний збиток.

Знаючи концентрацію шкідливих домішок, можна оцінити їх натуральне вплив на навколишнє середовище, яке може виражатися через:

1) погіршення якості життя (зростання захворюваності, смертності, погіршення умов рекреації і т.п.);

2) скорочення термінів служби майна - основних фондів і т.п .;

3) зростання концентрації шкідливих домішок в компонентах біосфери як технологічних середовищах;

4) скорочення врожайності в сільському господарстві і уповільнення приросту біомаси в лісовому господарстві.

На основі емпіричних даних будуються функціональні залежності між концентраціями шкідливих домішок і змінами натуральних показників. Наступний крок - оцінка натуральних змін в грошових вимірниках.

Збиток U оцінюється за формулою

(3.1)

де - натуральне зміна i -го фактора; - грошова оцінка i -го фактора; - характеристика величини убит-

ков, викликаних натуральними змінами i -го фактора

Настільки проста в ідейному плані схема визначення збитку пов'язана з великими труднощами, коли мова йде про її практичної реалізації, яка вимагає детальної інформації про зміну технічних характеристик навколишнього середовища. Тому особливої уваги заслуговує методика, заснована на спрощеній процедурі, яка зводиться до розрахунку за єдиною формулою

(3.2)

де - грошова оцінка одиниці викидів; σ - коефіцієнт, що враховує регіональні особливості території, підданої шкідливому впливу; - коефіцієнт приведення різних домішок до "монозагрязнітелю" (характеризує кількість оксиду вуглецю, еквівалентну по впливу на навколишнє середовище одній тонні даної речовини, ум. т); - обсяг викиду i-го забруднювача.

Послідовність розрахунку за формулою (3.2) полягає в наступному. Оскільки вплив домішок на навколишнє середовище і людину по-різному (не можна складати безпосередньо 5 т свинцю і 3 т оксиду азоту), спочатку всі шкідливі домішки приводяться до "монозагрязнітелю" через вагові коефіцієнти Ai, показуйте, у скільки разів один забруднювач небезпечніше іншого. Після множення об'ємних показників Ki на вагові коефіцієнти Ai, їх твори складаються. В результаті отримують умовну масу викидів, тобто якийсь умовний "монозагрязнітель", що характеризує загальний рівень забруднення навколишнього середовища.

Потім ця маса викидів множиться на коефіцієнт σ, що враховує асиміляційні особливості певного регіону. У північних регіонах, де здатність навколишнього середовища поглинати шкідливі домішки невелика, коефіцієнт σ вище, ніж в південних, де цих можливостей більше. Беруться до уваги також розташовані на маркою території нерівнозначні по цінності і по реакції на домішки екологічні системи (ліси, сільськогосподарські угіддя, зони рекреації тощо).

В силу широкої різноманітності екологічних систем і унікальності кожної з них врахувати всі впливають на шкоду чинники не представляється можливим, тому значення коефіцієнта σ вказуються для заздалегідь визначеного списку територій, окремо для атмосфери та гідросфери.

Для оцінки збитку від викидів в атмосферу, наприклад, територіям курортів, санаторіїв, заповідників присвоюється найбільший коефіцієнт, а пасовищ і площами під сінокоси - найменший. Для водних ресурсів коефіцієнт σ наводиться для басейнів річок; для великих водних об'єктів дається кілька значень коефіцієнта σ (наприклад, для верхнього і нижнього течій річки).

Коефіцієнт A i, що характеризує відносну небезпеку шкідливих викидів, розраховують на основі порівняльного аналізу шкідливого впливу окремих забруднюючих речовин.

Коефіцієнт U ут служить для вимірювання грошової оцінки наведених викидів і використовується на останній стадії розрахунку збитку. Ці значення підлягають частим коригуванням, так як повинні відображати всі зміни, що відбуваються в економіці.

Розглянута методика оцінки збитку від забруднення навколишнього природного середовища має і прихильників, і противників. Її безумовна перевага - простота розрахунків. Однак воно одночасно є і недоліком - результати розрахунків не дуже точні і не враховують граничний збиток (нелінійність функції збитку). В даний час метод досить поширений і широко використовується для практичних розрахунків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища
МЕТОДИ І ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Відходи як джерело забруднення навколишнього середовища
Платежі за забруднення навколишнього середовища
Платежі за забруднення навколишнього середовища
Визначення збитків середовищі від забруднення поверхневих водних об'єктів
Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища
Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук