Навігація
Головна
Тимчасове звільнення від ряду інших міжнародних стандартів фінансової...Особливості перевірки знецінення фінансових вкладеньКоригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою...ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ (МСФЗ 29)
Розподіл збитку від знецінення на активи із застосуванням ЕГДСВизнання збитків від знецінення та їх реверсуванняЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"СТАНДАРТИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення збитків від знецінення у фінансовій звітності

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо балансова вартість активу виявляється більше суми його очікуваного відшкодування, необхідно зменшити вартість активу в балансі до вартості відшкодування і визнати збиток від знецінення у розмірі, що дорівнює різниці балансової вартості активу та його відшкодування.

Збиток від знецінення активу визнається у звіті про сукупні доходи негайно в повному обсязі за винятком наступного випадку. Якщо раніше по активу була визнана дооцінка (відноситься на власний капітал, "Резерв переоцінки"), у звіті про сукупні доходи періоду визнається тільки величина перевищення уцінки над раніше визнаної дооцінкою. При цьому дооцінка скорочується на відповідну величину.

Дооцінка необоротних активів може мати місце у випадку, якщо компанія вибрала для них модель переоцінки вартості. У такому випадку при обліку збитку від знецінення необхідно спочатку "вичерпати" раніше визнану дооцінку і тільки після цього визнавати збиток від знецінення у звіті про сукупні доходи.

МСФЗ 36 не дає однозначних вказівок щодо урахування коригування балансової вартості активу. Проводка але кредитом зазвичай здійснюється за рахунком знецінення, який, по суті, схожий на рахунок накопиченого зносу. Для цілей надання звітності та ж сума зараховується щодо первісної вартості активу.

Облік збитку від знецінення активу на рахунку знецінення необхідний, оскільки накопичений збиток від знецінення може бути відновлений надалі.

Відновлення збитку від знецінення активів

На кожну звітну дату компанія повинна перевіряти наявність ознак знецінення активів. Однак при такій перевірці компанія може виявити ознаки того, що визнаний раніше збиток від знецінення активів зменшився або більше не існує. Про подібні ознаках можна говорити, якщо протягом періоду відбулися наступні події:

o ринкова вартість активу значно виросла;

o сталися або очевидно, що відбудуться, суттєві позитивні зміни середовища, в якій працює компанія;

o знизилися ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій;

o дані внутрішньої звітності доводять, що поточні або майбутні результати використання активу виявляються багато краще, ніж очікувані спочатку.

При наявності таких ознак компанія повинна визначити суму очікуваного відшкодування активів (або ЕГДС). Відшкодування визначають стандартним чином. Балансова вартість активів, щодо яких раніше був визнаний збиток від знецінення, повинна бути збільшена до їх відшкодування. При відновленні збитку від знецінення необхідно стежити, щоб скоригована балансова вартість активу не виявилася більше його балансової вартості (без урахування накопиченої амортизації), яка існувала б без урахування збитку від знецінення.

Повернення збитку від знецінення визнається як дохід у звіті про сукупні доходи поточного періоду за винятком випадків, коли активи обліковуються за переоціненою вартістю. При обліку активу за переоціненою вартістю повернення збитку від знецінення кредитується безпосередньо на рахунок власного капіталу в "Резерв переоцінки". Як після визнання збитку від знецінення, так і після його повернення скоригована балансова вартість активу амортизується протягом строку корисної служби. Амортизаційні відрахування розраховуються звичайним чином за формулою

Амортизаційні відрахування = (Скоригований балансова вартість - Залишкова вартість) / залишився термін корисної служби активу.

Для одиниці, що генерує грошові кошти, повернутий збиток від знецінення повинен бути розподілений між окремими активами одиниці пропорційно їх балансової вартості. Виняток становить гудвіл, збиток від знецінення якого поверненню не підлягає. При відновленні збитку від знецінення кожного активу в рамках ЕГДС необхідно стежити, щоб його скоригована балансова вартість не перевищила найменшого із значень: його відшкодованої суми або його балансової вартості за умови відсутності збитку від знецінення.

У Росії відсутня подібний стандарт щодо обов'язкового проведення оцінки на знецінення. Скоротити подібне відмінність міжнародних і російських стандартів дозволяє вибір в обліковій політиці умов щорічної переоцінки необоротних активів. Разом з тим відсутність в даний момент в російському законодавстві обов'язкової умови переоцінки активів є одним з істотних відмінностей вітчизняного обліку та міжнародних стандартів і знижує прозорість російської звітності, тобто відображення в ній реального стану справ.

Вимоги до розкриття інформації

Компанія повинна розкривати:

- По кожному класу активів суму збитків від знецінення, визнаних у звіті про сукупні доходи протягом періоду;

- Статті звіту, в яких відображаються збитки від знецінення по переоціненим активам, визнані на рахунку власного капіталу протягом періоду.

-

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Тимчасове звільнення від ряду інших міжнародних стандартів фінансової звітності
Особливості перевірки знецінення фінансових вкладень
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ (МСФЗ 29)
Розподіл збитку від знецінення на активи із застосуванням ЕГДС
Визнання збитків від знецінення та їх реверсування
ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ (МСФЗ 36)
МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"
СТАНДАРТИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук