Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Клочкова Е. Н.

У підручнику представлені комплексна система показників для оцінки ресурсного потенціалу підприємства (основні та оборотні засоби, персонал), а також показники витрат і результатів діяльності (собівартість продукції, випуск продукції, прибуток, рентабельність, економічна ефективність діяльності). Розглядаються основні методи статистичної обробки інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Приділено увагу питанням, пов'язаним з інноваційною діяльністю. Викладено основні методи планування на підприємстві.

 
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Чалдаєва Л. А.

Підручник з дисципліни «Економіка підприємства» містить системно викладений матеріал, що дає цілісне уявлення про діяльність підприємства як господарюючого суб'єкта у відповідності з державним освітнім стандартом вищої освіти четвертого покоління. Навчальний матеріал оснащений схемами і малюнками та узгоджений з іншими дисциплінами, які закладають основи професійної підготовки бакалавра економічного профілю.

 
Економіка праці
Економіка праці - Алієв І.М.

У підручнику викладено основні питання за спеціальністю "Економіка праці", досліджено економічні закономірності функціонування людських ресурсів на макро - і мікрорівні, а також економічні відносини, що виникають на ринку праці та підприємства щодо залучення та використання ресурсів праці, формування різних форм зайнятості.

 
Економіка праці
Економіка праці - Одєгов Ю.Г.

Цей підручник належить до нового покоління навчальної літератури, орієнтованої на реалізацію Федеральних державних освітніх стандартів вищої освіти четвертого покоління. У ньому в структурованій формі представлений основний матеріал навчальної дисципліни "Економіка праці", що передбачає можливість застосування активних методів навчання і розвитку професійних компетенцій.

 
Економіка фірми
Економіка фірми - Горфінкель В.Я.

Підручник охоплює теми, питання і поняття, вивчення яких передбачено вимогами державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Дана загальна характеристика фірми, показано її цілі, завдання, функції і структура. Фірма представлена як основний суб'єкт підприємництва, у зв'язку з чим описані види підприємницької діяльності.

 
Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Економіко-математичні методи і прикладні моделі - Гармаш А.Н.

Викладено систему економіко-математичних і математико-статистичних методів і моделей для розв'язання широкого класу теоретичних і прикладних задач аналізу і прогнозування соціально - економічних процесів. Теоретичне розгляд зазначених моделей супроводжується конкретними числовими прикладами. Наведено запитання, завдання та вправи для контролю засвоєння досліджуваних тем.

 
Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Економіко-математичні методи і прикладні моделі - Федосєєв В.В.

Викладено систему економіко-математичних і математико-статистичних методів і моделей для розв'язання широкого класу теоретичних і прикладних задач аналізу і прогнозування соціально-економічних процесів. Теоретичне розгляд зазначених моделей супроводжується конкретними числовими прикладами. Наведено запитання, завдання та вправи для контролю засвоєння досліджуваних тем.

 
Економічна безпека
Економічна безпека - Гончаренко Л.П.

У підручнику розглянуто комплекс питань, присвячених різним рівням побудови системи економічної безпеки: країні, регіонах, підприємству, особистості. Проаналізовано основні стратегічні та нормативні правові документи, що регулюють питання забезпечення економічної безпеки Росії.

 
Економічна політика
Економічна політика - Лякін А.Н.

Підручник містить матеріал за основними розділами курсу економічної політики. Окремі розділи присвячені напрямами економічної політики: стратегічний блок економічної політики (інституційної, інвестиційної, інноваційної, соціальної), функціональний блок, коригуючий ринкову інформацію для господарських суб'єктів (грошово-кредитна, податково-бюджетна, зовнішньоекономічна, галузеві різновиди економічної політики).

 
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - Прокушев Є.Ф.

У підручнику викладено аналіз структури і динаміки показників розвитку ЗЕД Росії і зарубіжних країн, наведено відомості про засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств, види державного регулювання зовнішньоторговельної і митної діяльності Російської Федерації відповідно до Митним кодексом Митного союзу, Федеральним законом № 311 "Про митне регулювання в Російській Федерації".

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук