ТУРИСТСЬКІ ПОТОКИ І МОДЕЛІ ЇХ РОЗПОДІЛУ В СВІТОВОМУ МАСШТАБІ

Закономірності туристських потоків.

Облік потоків туристів між регіонами є найважливішим фактором, який дозволяє розглядати окремі компоненти туріндустрії як цілісну систему, а не як ряд деяких нс пов'язаних між собою частин. Туристський потік - це форма взаємодії між місцем призначення, де є пропозиція туристичних послуг і товарів, і місцем відправлення, де є попит або дефіцит подібних послуг і товарів. Туристські потоки не виникають стихійно, а підкоряються певним правилам. На них впливають первинні і вторинні чинники.

Первинні фактори пов'язані з економічним станом того регіону, звідки відправляються туристи, і включають в себе такі показники, як рівень добробуту населення, його мобільність, право на відпочинок.

Вторинні фактори включають доступність дестинації призначення, наявні пам'ятки, рівень сервісу, що надається в місцях призначення. Вартість поїздки так само важлива, як і маркетингова і рекламна стратегія приймаючої дестинації.

Туристські потоки - досить складне явище, яке зазнає впливу безлічі інших взаємопов'язаних факторів. Були зроблені спроби проаналізувати їх і встановити правила, що регулюють розмір потоків між країнами. Так, в 1970 році було відібрано 14 країн, які протягом кількох років мали відносно стабільний потік туристів і на які припадала основна частина світової туристичної діяльності. Вчені Вілльямс і Зелінські визначили чинники, які допомогли пояснити стабільність цих потоків. До них відносяться відстань між країнами (чим більше відстань, тим менше обсяг потоку), міжнародні контакти (ділові, культурні зв'язки між країнами), привабливі переваги однієї країни для жителів іншого.

Наступна спроба пояснити закономірності туристичних потоків полягала в побудові гравітаційної моделі, заснованої на двох основних показниках. Перший з них включає в себе первинні і вторинні чинники, що пояснюють походження цих потоків. Гравітаційна модель показує, що чим більше регіонів, що дають імпульс для утворення первинних і вторинних факторів, тим більшим потоки туристів між ними. Другий показник носить стримуючий характер, так як грунтується на відстані між місцем відправлення та місцем призначення. При цьому тривалість і вартість поїздки значно впливають на розміри потоків. При збільшенні відстані і вартості поїздки скорочується кількість туристів, які відвідують дестинацию.

У зв'язку з ростом числа туристських потоків за останні роки уряди і міжнародні організації ввели систему вимірювання як міжнародного, так і внутрішнього туризму. Ще в 1981 р зарубіжний дослідник Медлік назвав три основні причини, що визначають важливість статистичного вимірювання потоків. По-перше, статистика необхідна для того, щоб відслідковувати динаміку туристичних потоків. Це допомагає в складанні прогнозів і у визначенні тенденцій розвитку ринку. По-друге, аналіз статистичних даних дозволяє фахівцям, які займаються плануванням і розвитком туризму, найбільш ефективно досягати поставлених цілей. По-третє, статистика використовується як державним, так і приватним секторами в якості основи проведення маркетингових заходів.

Статистичні дані для вимірювання туристичних потоків можуть бути класифіковані в такий спосіб.

Перша категорія - це дані про розмір туристських потоків, тобто інформація про кількість туристів, що виїжджають з регіону або відвідують його за певний період часу. Така інформація є основою для визначення обсягу туристської діяльності. Ці статистичні дані також включають в себе відомості про тривалості перебування туристів в місцях відпочинку.

Друга категорія - це дані про характерні особливості туристів. На відміну від першої категорії, яка визначає кількісний склад туристських потоків, дана категорія надає інформацію якісного характеру про туристів (стать, вік, соціально-економічна приналежність і т.д.) і про моделі їх поведінки (мета поїздки і ставлення до місця призначення) . Дуже часто статистичні дані першої та другої категорій збираються одночасно.

Третя категорія - це дані про фінансові надходження та витрати. Туристські потоки - це не просто пересування людей, а процес, який має важливе економічне значення для місця відправлення туристів, місць призначення і транспортної системи, зайнятих перевезенням туристів. Цілком зрозуміло, що туризм пов'язаний з потоком грошей, які заробляються в одному місці і витрачаються в іншому.

Існує ряд методів для вимірювання туристських потоків. Розмір туристичного потоку можна оцінити за даними імміграційних служб як чисельність людей при в'їзді або виїзді з певного місця. Природно, що ці дані характеризують лише міжнародний туризм і не враховують потоки внутрішнього туризму. У місцях призначення кількісний облік туристів ведеться в готелях та інших засобах розміщення шляхом заповнення туристами реєстраційних карток. На жаль, цей метод не є цілком ефективним, так як не враховує тих туристів, які зупиняються у своїх друзів або родичів.

Для збору статистичних даних про туристичні потоки широко використовуються опитувальні листи. Статистичні дані по внутрішньому туризму можуть бути отримані шляхом проведення опитування населення за місцем проживання. Результати таких опитувань надають інформацію про характер і тривалості вже відбулася поїздки, а також про витрати туристами, і маршрут їх пересування. У туристських зонах також проводяться опитування з метою визначення числа туристів, що відвідали ту чи іншу пам'ятку.

Статистичні дані про туристів можуть бути отримані і іншими шляхами, наприклад, в реєстраційні картки готелів додається ряд питань, що цікавлять фахівців з туризму. Але найчастіше таке опитування проводиться серед вибіркової групи туристів, які надають дані про себе, свій відпочинок і про те, яке враження на них справило місце відпочинку.

Статистичні дані про витрати можуть бути отримані в результаті безпосереднього опитування туристів, службовців готелів, постачальників туристської продукції і послуг. При вивченні потоків міжнародного туризму дані про витрати можуть бути надані банками, провідними облік обміну іноземної валюти.

Незважаючи на різноманітність наявних методів збору статистичних даних про туристичні потоки, ці дані не завжди бувають досить точними. Перш за все це пов'язано з опрсделенісм самого поняття «турист». Хоча вже і існує чітко сформульоване і узгоджене на міжнародному рівні визначення даного терміну, проте не у всіх країнах їм користуються. Проблема полягає і в тому, що методи проведення опитувань відрізняються не тільки в різних країнах, але навіть і всередині однієї країни.

Статистичні дані, отримані на основі опитувань, представляють цифри про події, а не про людей, тому турист, який відвідує одну країну двічі в рік, буде враховуватися не як один чоловік, який приїхав в одну країну двічі, а як дві людини, які прибули в дану країну за певний період часу. Ослаблення прикордонного контролю, особливо в країнах Шенгенського простору, ще більше посилює проблеми статистичного обліку туристів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >