Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка
Дошкільна педагогіка
Дошкільна педагогіка - Виноградова Н.А.

У підручнику дано методологічні та теоретичні основи дошкільної педагогіки з позиції організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії дітей і дорослих. Розкрито особливості проектування і організації інтерактивного середовища в умовах сімейного та суспільного виховання і освіти. Систематизовано інтерактивні технології, що забезпечують психолого-педагогічну підтримку дитини і ефективне керівництво методичною службою дитячого саду.

 
Етнопедагогіка
Етнопедагогіка - Латишина Д.І.

Розглядається процес формування культури взаємин у багатонаціональному шкільному колективі, охарактеризовано чинники та умови виховання. Особливість даного підручника полягає в аналізі педагогічних традицій, характерних для народів, що проживають в Росії, - росіян, татар, осетинів, чеченців, дагестанців, чукчів, хантів та ін. Релігійні вірування, побут, звичаї, фольклор різних народів аналізуються з точки зору їх виховного значення. Запропонована авторами методика може бути успішно використана як у шкільній педагогічній практиці, так і в процесі підготовки вчителів.

 
Історія педагогіки та освіти
Історія педагогіки та освіти - Джуринський А. Н.

У підручнику на основі оновлених установок історико-педагогічної науки розглянута історія світової і вітчизняної педагогіки; тенденції розвитку педагогічної думки і освіти в Росії і в світі аналізуються як цілісний і взаємозалежний процес. Представлені провідні педагогічні ідеї, концепції, теорії, напрямки еволюції освіти.

 
Історія педагогіки та освіти
Історія педагогіки та освіти - Піскунов А. В.

У пропонованому виданні дано цілісне розгляд історії зарубіжного і російського освіти на тлі становлення та розвитку педагогічної думки. Зміст книги дозволяє отримати повне уявлення про тісний зв'язок практики освіти та педагогічних ідей в історії світової цивілізації.

 
Методика викладання суспільствознавства
Методика викладання суспільствознавства - Бахмутова Л.С.

Впровадження Федерального державного освітнього стандарту вимагало коректування в методиці викладання предмета, відборі змісту, системі оцінки результатів. Всі питання повинні бути вивчені студентами-бакалаврами.

 
Методика викладання у вищій школі
Методика викладання у вищій школі - Блінов В.І.

Мета даного навчально-практичного посібника - сприяти викладачеві вузу з перших його кроків у створенні власної методичної системи. Посібник допоможе зорієнтуватися у світовому просторі вищої освіти, навчитися способам роботи з освітніми стандартами, проектування та ефективної реалізації освітніх програм вищої освіти, оптимізації процесу викладання.

 
Педагогіка
Педагогіка - Вайндорф-Сисоєва М. Е.

У цьому виданні викладено теоретичні засади з курсу «Педагогіка». Навчальний матеріал чітко систематизований, відображає як традиційні, так і сучасні підходи до вивчення предмета, написаний у доступній для розуміння формі.

 
Педагогіка
Педагогіка - Вульфов Б.З.

Навчальний посібник створено колективом вчених-педагогів для самого широкого кола фахівців: юристів, економістів, соціологів, інженерів, лікарів та ін В центрі уваги авторів не учень школи, а навчається взагалі: дитина в родині, учень, студент, працівник виробничого колективу, член бізнес-команди.

 
Педагогіка
Педагогіка - Коджаспірова Г.М.

Видання є підручником з повного курсу педагогіки школи. В основу побудови курсу покладена концепція цілісного педагогічного процесу. Видання містить як теоретичні, так і практичні аспекти педагогічного знання. При підготовці підручника автор спирався на класичні основи педагогіки. Однак у змісті всіх тем висвітлено нові підходи і трактування.

 
Педагогіка
Педагогіка - Підласий В. П.

Підручник містить необхідний обсяг знань з педагогіки для фахівців будь-якого профілю: соціологів, економістів, юристів, інженерів, лікарів та ін В центрі уваги знаходяться загальні питання педагогіки, теорія і технології едукаційного процесу, принципи педагогічного менеджменту, висвітлено новітні тенденції світового розвитку педагогічної теорії і практики. Навчальний матеріал, завдання і тести підібрані з урахуванням професійних компетенцій, які повинні бути сформовані після вивчення курсу. Підручник складено на основі нової концепції, що долає штучне розведення понять «виховання» і «навчання».

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук