Навігація
Головна
Учасники ринку цінних паперів, їх загальна характеристикаПсихологічна характеристика учасників консультування та корекціїКласифікація та коротка характеристика учасників кримінального...Характеристика механізму балансуючого ринку електроенергії (учасники,...МІЖНАРОДНА І РЕГІОНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ УЧАСНИКІВ СНД (країн Співдружності)
Тимчасова ієрархіяТеорія справедливості Джона РолзаСправедлива вартість чистих активівСПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ (МСФЗ (IFRS) 13)
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика учасників ринку

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Учасники ринку - его покупці і продавці на основному (найбільш сприятливому) для активу або зобов'язання ринку, які відповідають таким умовам:

- Не залежать одне від одного, тобто не є пов'язаними сторонами;

- Добре обізнані та мають уявлення про актив або зобов'язанні на підставі всієї наявної інформації, включаючи інформацію, отриману за допомогою процедур, застосування яких стало сформованою практикою;

- Здатні укладати угоду щодо активу або зобов'язання;

- Бажають укласти угоду щодо активу або зобов'язання, тобто здійснюють її за власною ініціативою без примусу.

Ієрархія джерел справедливої вартості

При оцінці справедливої вартості компанія повинна в максимально можливій мірі використовувати відповідні спостережувані вихідні дані та звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних даних. МСФЗ (IFRS) 13 вводить ієрархію джерел справедливої вартості, в рамках якої встановлюється пріоритетність вихідних даних при оцінці справедливої вартості (рис. 6.2).

До першого рівня ієрархії відносяться котирування на активному ринку по ідентичним активів чи зобов'язань, інформацію про які компанія може отримати на дату оцінки. Наприклад, перший рівень складають котирування пайових цінних паперів, торгівля якими здійснюється на Лондонській фондовій біржі. На дані активи або зобов'язання повинні матися котирувальні ціни, встановлені на активних ринках щодо ідентичних активів або зобов'язань, яким організація має доступ на дату визначення. Ці ціни дають найбільш надійний доказ справедливої вартості.

Рис. 6.2. Ієрархічна структура оцінки справедливої вартості

До другого рівня відносяться вихідні дані, відмінні від котирувань, включених в перший рівень, що спостерігаються для активу або зобов'язання безпосередньо або опосередковано. Наприклад, сюди відносяться процентні ставки і криві дохідності, переглядається з певною періодичністю, волатильність і кредитні спреди. До даної групи ієрархії справедливої вартості відносяться ті активи і зобов'язання, на які немає в наявності котирувальних цін на активному ринку, але оцінку яких за справедливою вартістю можна здійснювати виходячи з наступних факторів:

- Котирувальних цін на аналогічні і схожі активи або зобов'язання на активних ринках;

- Котирувальних цін на ідентичні або подібні активи або зобов'язання на ринках, які не є активними.

До третього рівня відносяться неспостережувані вихідні дані для оцінки активу чи зобов'язання. Наприклад, це темпи зростання, які застосовуються щодо очікуваних грошових потоків для оцінки бізнесу або неконтрольний частки участі в компанії, акції якої не котируються на біржі, довгостроковий валютний своп, трирічний опціон на біржові акції, процентна ставка свопа, зобов'язання з припинення експлуатації, зазначені в ділової комбінації, та інше. У проекті стандарту наголошується, що організація повинна оцінювати релевантність чинників за допомогою кореляції чи іншими способами. Іншими словами, до третього рівня ієрархії справедливої вартості активів і зобов'язань відносяться ті з них, за яким така оцінка не заснована на вимірних ринкових даних.

Для оцінки справедливої вартості в IFRS 13 пропонуються три методики. При ринковому підході використовуються ціни та інша доречна інформація за ринковими операціях з ідентичними або аналогічними активами або зобов'язаннями.

При дохідному підході майбутні грошові потоки (доходи і витрати) наводяться (дисконтуються) до єдиної сумі.

При витратному підході розраховується сума, необхідна в даний час для заміни активу в виконуваної ним ролі, при цьому застосовуються або вартість заміщення, або відновна вартість.

Формула для визначення ціни товару при витратному ціноутворенні виглядає наступним чином:

Ц = С + П,

де Ц - ціна одиниці продукції; С - собівартість одиниці продукції; П - планований прибуток на одиницю продукції.

При визначенні справедливої вартості застосовується друга схема, а саме ринкове ціноутворення.

Разом з тим компанії повинні в максимально можливій мірі використовувати спостережувані вихідні дані та звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних даних. При цьому допустимо застосування декількох методик оцінки. У разі нефінансових активів визначається найкращий і найбільш ефективний спосіб використання даного активу учасниками ринку. Ціна угоди, як правило, є найкращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні. При цьому повинна дотримуватися наступна обмовка: "ціна входу" і "ціна виходу" концептуально різні (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Співвідношення справедливої вартості з ціною входу і виходу

Очевидно, що ціна входу і виходу на активи розрізняються для покупця і продавця. Слід враховувати, що для покупця це ціна реалізації плюс витрати, які він витрачає на придбання активу. Для продавця це буде та ж сама ціна реалізації плюс ті витрати, які він витратить на реалізацію продукції.

У тих випадках, коли не існує спостережуваної ринкової ціни для передачі зобов'язання, стандартом встановлено, що компанія повинна визначати справедливу вартість зобов'язання, використовуючи ті ж методи, що і протилежна сторона - контрагент при визначенні справедливої вартості відповідного активу. При відсутності активу, за допомогою якого можна було б визначити справедливу вартість зобов'язання, організація повинна визначити ціну, використовуючи методи оцінки, описувані в стандарті. На рис. 6.4 показано взаємозв'язок рівнів ієрархії з видами оцінок.

Рис. 6.4. Взаємозв'язок ієрархії вартості з видами вартості

Вимоги до розкриття інформації

Відносно застосування справедливої вартості повинна розкриватися наступна інформація:

1) суми справедливої вартості на кінець звітного періоду;

2) рівень ієрархії справедливої вартості;

3) способи і методи, що застосовуються для визначення справедливої вартості;

4) суми прибутку або збитку, зазначені у складі іншого сукупного доходу;

5) переміщення справедливих цін між 1-м і 2-м рівнями оцінки;

6) переміщення справедливих цін між 2-м і 3-м рівнями оцінки та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Учасники ринку цінних паперів, їх загальна характеристика
Психологічна характеристика учасників консультування та корекції
Класифікація та коротка характеристика учасників кримінального судочинства
Характеристика механізму балансуючого ринку електроенергії (учасники, договори, ціни)
МІЖНАРОДНА І РЕГІОНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ УЧАСНИКІВ СНД (країн Співдружності)
Тимчасова ієрархія
Теорія справедливості Джона Ролза
Справедлива вартість чистих активів
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ (МСФЗ (IFRS) 13)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук