Передмова

Ефективна фінансова діяльність є найважливішим чинником розвитку підприємств. Фінанси в сучасній компанії виконують функцію інтеграції бізнес-процесів, через фінансові показники інформацію сприймають і аналізують всі зацікавлені особи, як в компанії, так і поза нею. Прорахунки в організації фінансів, неврахування факторів внутрішнього і зовнішнього середовища можуть привести компанію на грань неплатоспроможності. Тому від організації фінансового менеджменту в значній мірі залежить благополуччя компанії та її власників, а також перспективи динамічного розвитку економіки.

Автори при написанні даного підручника усвідомлювали повною мірою трудність стоїть перед ними завдання, так як проблеми фінансового менеджменту, з одного боку, специфічні для кожного підприємства, що робить скрутним створення і опис будь-яких універсальних методик управління. З іншого боку, і в зарубіжній практиці, і в Росії вже створено велику кількість фундаментальних праць по всіх значимих аспектам фінансового менеджменту.

Автори спираються на теоретичні концепції і практичні розробки в сфері корпоративних фінансів, фінансового аналізу, інвестицій, авторами яких є російські та зарубіжні фахівці (Р. Брейлі, С. Майєрс, А. Дамодаран, Т. Коупленд, С. Росс, Ю. Фама, Р. Хіггінс, Д. Л. Волков, І. В. Івашківську, Т. В. Теплова та ін.), на класичні праці Г. Марковіца, М. Гордона, М. Модільяні, М. Міллера, Е. Шапіро та ін ., а також на результати власних досліджень та узагальнення наявного практичного досвіду в даній області.

Підручник складається з 18 розділів, що охоплюють основні розділи фінансового менеджменту. До кожної глави додається список питань для обговорення, що дозволяють осмислити і закріпити вивчений матеріал. Деякі глави забезпечені вправами, в тому числі розрахунковими прикладами, кейсами, що висвітлюють прикладні аспекти досліджуваного матеріалу. Вправи та кейси можуть також використовуватися в завданнях проміжного і навчального контролю з дисципліни "Фінансовий менеджмент".

У додатках дані інструменти розрахунків, розрахунково-графічні матеріали, що дозволяють закріпити засвоєний матеріал. Важливим елементом додатків є глосарій, що дозволяє адаптувати зарубіжну термінологію у сфері фінансів до російської практиці.

Після вивчення матеріалів даного підручника студент повинен володіти наступними компетенціями.

Знати:

  • - Базові концепції фінансового менеджменту;
  • - Сучасні підходи до вирішення завдань фінансового управління підприємством.

Вміти:

  • - Будувати фінансові моделі, що дозволяють вирішувати конкретні завдання управління підприємством;
  • - Застосовувати теорії корпоративних фінансів для побудови системи управління, орієнтованої на зростання цінності;
  • - Застосовувати фінансові інструменти для вирішення конкретних тактичних і стратегічних завдань організації.

Володіти:

  • - Навичками фінансового моделювання;
  • - Навичками побудови ключових фінансових показників, що відповідають стратегії розвитку підприємства;
  • - Методологією проведення самостійних наукових досліджень в галузі управління фінансами.

Для досягнення цієї мети на початку кожної глави перераховуються ті знання, вміння та навички, на отримання і закріплення яких розрахований матеріал цієї глави.

Автори дякують своїх співавторів, зробили неоціненний внесок у написання окремих розділів підручника, - професора С. Д. Бодрунова (гл. 1), Н. В. Іванову (гл. 12), А. В. Панаса (гл. 15). Ми висловлюємо слова вдячності своїм вчителям, без надихаючого прикладу яких цей підручник б не з'явився на світ.

Автори вдячні за відгуки на підручник і відкриті для обговорення спірних питань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >