Фінансовий менеджмент

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРозділ І. Фінансовий менеджмент і його місце в управлінні підприємством Цілі, завдання і функції фінансового менеджменту Фінанси підприємства та система управління ними Сутність і функції фінансового менеджменту на підприємстві Цілі фінансового менеджменту на підприємстві Організація фінансової служби підприємства Грошові потоки підприємства і управління ними Поняття грошового потоку Способи формування грошових потоків підприємства Аналіз фінансових коефіцієнтів Аналіз факторів, що впливають на ефективність компанії Фінансове планування та прогнозування на підприємстві Роль фінансового планування в діяльності підприємства Принципи та методи фінансового планування Прибуток підприємства як ключовий елемент фінансового планування Формування прогнозних форм фінансової звітності Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами Методи оцінки грошових потоків Оцінка грошового потоку прямим методом Оцінка грошового потоку непрямим методом Оцінка грошового потоку матричним методом Аналітичні показники грошових потоківПоказники ліквідностіІнвестиційні показникиПоказники ефективностіПоказники фінансової політики підприємства Моделі планування грошових потоківМодель БаумолаМодель Міллера - Орра Зовнішнє середовище підприємства Сутність податкової системи та основи оподаткування підприємства Оподаткування на рівні підприємств Основи корпоративної митної політики Система валютних курсів і платежів. Міжнародні аспекти фінансового менеджментуРозділ II. Управління інвестиціями Методи оцінки ефективності інвестицій Вартість грошей у часі Інвестиційний проект Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестицій Статичні методи інвестиційних розрахунків Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів: базові принципи Основні динамічні методи інвестиційних розрахунків Повний фінансовий план проекту Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень Поняття ризику в діяльності підприємства Загальні методи оцінки ризику Взаємозв'язок ризику і прибутковості. Дії компанії на фондовому ринку Модель оцінки капітальних активів Фінансовий ризик. Ефект фінансового важеля Операційний та інтегральний важеліРозділ III. Управління довгостроковими джерелами фінансування Вартість позикового капіталу Поняття вартості капіталу Обіцяна прибутковість позикового капіталу. Оцінка облігацій Очікувана прибутковість позикового капіталу. Розрахунок маржі боргових зобов'язань Вартість власного капіталу Оцінка звичайних акцій Оцінка привілейованих акцій Моделі оцінки вартості власного капіталу Структура і вартість капіталу Середньозважена вартість капіталу і можливості її використання Вплив структури капіталу на вартість: традиційний підхід Вплив теорії структури капіталу на вартість: підхід Модільяні - Міллера Дивідендна політика фірми Роль дивідендної політики у фінансовому менеджменті Основні типи дивідендної політики Форми та порядок виплати дивідендів Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства Огляд кредитних і гібридних джерел фінансування підприємства Лізинг як джерело фінансування діяльності підприємства Венчурний капітал як джерело фінансування зростаючих підприємствВенчурні інвестори як фінансові посередникиВенчурне інвестування приватних компанійУчасть венчурних інвесторів в управлінні фінансованими компаніямиВитяг доходу при виході з фінансованих компанійРозділ IV. Управління короткостроковими джерелами фінансування Управління оборотним капіталом підприємства Оборотний капітал і завдання управління ім Потреба підприємства в оборотному капіталі Основні завдання управління оборотним капіталом Управління дебіторською заборгованістю (кредитний менеджмент)Рішення про надання кредитуТерміни та умови продажу в кредитМоніторинг дебіторської заборгованості Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства Факторинг як джерело короткострокового фінансування Управління і планування запасів на підприємстві Управління запасами і їх планування як елемент фінансового менеджменту Загальний методичний підхід до планування оптимального рівня запасів Прикладні моделі управління запасами на підприємстві: модель економічною партії замовлення Модель управління запасами готової продукціїРозділ V. Спеціальні питання фінансового менеджменту Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем Характеристика стандарту MRPII Характеристика ERP-системМожливість планування виробництва всіх типів в рамках однієї системиЗабезпечення багатоланкового виробничого плануванняРозширення сфери інтегрованого планування ресурсівПланування та облік корпоративних фінансівВключення в системи потужних засобів підтримки прийняття рішень Особливості проектів впровадження ERP-систем Концепція ціннісно-орієнтованого менеджменту в сучасному управлінні підприємством Історія розвитку концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту Сутність концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту Основні методи ціннісно-орієнтованого менеджменту Метод економічної доданої вартості Збалансована система показників Оцінка бізнесу: основні підходи Оціночна діяльність в ринковій економіці Основні підходи до оцінки бізнесу Фінансова інформація для оцінки вартості бізнесу Основні методи дохідного підходуМетод дисконтування грошових потоківМетод капіталізації доходів Оцінка вартості компанії (бізнесу) на основі порівняльного підходу Витратний підхід до оцінки бізнесуМетод чистих активівМетод ліквідаційної вартості Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством Причини і фактори кризового стану підприємства Сутність антикризового управління Технології діагностики в антикризовому управлінні-аналіз-аналізПізнавально-цільова технологіяТехнологія багатокритеріального оцінювання ситуації Фінансово-аналітичні дослідження як елемент антикризової діагностикиМоделі Альтмана (1968)Модель Спрінгейта (1978) Удосконалення системи управління фінансами на підприємстві як умова превентивної санаціїГлосарій
 
Наст >