ТИПИ ТУРИЗМУ.

Для більш повного визначення туризму СОТ запропонувала класифікувати туризм на внутрішній, в'їзний і виїзний. Основною ознакою класифікації є перетин державних кордонів. Дану класифікацію можна застосовувати як для країни, так і для кожного конкретного регіону [1] (дестинації).

Внутрішній туризм - це подорож жителів будь-якої країни (регіону) по своїй власній країні (регіоні). Ця форма туризму не приносить країні валюту, хоча і впливає на розвиток економіки, впливаючи на перерозподіл доходів між регіонами країни. Однією з умов розвитку внутрішнього туризму є наявність необхідних і економічно обгрунтованих засобів прийому туристів. Іншою умовою є відповідний рівень розвитку внутрішньої інфраструктури (транспорт. Дороги і т.п.) країни.

Виїзний туризм - подорож жителів будь-якої країни (регіону) в іншу країну (регіон).

В'їзний туризм - подорож по будь-якій країні (регіоні) осіб, які не є її жителями (жителями регіону). У країнах, де культивується тільки в'їзний туризм, розвивається одностороння туристська субструктура і не розвиваються засоби прийому внутрішніх туристів.

Економічна значимість туризму, т.с. фінансові результати, відбивається в місцевих бюджетах і в бюджеті країни. Причому туризм може сприяти як притоку додаткових коштів, так і їх відтоку з бюджету країни (регіону). За цією ознакою виділяють два види туризму: активний і пасивний. Приїзд іноземних громадян в країну або вітчизняних (внутрішніх) туристів в даний регіон країни є активним туризмом, який викликає приплив грошових коштів в даний регіон або країну. Подорож громадян однієї країни (регіону) в інші держави (регіони), що супроводжується відповідно відтоком (вивезенням) грошових коштів з країни, є пасивним туризмом.

Виходячи з економічних міркувань багато країн докладають зусиль для кращого розвитку в'їзного та внутрішнього туризму.

типи туризму

Мал. 1.1. типи туризму

При розгляді економіки туризму конкретної країни (регіону), напрямків її розвитку і шляхів підвищення ефективності функціонування доцільно виділяти також такі типи туризму, як національний, міжнародний та туризм в межах даної країни (регіону). До національного туризму відноситься внутрішній і виїзний туризм, до міжнародного туризму - в'їзний і виїзний. Туризм в межах даної країни (регіону) охоплює як громадян цієї країни (внутрішній туризм), так і приїжджають з інших країн і регіонів (в'їзний туризм), і з точки зору підвищення доходів країни (регіону) є найбільш привабливим. З одного боку, розвиток цього напрямку туристичної діяльності дозволяє збільшити приплив валюти в дану країну (регіон), а з іншого - кошти громадян, які проживають в даній країні (регіоні), залишаються тут же і можуть бути спрямовані на розвиток економіки цієї країни (регіону ). Крім цього, внутрішній туризм виконує таку економічно важливу функцію, як згладжування доходів в державі (регіоні). Економічний сенс функції згладжування полягає в тому, що здійснюється перерозподіл більш високих доходів громадян з промислово розвинених регіонів в економічно слаборозвинені регіони, де доходи громадян значно нижчі, але є більш багаті природні ресурси, наприклад Москва і Московська область. Основні типи туризму представлені на рис. 1.1.

складові туризму

Мал. 1.2. складові туризму

Необхідно помститися, що одна частина доходу, який індивідуальний відвідувач виділяє для туристичних цілей, витрачається в пункті призначення, а інша витрачається при організації та під час подорожі для досягнення цього пункту призначення.

Туризм може бути визначений як ряд явищ і взаємовідносин, які є результатом взаємного впливу діяльності туристів, туристських підприємств, сфери гостинності, адміністрації в процесі залучення, розміщення та обслуговування відвідувачів.

• Туризм - це сукупність всіх його складових: продуктів, сервісу і виробничих одиниць, які пропонуються індивідуальним мандрівникам або групам людей, тимчасово залишає місце постійного проживання і подорожуючим в певні туристські пункти призначення (дестіна- ції). На рис. 1.2 представлені основні компоненти, складові туризм.

  • [1] Термін «регіон» може ставитися або до району в межах якої-лібострани, або до групи країн.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >