Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Баришнікова Н.А.

У цьому виданні викладено теоретичні засади з курсу "Економіка підприємства". Навчальний матеріал чітко систематизований, відображає як традиційні, так і сучасні підходи до вивчення предмета, написаний у доступній для розуміння формі.

 
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Гарнов А.П.

Розкрито основні поняття сучасного бізнес-планування на підприємстві сутність самого підприємства як суб'єкта економічного процесу, детально розглядається інформація, необхідна для цілей стратегічно орієнтованого бюджетування, дається трактування взаємозв'язку стратегії з бюджетним процесом і пропонується збалансований механізм управління бізнес-процесами підприємства. Наведено контрольні запитання для самоперевірки.

 
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Горфінкель В.Я.

Шосте видання підручника відрізняється більш широким і актуалізованими колом розглянутих питань. Це такі важливі теми, як конкурентність і якість продукції, управління персоналом, інновації, реструктуризація та реформування підприємств, соціальна відповідальність та ін

 
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Клочкова Е. Н.

У підручнику представлені комплексна система показників для оцінки ресурсного потенціалу підприємства (основні та оборотні засоби, персонал), а також показники витрат і результатів діяльності (собівартість продукції, випуск продукції, прибуток, рентабельність, економічна ефективність діяльності). Розглядаються основні методи статистичної обробки інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Приділено увагу питанням, пов'язаним з інноваційною діяльністю. Викладено основні методи планування на підприємстві.

 
Економіка підприємства
Економіка підприємства - Чалдаєва Л. А.

Підручник з дисципліни «Економіка підприємства» містить системно викладений матеріал, що дає цілісне уявлення про діяльність підприємства як господарюючого суб'єкта у відповідності з державним освітнім стандартом вищої освіти четвертого покоління. Навчальний матеріал оснащений схемами і малюнками та узгоджений з іншими дисциплінами, які закладають основи професійної підготовки бакалавра економічного профілю.

 
Економіка праці
Економіка праці - Алієв І.М.

У підручнику викладено основні питання за спеціальністю "Економіка праці", досліджено економічні закономірності функціонування людських ресурсів на макро - і мікрорівні, а також економічні відносини, що виникають на ринку праці та підприємства щодо залучення та використання ресурсів праці, формування різних форм зайнятості.

 
Економіка праці
Економіка праці - Одєгов Ю.Г.

Цей підручник належить до нового покоління навчальної літератури, орієнтованої на реалізацію Федеральних державних освітніх стандартів вищої освіти четвертого покоління. У ньому в структурованій формі представлений основний матеріал навчальної дисципліни "Економіка праці", що передбачає можливість застосування активних методів навчання і розвитку професійних компетенцій.

 
Економіка торговельної галузі
Економіка торговельної галузі - Шакланова Р. В.

У підручнику подано теоретичні та практичні аспекти організації та управління торгівельною діяльністю на галузевому рівні: розглядаються роль і місце торговельної галузі в системі народно-господарських зв'язків, аналізуються підходи до визначення меж галузі в економічній системі, охарактеризовано особливості економічної та організаційної структури галузі та проаналізовано чинники, що визначають структуру і розмір підприємства галузі.

 
Економіка фірми
Економіка фірми - Горфінкель В.Я.

Підручник охоплює теми, питання і поняття, вивчення яких передбачено вимогами державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Дана загальна характеристика фірми, показано її цілі, завдання, функції і структура. Фірма представлена як основний суб'єкт підприємництва, у зв'язку з чим описані види підприємницької діяльності.

 
Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Економіко-математичні методи і прикладні моделі - Гармаш А.Н.

Викладено систему економіко-математичних і математико-статистичних методів і моделей для розв'язання широкого класу теоретичних і прикладних задач аналізу і прогнозування соціально - економічних процесів. Теоретичне розгляд зазначених моделей супроводжується конкретними числовими прикладами. Наведено запитання, завдання та вправи для контролю засвоєння досліджуваних тем.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук