СОЦІУМ В ТЕПЕРІШНЬОМУ І МАЙБУТНЬОМУ

Соціальні протиріччя і права людини

У період ліберальних реформ в Росії виросли не тільки розміри станів у меншої частини суспільства. Росла також тривожність населення з приводу цілого ряду сторін життя і поведінки людей (див. Табл. 32).

Таблиця 32

Розподіл відповідей на запитання: «Що найбільше турбує Вас сьогодні в поведінці людей?» (РФ,% від числа опитаних)

1992 року, VIII

2004, XII

2013, XII

Байдужість, байдужість до долі інших людей

56

68

63

Грубість, безцеремонність

64

55

50

зрада

36

40

35

Запопадливість перед начальством

17

27

28

Прагнення до накопичення, користолюбство

20

24

22

пристосуванство

20

18

19

Надактивність в суспільному житті

5

3

4

Щось ще

2

4

5

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, так як респонденти могли відзначити кілька позицій.

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Примітно, що, судячи з відповідей респондентів, в суспільстві за 21 років знизився загальний рівень грубості і безцеремонністю. Але стало більш поширеним запопадливість перед начальством. Про це в 2013 р заявили понад чверть респондентів (28%) у порівнянні з 17% в 1992 році. Помітно збільшилася (з 56 до 68%) частка респондентів, які вказали на поширення в суспільстві байдужості і байдужості до долі інших людей. Ця негативна характеристика міжособистісних відносин вийшла на перше місце. У сукупності з іншими проявами сучасних відносин між людьми, наприклад, такими, як прагнення до накопичення, користолюбство, зрада вони вказують на тенденцію, що «псування моралі». Російське суспільство залишають традиційні йому властивості співчуття, співчуття, співучасті. Нав'язувана згори радикальна модель жорсткої державно неконтрольованої ринкової конкуренції по суті справи знищує в суспільстві моральний базис для побудови соціальної держави.

Все більше число соціологічних індикаторів сигналізують, що умови життя в російському соціумі стають несприятливими і небезпечними для майбутніх поколінь. Держава і суспільство програють війну з наркоманією і алкоголізмом. Рівень тривог громадян з приводу цих масових вад продовжує зростати (див. Табл. 33, 34).

Як видно з представлених даних, кількість громадян, стурбованих, що їх дитина може стати наркоманом, за 14 років до 2006 року збільшили в 2,4 рази (з 18 до 43%), а алкоголіком - в 2 рази (з 19 до 40 %). Далі, до 2013 року відбулося зниження тривог, відповідно, на 15 і 16%.

Розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтеся Ви, що Ваші близькі можуть стати наркоманами?» [1]

(РФ,% від числа опитаних)

Таблиця 33

1992 року,

VIII

1997,1

2004,

XII

2006, I

2013,

XII

Так

18

32

43

47

32

немає

44

41

33

38

39

Не змогли відповісти

38

27

24

15

29

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Таблиця 34

Розподіл відповідей на запитання:

«Чи побоюєтеся Ви, що Ваші близькі можуть стати алкоголіками?» 60 (РФ,% від числа опитаних)

1992 року,

VIII

1 997,

I

2004,

XII

2006,1

2013,

XII

Так

19

37

40

50

34

немає

40

36

35

34

39

Не змогли відповісти

41

27

25

16

27

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Тим не менш, зберігаються тревогіграждан говорять про те, що прийняті державою заходи не приносять соціально ефективних результатів. Динаміка соціологічних показників і статистики такі, що держава повинна переглянути свої стратегічні підходи в боротьбі з цими соціальними пороками. Поки воно програє битву за майбутню Росію, вільну від алкоголю і наркотиків. Не настільки безнадійно, але досить критично йде стан справ в області боротьби зі злочинністю. У всякому разі, енергійні заходи, які вживало держава в останні роки, позитивно позначилися в масовій свідомості російських громадян (див. Табл. 35).

Як видно з даних таблиці, які різко збільшилися (у 2 рази) до кінця 1990-х років тривоги істотно зменшилися до кінця 2013.

Проблеми якості життя не можуть бути розглянуті поза зв'язком з дотриманням громадянських прав і свобод в суспільстві. Величезна роль в створенні і підтримці умов для дотримання гарантій виконання прав людини і громадянина належить державі. У період реформ, ломки і трансформації соціальних зв'язків його відповідальність в цій області зростає. Тим часом, сьогодні, судячи з відповідей респондентів, і в цій області справи йдуть неблагополучно (див. Табл. 36). [2]

Розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтеся Ви, що Ваші близькі можуть стати злочинцями?» [3] (РФ,% від числа опитаних)

Таблиця 35

1992 року,

VIII

1997,1

2004, XII

2006,1

2013,

XII

Так

20

40

33

35

27

немає

28

32

38

45

45

Не змогли відповісти

52

28

29

20

28

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Таблиця 36

Розподіл відповідей на запитання: «Чи доводилося Вам чи Вашим близьким родичам за останні півроку стикатися з дискримінацією законних прав за ознакою»

(РФ,% від числа опитаних)

1992 року, VII

1995,1

2004, XI

2013, XII

соціального стану

12

18

54

27

віку

5

8

48

22

національну приналежність

8

7

14

13

політичних переконань

4

2

7

13

Пола

4

5

20

9

Ставлення до релігії

1

1

5

7

За якими ще

3

5

2

Чи не доводилося / за- важко. відповісти

63

51

37

38

Примітка: сума відповідей перевищує 100%, так як респонденти могли відзначити кілька позицій.

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Не можна не звернути увагу на різко збільшене число респондентів, які вказують на дискримінацію конституційних прав громадян. За ознакою статі за 12 років? до 2004 дискримінація виросла в 5 разів. За ознакою віку - майже в 10 разів. За ознакою соціального стану - в 4,5 рази. Майже в 2 рази зросла дискримінація за ознакою національної приналежності. Помітно збільшення динаміки за ознаками ставлення до релігії і політичних переконань. Надалі, через 9 років, до 2013 року, відбулося зниження тривог з приводу соціальних дискримінацій.

У сучасному російському суспільстві більшою мірою дискримінованих жінки, громадяни старших вікових груп, робочі, військовослужбовці, працівники підприємств змішаних форм власності, невисокого рівня грошових доходів.

Однією з найболючіших сфер суспільного життя в нашій країні в останні роки стала сфера міжнаціональних відносин. Чи відбувалися тут позитивні зміни? (Див. Табл. 37).

Таблиця 37

Розподіл відповідей на запитання: «Чи відчували Ви за останній час образи, образи національних почуттів і особистої гідності від людей іншої національності?»

(РФ,% від числа опитаних)

1992 року, VIII

2004, XII

2013, XII

Не доводилося

58

50

51

доводилося

18

24

20

Не пригадую

24

27

29

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Як видно з отриманих даних, майже 20% опитаних в 2013 р проти 18% в 1992 р вказали на те, що вони відчували образи, образи національних почуттів і особистої гідності від людей іншої національності. Судячи з цього та інших соціополітичним індикаторами, громадяни явно відчувають дефіцит терпимості.

Введений в інструментарій моніторингу індикатор наявності в суспільстві соціальних суперечностей показує, що Росія перетворюється в країну разючих соціальних контрастів, що ростуть антагоністичних відносин і суперечностей (див. Графік 35).

Графік 35

Думка респондентів про те, наскільки значні сьогодні протиріччя і неприязнь в сучасному російському суспільстві (альтернатива «значні») (РФ,% від числа опитаних)

Джерело: Центр стратегічних соціальних та соціально-політичних досліджень ІСПІ РАН.

Громадяни в переважній своїй більшості (79%) в червні 2017 р вважали, що в російському суспільстві значні суперечності і неприязнь між бідними і багатими. Далі слідують значення ще двох індикаторів: «нижчі і вищі класи» (71%) і «народ і влада» (61%). У своїй сукупності і високих значеннях ці три індикатори фактично показують, що в свідомості суспільства такі поняття, як «багатство», «вищий клас» і «влада» практично однозначні.

Таким чином, близько 70% опитаних громадян вважають, що в російському суспільстві значні суперечності і неприязнь між бідними і багатими, нижчими і вищими класами, а також між народом і владою. Відрив значень цих трьох індикаторів від інших на 10 процентних пунктів означає: в масовій свідомості росіян утверджується думка, що в Росії створено і функціонує держава багатих і для багатих. Це безсторонню думку громадян про владу, яка вважає, що вона створює умови для розвитку сучасного, збалансованого в інтересах і ресурсах, громадянського суспільства і будує демократичну державу, підкріплюється значеннями ще двох індикаторів. Значні, на думку громадян, в сьогоднішній Росії протиріччя між роботодавцями і працівниками (50%), начальниками і підлеглими (45%). Однак суперечності між бідними і багатими, як видно з отриманих вимірів, безсумнівно визначають весь характер соціальних відносин у суспільстві.

У сукупності домінуючі в структурі відповідей негативні значення шести індикаторів показують, що у держави зберігаються досить значні резерви для розвитку сталого громадянського суспільства та демократичної держави.

  • [1] Вопросах 1992 - 2004 рр. питання формулювалося: «Опасаетесьлі Ви, що Ваша дитина може стати наркоманом?»
  • [2] В опитуваннях 1992 - 2004 рр. питання формулювалося: «Опасаетесьлі Ви, що Ваша дитина може стати алкоголіком? »
  • [3] Вопросах 1992 - 2004 рр. питання формулювалося: «Опасаетесьлі Ви, що Ваша дитина може стати злочинцем?»
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >