Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка
Міжнародна торгівля
Міжнародна торгівля - Хасбулатов Р.І.

У підручнику летально розглянуто класичні та неокласичні теорії та концепції міжнародної торгівлі, що описують вигоди й витрати світової торгівлі як на міжнародному рівні, так і па рівні фірми.

 
Міжнародна торгівля товарами і послугами
Міжнародна торгівля товарами і послугами - Кузнєцова Г.В.

У підручнику розглядаються сучасні тенденції у сфері міжнародної торгівлі товарами, послугами та результатами інтелектуальної діяльності. Аналізуються нові явища у розвитку торгових зв'язків розвинених і країн, що розвиваються, роль транснаціональних корпорацій (ТНК), регіональних інтеграційних процесів.

 
Міжнародна торгова політика
Міжнародна торгова - Хасбулатов Р. В.

У підручнику дано аналіз основних чинників формування сучасної політики в області міжнародних торгових відносин, виявлено взаємозалежність з основними тенденціями розвитку світової торгівлі. Розглянуто комплекс питань міжнародного та національного регулювання МЕВ і зовнішньої торгівлі.

 
Міжнародний бізнес
Міжнародний бізнес - Погорлецький А. В.

У підручнику розглянуто загальні засади ведення міжнародного бізнесу, організаційно-правові та структурні аспекти, маркетингові підходи до аналізу операцій, фінансово-інвестиційні аспекти, стратегії та операції міжнародного бізнесу в дії (на прикладі провідних країн світу і представляють їх компаній).

 
Міжнародні валютно-кредитні відносини
Міжнародні валютно-кредитні відносини - Звонова Е.А.

Підручник являє собою навчально-методичний комплекс, що складається з двох частин: навчального тексту, структурованого в 20 глав, тематично відповідних робочій програмі курсу "Міжнародні валютно-кредитні відносини", і практикуму. У практикумі по кожній главі навчального тексту даються питання для самоконтролю, тести, кейси, завдання та інші дидактичні матеріали. В практикум також включені: приблизний перелік тем для написання рефератів і курсових робіт; перелік питань до іспиту.

 
Міжнародні валютно-кредитні відносини
Міжнародні валютно-кредитні відносини - Красавіна Л.Н.

Узагальнено тенденції та перспективи розвитку міжнародних валютно-кредитних відносин з урахуванням нових явищ в умовах глобалізації, багатополярності та регіоналізації світової економіки. Уточнено базові економічні категорії у цій сфері. Розглянуто форми міжнародних розрахунків і кредиту, валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторговельних і кредитних угод.

 
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - Антонов В.А.

У підручнику викладено базові питання курсу "Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини" міжнародні валютно-фінансові відносини та світова валютна система; тенденції розвитку основних фінансових інститутів; особливості функціонування валютно-фінансової системи в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків та глобальної фінансової кризи.

 
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини - Хасбулатов Р. В.

У підручнику розглянуто основні проблеми сучасної системи міжнародних економічних відносин, їх форми та прояви; значну увагу приділено питанням теорії і методології, показано міжнародне рух факторів виробництва; розкриваються питання світового руху капіталів, зокрема, портфельні і прямі інвестиції, діяльність транснаціональних корпорацій; потоків міжнародної торгівлі, їх динаміка в кризовий та посткризовий період; міжнародні валютно-фінансові відносини, форми і структура органів наднаціонального регулювання і нові напрямки їх еволюції в період кризи 2008-2010 рр.

 
Мікроекономіка
Мікроекономіка - Білоусова І.Е.

Видання охоплює всю стандартну проблематику дисципліни, читається у вузах нашої країни і за кордоном: теорію попиту і пропозиції, концепції поведінки споживачів і фірм, аналіз різних ринкових структур, а також питання, пов'язані з існуванням зовнішніх ефектів, суспільних благ і невизначеністю сучасної ринкової економіки.

 
Мікроекономіка
Мікроекономіка - Булатов А.С.

Особливу увагу приділено найбільш важливим для нашої країни аспектів мікроекономічної теорії. Підручник доповнено власними напрацюваннями авторського колективу, зокрема, містить главу "Позаекономічні аспекти господарського життя". У розділі "Економічні системи і національні моделі" запропонована авторська інтерпретація російської економічної моделі. Відрізняється стисненим стилем. Наведено компетенції до голів, а також висновки, запитання та завдання для самоконтролю.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук