МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК.

Даний метод використовується при прогнозуванні попиту на короткостроковий період. Суть методу полягає в залученні експертів-практиків, що працюють в даній галузі, які добре знають особливості функціонування туристичного ринку, які володіють необхідною інформацією, і фахівців, що займаються проблемами вивчення попиту. Оцінки, які були отримані в результаті проведення опитувань, узагальнюються і обробляються за допомогою сучасних методів математичної статистики.

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛАСТИЧНОСТІ.

Попит на продукцію туріндустрії може залежати від різних факторів. Зокрема, можна відзначити такі чинники, як доходи населення, загальний рівень цін і т.п. Залежність попиту від даних факторів можна виявити на основі вивчення еластичності попиту.

Під еластичністю попиту розуміється здатність зміни попиту під впливом впливу відповідних факторів. Її можна розрахувати кількісно у вигляді коефіцієнта еластичності, який розраховується як відношення зміни попиту на продукцію туріндустрії до зміни відповідного фактора. Коефіцієнт показує, на скільки відсотків зміниться попит на продукцію туріндустрії при зміні цього (що визначає) фактора на 1%. Наведемо формулу розрахунку коефіцієнта еластичності в залежності від зміни доходу населення:

де Ау - приріст (зміна) середньодушового попиту на продукцію туріндустрії, руб .; у - середньодушовий обсяг попиту на продукцію туріндустрії, руб .; Ах - приріст (зміна) середньодушового доходу, руб .; х - середній розмір грошових доходів, руб.

Знаючи коефіцієнт еластичності, можна розрахувати темп приросту середньодушового обсягу попиту на продукцію туріндустрії в планованому періоді за наступною формулою:

де - темп приросту середньодушового обсягу попиту на продукцію туріндустрії в планованому періоді (%); е л - темп приросту сукупного доходу в планованому періоді.

На основі даного показника можна розрахувати середній розмір попиту на продукцію туріндустрії в планованому році (руб.) За такою формулою:

де У, Уо - середньодушовий обсяг попиту на продукцію туріндустрії відповідно в прогнозованому (планованому) і звітному періодах, руб.

Загальний обсяг попиту на продукцію туріндустрії в прогнозованому періоді (руб.) Визначається за формулою:

де Ч | - чисельність населення в планованому році (чол.).

Грунтуючись на попередньому прикладі, покажемо, як можна здійснити прогноз поданою методу. Інформація, на основі якої розраховується коефіцієнт еластичності, і його розрахунок представлені в табл. 1.4.

Коефіцієнт еластичності показує, що при зміні доходу на 1% попит на продукцію туріндустрії збільшиться на

2%.

Припустимо, що за прогнозними оцінками середньодушові доходи населення країни (регіону) в планованому році збільшаться на 15%, а сама чисельність складе 100 тис. Чол. Тоді темп приросту середньодушового розміру попиту на продукцію туріндустрії в планованому році буде дорівнює 30 % (р у = К е р х => 2-15 = 30), а середньодушовий попит складе:

Таблиця 1.4

Дані для розрахунку коефіцієнта еластичності *

показник

базисний рік

Звітній рік

приріст

(Зміна)

Середньодушовий розмір грошових доходів, х, руб.

* Б = 159300

х 0 - 175230

Ах = 15930

Середньодушовий обсяг попиту (витрати) на продукцію туріндустрії, у, руб.

у б = 8900

у 0 = 10680

Ду = 1780

* Коефіцієнт еластичності (за доходом)

Тоді загальний обсяг попиту на продукцію туріндустрії в планованому періоді по регіону (країні) буде дорівнює 1388,4 млн руб. (13 884- 100 000).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >