ВАЛОВИЙ ТУРИСТСЬКИЙ ПРОДУКТ.

Сумарний обсяг туристських товарів і послуг, вироблених за певний період (зазвичай 1 рік), визначається як валовий туристський продукт. Валовий турпродукт може розглядатися в двох аспектах: по-перше, як сума всіх витрат, зроблених в економіці туризму для виробництва туристських товарів і послуг за певний період; по-друге, як сума всіх доходів від реалізації туристських товарів і послуг за певний період (рис. 1.14).

Структура валового турпродукту

Мал. 1.14. Структура валового турпродукту

Розглянемо перший варіант визначення валового туристського продукту як суми всіх витрат. Різні витрати на виробництво туристських товарів і послуг можна класифікувати наступним чином:

  • • витрати на туристське споживання (використання) - все туристські витрати на покупку товарів і послуг;
  • • приватні туристські інвестиції - загальні витрати підприємців при здійсненні нових капіталовкладень;
  • • державні інвестиції, спрямовані на розвиток тур-індустрії;
  • • туристський експорт мінус імпорт. У цій категорії загальний обсяг витрат на експорт туризму з країни повинен бути доданий до валового туристського продукту ', і навпаки: загальний обсяг імпорту турпродукту повинен відраховуватися з валового туристського продукту.

Валовий турпродукт як дохід складається з наступних складових:

  • • виплати працівникам турпідприємств (заробітна плата);
  • • виручка (дохід), одержуваний від різних видів підприємницької діяльності: здачі в оренду основних фондів (кімнат, апартаментів, транспортних засобів), лізингу і т.д .;
  • • відсоток, який отримує турбізнес за надання грошей у позику (кредит) на різні види туристської діяльності;
Визначення туристичного доходу

Мал. 1.15. Визначення туристичного доходу

• прибуток, отриманий від реалізації туристських товарів і послуг.

Прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації турпродуктів і витратами на їх виробництво і реалізацію. Результат може виявитися і негативним, якщо виручка буде менше витрачених коштів, т.с. таке виробництво буде збитковим.

Якщо для розвитку виробничої діяльності в турінду- стрії береться кредит, то погашення заборгованості за взятий кредит розглядається як виведення частини туристського капіталу з використання, тобто як частина витрат по формуванню туристського капіталу. Іншими словами, борги є частиною доданої вартості, але вони не означають дохід, який буде використаний для розвитку туристичного бізнесу. При формуванні статей витрат на виробництво турпродукту необхідно враховувати відсоток на погашення різних боргів у вигляді непрямих податків і надання державних субсидій на розвиток туріндустрії (рис. 1.15).

Для посилення виробничої активності економіки туризму капітал, який був залучений для виробництва туристичного продукту в одному періоді, повинен бути збільшений і спрямований на розвиток виробництва в новому періоді.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >