Навігація
Головна
Відновлення збитку від знецінення активівЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)Визнання збитків від знецінення та їх реверсуванняМСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"СТАНДАРТИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯЗнецінення активів з перестрахуванняМета і сфера застосуванняЗнецінення фінансових активівВчення про відшкодування збитківФінансові активи або фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розподіл збитку від знецінення на активи із застосуванням ЕГДС

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо перевірка на знецінення виконується стосовно групи активів, тобто одиниці, що генерує грошові кошти, збиток від знецінення визначається аналогічно збитку від знецінення окремого активу, однак при цьому виникає необхідність розподілу отриманого збитку між усіма активами одиниці.

В рамках ЕГДС збиток від знецінення розподіляється строго в наступному порядку:

o на активи, для яких очевидно прояв зниження вартості, - пошкодження, втрата;

o на гудвіл, розподілений на дану ЕГДС (поки гудвіл не буде повністю вичерпаний);

o на всі інші активи ЕГДС пропорційно їх балансової вартості, при цьому необхідно стежити, щоб скоригована балансова вартість кожного з активів не виявилася меншою, ніж його очікуваного відшкодування.

Якщо такий збиток виявляється, його необхідно перерозподілити між іншими активами ЕГДС пропорційно їх балансової вартості. Для зменшення балансової вартості активів одиниці збиток від знецінення повинен розподілятися наступним чином.

Правила

Розподіл збитку від знецінення при зменшенні балансової вартості активів проводиться в такій черговості:

o зменшення балансової вартості будь-якої ділової репутації, розподіленої на дану генеруючу одиницю;

o зменшення інших активів пропорційно балансовій вартості кожного активу у складі одиниці.

При розподілі збитку від знецінення організація не має права зменшувати балансову вартість активу нижче найбільшого з наступних значень:

o його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж (якщо вона піддається визначенню);

o його цінності використання (якщо вона піддається визначенню);

o нуля.

Проілюструємо прикладом порядок розподілу ЕГДС при наявності у компанії сегментів.

ПРИКЛАД 3.11

Умови та завдання: Компанія АВ є дочірньою у компанії А. У свою чергу компанія АВ має два операційних сегмента ABC і АВЕ. Гудвіл групи компаній А, що відноситься до компанії АВ, склав 620 дол., Чисті активи АВ оцінюються в 3500 дол. Незважаючи на то що справедлива вартість АВ перевищує її балансову вартість, компанія А зажадала визнати збиток від знецінення, так як була інформація про те, що відшкодовується сума АВЕ склала 800 дол. Внаслідок цього гудвіл підлягає розподілу на сегменти.

Рішення:

Таблиця 3.8

Розподіл гудвіл компанії А за сегментами, дол.

Перелік компаній і сегментів

Балансова

вартість

Гудвіл компанії А та його розподіл за сегментами

Всього

АВ

3500

620

+4120

Сегменти:

ЛВС

1 200

420

1620

АВЕ

900

200

1100

Разом сегменти:

2100

620

+2720

Збиток від знецінення компанії АВ складе 300 дол. (1100 - 800).

Збиток від знецінення підлягає визнанню відносно генеруючої одиниці в тому випадку, якщо відшкодовується сума даної одиниці менше балансової вартості даної одиниці. Дане правило розподілу в рамках одиниці, що генерує грошові кошти, проілюстровано наступним прикладом.

ПРИКЛАД 3.12

Умови: 1 квітня 2011 компанія Estimation купила компанію Sea, яка володіє парком морських прогулянкових катерів і приморській територією для причалу. Справедлива вартість активів компанії Sea на дату придбання склала.

Внутрішній гудвіл - 450000 дол.

Ліцензія на 5 років - 2300000 дол.

Земля і парою - 3800000 дол.

Пароплав з акваріумом - 1050000 дол. (За справедливою ціною).

Пароплав двопалубний - 1200000 дол. (За справедливою ціною).

Загальна вартість покупки - 8800000 дол.

1 травня 2011 пароплав з акваріумом був сильно пошкоджений про місцеві рифи і відновленню не підлягає. Через зниження числа пасажирів збиток від знецінення компанії Sea склав 3600000 дол.

У зв'язку з відтоком туристів але причини того, що сталося різко скоротилися доходи компанії, її цінність використання на 1 липня 2011 року була перерахована і склала 3700000 дол. У цей же день компанія отримала пропозицію про покупку землі та порома за 2707000 дол.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Завдання: Визначити збитки від знецінення та розрахувати вартість кожного актину компанії Sea станом на 1 травня і 1 липня 2011

Рішення:

Таблиця 3.9

Розрахунок збитків від знецінення активів, тис. Дол.

Активи

Вартість

на

01.04.

+2011

Знецінення від 01.05.2011 (перша уцінка)

Вартість на 01.07.2011 (до уцінки) (ст. 2 - ст. 3)

Знецінення від 01.07.2011 (друга уцінка)

Вартість на 01.07.2011

(після уцінки) (ст. 4 - ст. 5)

1

2

3

4

5

6

Внутрішній

гудвіл

450

(450)

0

0

0

Ліцензія

+2300

(662)

+1638

(986)

652

Земля і парою

+3800

(Тисячі дев'яносто три)

+2707

0

+2707

Пароплав з акваріумом

1050

(1050)

0

0

0

Пароплав

двопалубний

1 200

(345)

855

(514)

341

Разом:

8800

(3600)

+5200

(1500)

+3700

При розподілі збитку від знецінення на 01.05.2011 вартість пароплава з акваріумом дорівнює нулю, гудвіл списується повністю, а решта знецінення +3150 тис. Дол. Пропорційно ділиться між рештою активами.

При розподілі збитку від знецінення на 01.07.2011 земля і парою не переоцінювати, оскільки їх ринкова ціна не впала, а збиток від знецінення ділиться в рівних частках між рештою двома активами.

Знецінення ліцензії:

1500 / (1638 + 855) x 1638 = 986 тис. Дол.

Знецінення пароплава двопалубного:

1500 / (1638 + 855) x 855 = 514 тис. Дол.

Збиток від знецінення, визнаний в попередні періоди до активу, за винятком ділової репутації, підлягає реверсування (відновленню), якщо відбулася зміна в оцінках, використаних при визначенні відшкодованої суми даного активу з моменту визнання останнього збитку від знецінення. У такому випадку балансова вартість активу підлягає збільшенню до вартості відшкодування. Це збільшення є реверсированием збитку від знецінення.

Активи повинні проходити щорічне тестування на знецінення.

МСФЗ 36 представляє досить широкий перелік ознак, що вказують на можливе знецінення активів. При цьому виділяються зовнішні та внутрішні ознаки.

Зовнішні ознаки знецінення активів:

o ринкова вартість активу знизилася багато більше, ніж передбачалося, виходячи з нормальних умов його експлуатації. Характерним прикладом такої ситуації є загальний спад в економіці;

o сталися або очевидно, що відбудуться, істотні технологічні, юридичні чи економічні зміни, що негативно впливають на становище компанії (впровадження конкурентами нових, більш досконалих і економічних технологій);

o виросли ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій. Так як цінність використання активу розраховується як сума дисконтованих грошових потоків від використання активу, зростання ставки дисконтування призведе до скорочення підсумкового значення;

o балансова вартість чистих активів компанії стала більше її ринкової капіталізації.

Під ринковою капіталізацією компанії розуміється добуток кількості акцій компанії, що знаходяться в обігу, на ринкову вартість акції. Ринкова капіталізація компанії є індикатором того, як ринок оцінює нашу компанію.

У числі внутрішніх ознак знецінення активів згадуються виявлення протягом звітного періоду:

o ознаки морального застарівання активу;

o пошкодження або втрата (крадіжка) активу;

o зміна характеру використання активу, яке негативно вплинуло або вплине на потоки грошових коштів від активу;

o встановлення обмеженого терміну корисного використання для нематеріального активу з необмеженим строком корисного використання;

o зміни показників внутрішньої звітності, які доводять, що поточні або майбутні результати використання активу гірше, ніж очікувані спочатку. Наприклад, витрати на придбання та експлуатацію виявилися більшими, доходи від використання активу виявилися менше, ніж було спочатку передбачено бюджетом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Відновлення збитку від знецінення активів
ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)
Визнання збитків від знецінення та їх реверсування
МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"
СТАНДАРТИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
Знецінення активів з перестрахування
Мета і сфера застосування
Знецінення фінансових активів
Вчення про відшкодування збитків
Фінансові активи або фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю у звіті про прибутки і збитки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук