Навігація
Головна
Організація природокористування і охорони навколишнього середовища,...Основи планування природокористуванняТеоретичні основи оцінки вартості природних ресурсівРегулювання використання та охорони природних ресурсів...Конституційні і міжнародно-правові методи регулювання...
Концептуальні підходи до оцінки природних ресурсівПоняття та основні принципи оцінки природних ресурсівРОЗВІДКА ТА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ (МСФЗ (IFRS) 6)Методичні підходи до оцінки працівниківОсновні характеристики інформаційних ресурсів
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ

В результаті освоєння глави 4 бакалавр повинен:

знати

• теоретичні засади оцінки вартості природних ресурсів;

вміти

• давати юридичне обгрунтування методикам оцінки ресурсів;

володіти

• методичними основами оцінки земель, лісових ресурсів і родовищ корисних копалин.

Основні підходи до оцінки ресурсів

Потреба в оцінці вартості природних ресурсів стає досить очевидною останнім часом практично на всіх рівнях управління і обумовлена переважно ресурсної орієнтацією економіки країни, переходом на економічні методи регулювання природокористування, а також намітилися серйозними структурними зрушеннями в відношенні прав власності на залучені в господарський оборот основні види природних ресурсів (земля, ліс, надра) [6-9].

До найбільш поширених економічних методів регулювання природокористування, в основі яких лежить оцінка вартості природних ресурсів, відносяться:

- Введення плати за використання природних ресурсів і екологічних податків і платежів за забруднення навколишнього середовища;

- Оцінка екологічної шкоди та відшкодування збитків;

- Встановлення штрафів за порушення природоохоронного законодавства і нераціональне використання природних ресурсів;

- Визначення величини різного роду компенсаційних платежів, пов'язаних зі шкодою, зміною цільового призначення, і вилучення природних ресурсів;

- Визначення ставок страхового відшкодування при проведенні екологічного страхування;

- Розрахунок величини податкових та орендних платежів за землі, що мають важливе екологічне і рекреаційне значення;

- Облік ресурсної компоненти в структурі національного багатства країни;

- Оцінка ефективності інвестицій в комерційні та природоохоронні проекти;

- Регулювання землекористування з урахуванням екологічних і соціальних вимог і обмежень;

- Прийняття рішень про будівництво та розміщенні різних об'єктів.

Реалізація перерахованих методів регулювання природокористування найтіснішим чином пов'язана із застосуванням єдиного методологічного апарату оцінки природних ресурсів, що реалізується через прикладні методи вимірювання їх ринкової, соціальної та екологічної цінності.

Сучасні методи вартісної оцінки природних ресурсів і об'єктів умовно можна розділити на дві групи:

1) методи, засновані на оцінці вартості нерухомого майна;

2) методи, засновані на непрямих або суб'єктивних оцінках, пов'язаних з проведенням соціологічних досліджень і опитувань.

Перша група методів дозволяє визначати ринкову вартість використовуваних природних ресурсів (методи порівняльний, дохідний, і витратний).

Друга група методів орієнтована на отримання вартісних оцінок таких природних ресурсів, які не піддаються прямому вимірюванню в вартісних показниках традиційними процедурами оцінювання об'єктів, що мають споживчу або ринкову вартість (метод транспортно-дорожніх витрат, метод сурогатних ринків, метод оцінки готовності платити).

Використання перерахованих методів дає можливість вирішити основні проблеми оцінки природних ресурсів, включаючи і біологічні компоненти екологічного збитку, що в свою чергу дає можливість створити

дієву систему економічних інструментів екологічної політики.

Основні принципи і підходи до оцінки вартості нерухомості. У практиці оціночних робіт використовують три оціночних підходу при визначенні вартості нерухомого майна:

- Порівняльний;

- Прибутковий;

- Витратний.

Перераховані підходи в свою чергу об'єднують досить велике число методів, прийомів і технологій розрахунку показників вартості, які визначаються цілями і об'єктами оцінки, а також наявністю вихідної інформації.

Під порівняльним підходом розуміється сукупність методів оцінки вартості, заснованих на порівнянні об'єкта оцінки з аналогічними об'єктами, щодо яких є інформація про ціни угод з ними. Порівняльний підхід виходить з передумови, що вартість оцінюваного майна визначається на основі аналізу цін угод зі схожим за своїми характеристиками майном. Методи, використовувані в рамках даного підходу, є найбільш достовірними методами оцінки ринкової вартості земельних ділянок з цінними природними комплексами, оборот яких не заборонений, а також при оцінці альтернативної вартості природних територій, виведених з обороту (заповідники, національні парки і т.д.) . У цьому випадку в ринковій вартості землі будуть відображені уявлення користувачів - покупців земельних ділянок - про цінності таких нематеріальних природних благ, наприклад, як красивий пейзаж або хороший клімат.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Під дохідним підходом розуміється сукупність методів оцінки вартості, заснованих на визначенні очікуваних доходів від об'єкта оцінки і пов'язані з розрахунком прибутку (чистого доходу), одержуваного при використанні об'єкта і застосування техніки капіталізації. Методи капіталізації доходів поділяють па дві основні групи:

- Пряма капіталізація;

- Дисконтування грошового потоку.

Пряма капіталізація становить перетворення оцінки очікуваного доходу за один рік в значення поточної вартості Ц. Для цього величину оціненого доходу Д множать на відповідний коефіцієнт доходу (капіталізації) До д або ділять на відповідний показник поточної прибутковості R.

Коефіцієнт капіталізації, або множник, зазвичай в цьому випадку розраховується як відношення цін продажу нерухомості на її річний потенційний або фактичний валовий дохід.

Дисконтування грошового потоку, являє метод, який використовується для перетворення майбутніх доходів в поточну вартість шляхом підсумовування дисконтованих доходів за певний період часу.

Відповідно, виходячи з процедури дисконтування, поточна вартість будь-якого об'єкта оцінки може бути визначена як сума приведених до одного моменту часу майбутніх вигод за кожен рік розглянутого періоду отримання цих вигод:

де Цi - майбутні вигоди; п - рік розглянутого періоду.

Наведені рівняння зазвичай використовують для обчислення теперішньої вартості серії майбутніх вигод (витрат, доходів), що мають місце щороку протягом певного періоду часу (наприклад, надходження від орендної плати, реалізації сільськогосподарської продукції і т.д.).

Основним недоліком дохідного підходу є велика невизначеність у виборі ставок дисконтування та сильне заниження вартості природних ресурсів, що приносять дохід протягом тривалого періоду часу. Дана проблема є наріжним каменем оцінки вартості природних ресурсів, так як через високі відсоткові ставки і спрощеної математичної процедури виявляється, що будь-який природний об'єкт, наприклад ділянку лісу або родовище корисних копалин, оцінюваний по доходах, через 50 років і більше вже майже нічого не варто. Виходом з даного положення є застосування соціальних норм тимчасового переваги або знижених ставок дисконтування при оцінці суспільної цінності природних об'єктів, або більш повний облік продукованих ними благ.

До витратного підходу відноситься сукупність методів оцінки вартості, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відтворення (відновлення) або заміщення об'єкта оцінки. При оцінці землі витратний підхід використовується в основному для визначення вартості поліпшень, що знаходяться на земельній ділянці (будівлі, будівлі, споруди), для виділення земельної складової у вартості єдиного об'єкта нерухомості.

Основним недоліком витратного підходу є або значне заниження цінності об'єкта, або її невиправдане завищення.

У той же час при оцінці природних ресурсів та об'єктів, ринки яких відсутні або нерозвинені, можна застосовувати витратний підхід для визначення вартості їх заміни штучними аналогами (відновної вартості або вартості заміщення).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організація природокористування і охорони навколишнього середовища, основи правового регулювання та управління в цій галузі
Основи планування природокористування
Теоретичні основи оцінки вартості природних ресурсів
Регулювання використання та охорони природних ресурсів континентального шельфу Росії
Конституційні і міжнародно-правові методи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища
Концептуальні підходи до оцінки природних ресурсів
Поняття та основні принципи оцінки природних ресурсів
РОЗВІДКА ТА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ (МСФЗ (IFRS) 6)
Методичні підходи до оцінки працівників
Основні характеристики інформаційних ресурсів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук