Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестицій

При обгрунтуванні інвестиційних проектів необхідно враховувати наслідки інвестиційних рішень, які можуть проявитися лише в майбутньому. Майбутній результат реалізації інвестиційного проекту істотно залежить від поведінки конкурентів, коливань ринкового попиту, темпів морального старіння техніки і технології і т.п. У цих умовах виникає необхідність у застосуванні якісних методів прогнозування, заснованих на суб'єктивних оцінках і судженнях різних осіб. До таких методів можна віднести: опитування експертів, співробітників фірми, її клієнтів, зовнішніх консультантів. Однак навіть використання передових технологій прогнозування не дозволяє гарантовано точно і однозначно передбачити майбутній розвиток і інвестор, приймаючи рішення про реалізацію інвестиційного проекту, змушений діяти в ситуації невизначеності і ризику. З урахуванням цієї обставини всі методи інвестиційних розрахунків можна розділити на дві групи:

  • 1) методи обґрунтування інвестиційних проектів в умовах невизначеності і ризику;
  • 2) методи визначення оптимального інвестиційного варіанту в умовах повної визначеності щодо одержуваного результату.

Методи обгрунтування інвестиційних проектів в умовах невизначеності і ризику засновані на припущенні про багатоваріантність майбутніх наслідків прийнятих рішень, а також враховують суб'єктивні оцінки настання цих наслідків і суб'єктивне ставлення кожного інвестора до ризику і прийнятою ризикованих рішень. Вони орієнтовані на облік майбутніх можливих доходів тільки в найближчі періоди. Ці методи дають хороший результат при наступних умовах:

  • o високі інвестиційні витрати;
  • o інвестор здійснює одночасно кілька інвестиційних проектів;
  • o інвестор має явно виражену схильність до ризику або, навпаки, демонструє неприйняття ризику.

Недоліки цих методів пов'язані з тим, що вони дозволяють отримати тільки суб'єктивну оцінку ефективності передбачуваних інвестицій, яка буде різною для різних інвесторів в умовах здійснення одного і того ж інвестиційного проекту.

Методи визначення оптимального інвестиційного варіанта в умовах повної визначеності щодо одержуваного результату не враховують фактори невизначеності і ризику. При їх застосуванні виходять із припущення, що майбутні доходи і витрати інвестора визначені однозначно. Іноді в процесі здійснення подібних розрахунків фактор ризику враховується у вигляді поправки до тих чи інших параметрах, використовуваним при розрахунках. Подібні методи дозволяють отримати хороші результати в тому випадку, коли майбутні доходи і витрати не будуть істотно відхилятися від врахованих в процесі розрахунків. До достоїнств цих методів можна віднести їх достатню простоту застосування. Основним недоліком цієї групи методів є те, що вони дозволяють отримати досить приблизну оцінку ефективності інвестицій у випадку, коли фактор невизначеності відіграє значну роль при реалізації проекту.

Вибір методу оцінки ефективності інвестицій значною мірою залежить від цілей інвестора, особливостей розглянутих інвестиційних проектів та умов їх реалізації.

Методи оцінки ефективності інвестицій в умовах повної визначеності поділяються на дві групи: статичні і динамічні.

Статичні методи використовуються, якщо інвестиційний проект носить короткостроковий характер (менше одного року, інвестиційні витрати здійснюються на початку періоду, результати проекту визначаються па кінець періоду), а також у тому випадку, коли довгостроковий інвестиційний проект позбавлений значної динаміки показників і його, без шкоди для достовірності, можна описати середньорічними показниками.

Динамічні методи застосовуються в тому випадку, коли проект є довгостроковим, і витрати і доходи інвестора значно коливаються протягом періоду реалізації проекту. Розглянутий проект може мати і короткостроковий характер, за умови, що параметри проекту істотно змінюються протягом усього терміну реалізації та.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >