ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ТУРІНДУСТРІЇ.

Під прогнозуванням попиту на продукцію туріндустрії розуміється визначення різних варіантів передбачуваного обсягу попиту; воно може здійснюватися не тільки в цілому, але і по окремих групах товарів і послуг, наприклад на туристську продукцію. Така товарно-групова структура попиту визначається зі співвідношення витрат населення на придбання товарів та послуг даної групи в межах загального обсягу платоспроможного попиту населення.

Прогнозування попиту на продукцію туризму може здійснюватися як на макрорівні (на рівні туріндустрії), так і на мікрорівні (на рівні підприємства). При цьому вирішуються різні завдання. Дослідження і прогнозування попиту на макрорівні націлене на визначення напрямків розвитку туризму країни в цілому і окремих її регіонів (виявлення попиту на окремі туристичні продукти, визначення нових туристських напрямків, дестинацій, виявлення переваг, пов'язаних з видами відпочинку, засобами розміщення та доставки, розвагами та ін .). Результати дослідження споживчого попиту на рівні підприємства необхідні для здійснення поточного планування і оперативного управління підприємством і його структурними підрозділами.

Специфічною рисою прогнозування є те, що розрахунки носять різноманітний характер і з цієї множини рішень необхідно вибрати найкращий (оптимальний) варіант. На якість результату прогнозу будуть впливати як достовірність інформації, так і методи її обробки. Чим більше і якісніше обсяг інформації (репрезентативність) і чим здійснено математичні методи розрахунків, тим правильніше буде прогноз. Але таке дослідження потребують великих витрат як часу, так і коштів, тому перед дослідниками завжди стоїть дилема: порівняння витрат і результатів. Якщо в результаті прогнозу необхідно визначити загальні тенденції поведінки попиту, напрямки його розвитку, то можна застосувати більш прості методи прогнозування. Це ж може мати місце і тоді, коли дослідник не володіє достатніми знаннями в області математики. Якщо ж треба отримати більш точні результати, то слід застосовувати і найсучасніші математичні методи.

Прогнозування може бути:

  • • короткостроковим (місяць, квартал, рік, в туризмі - сезон) - для оперативного управління;
  • • середньостроковими (від року до трьох років) - для обґрунтування перспектив розвитку;
  • • довгостроковим (понад три роки) - для визначення тенденцій розвитку індустрії, виявлення найважливіших пропорцій і співвідношень в структурі попиту, визначення стратегії розвитку тощо

Серед методів, вибір яких визначається різними завданнями прогнозування, можна виділити: структурний метод прогнозування попиту, метод експертних оцінок, метод прогнозування на основі коефіцієнта еластичності попиту, економіко-математичне моделювання та ін.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >