ІНВЕСТИЦІЇ В ТУРИЗМІ

Інвестиції в туризм - це розміщення капіталу інвесторів в туристському бізнесі з метою отримання прибутку. Для туристських інвестицій, так само як і для інших інвестицій, необхідно брати до уваги, що інвестований капітал повинен приносити прибуток. Так як капітал є одним з головних компонентів в туристському виробництві, то можливість туристської економіки виробляти туристські продукти багато в чому залежить від розміру капіталу, який буде інвестовано в туристську економіку. При збільшенні капіталу збільшується продуктивність туристської економіки. При зменшенні обсягів інвестицій в туристську економіку відповідно зменшується і можливість виробництва.

Капіталовкладення в туристську економіку зростають тільки тоді, коли віддача на вкладені кошти перевищує обсяг інвестованого капіталу. Коли туристські інвестиції дорівнюють обсягу віддачі, ефективність туристських інвестицій дорівнює нулю. Це означає, що туристична економіка виробляє таку кількість капіталу, що дорівнює витраченим капіталовкладенням.

У цьому випадку капітал і виробництво в туристської економіці залишаються незмінними. Якщо ж віддача менше, ніж туристські інвестиції, тобто різницю між вкладеним і отриманим капіталом негативна, туристська економіка втрачає джерела для відновлення капіталу і можливості виробництва зменшуються.

Інвестиційна активність в економіці туризму залежить від прибутку, яку інвестори можуть отримати від інвестицій. Головні фактори, які інвестори беруть до уваги, наведені на рис. 3.2.

Використання нових методів у виробничому процесі в туристському бізнесі направлено на зменшення витрат на виробництво і максимізацію прибутку. Крім того, створення нового туристичного продукту не тільки збільшує прибуток, а й сприяє просуванню продукту на туристичному ринку. Розвиток нових методів і технологій для виробництва туристського продукту викликає потребу в нових інвестиціях.

Державна політика щодо посилення інвестиційної активності в економіці туризму може полягати у встановленні пільгових податків на прибуток в турбізнесі і різних заохочень.

Вартість придбання і використання нових капвкладень на туристському ринку впливає на віддачу інвестицій, які були зроблені. Низька вартість означає більшу віддачу від інвестицій і більший прибуток для інвесторів.

На інвестиційну активність впливає вартість грошового капіталу, необхідного для придбання матеріально-речового капіталу в економіці туризму. Витрати на слід придбати

Основні фактори, що впливають на активність інвестицій в економіку туризму теніс основних і оборотних коштів є складовою частиною інвестованого капіталу

Мал. 3.2. Основні фактори, що впливають на активність інвестицій в економіку туризму теніс основних і оборотних коштів є складовою частиною інвестованого капіталу. Тільки сам інвестор в змозі визначити розміри і напрями використання капіталу. Критерієм визначення напрями вкладення служить розмір прибутку від інвестицій, що залежить від ступеня експлуатації капіталу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Які основні фактори, що впливають на розвиток економіки сучасного туризму?
 • 2. У чому полягає економічна і соціальна значимість туризму?
 • 3. Що таке «видима» і «невидима» торгівля?
 • 4. Що таке торговий баланс і які його основні характеристики?
 • 5. Що таке платіжний баланс і які його основні характеристики?
 • 6. У чому полягає економічне значення іноземного туризму?
 • 7. Які економічні основи масового та індивідуального туризму?
 • 8. У чому полягає значення туризму як чинника економічного прогресу і розвитку?
 • 9. Що таке функція згладжування туризму?
 • 10. Що таке ефект мультиплікації в туризмі?
 • 11. У чому полягає економічний і соціальний ефект посилення впливу туризму?
 • 12. Яке значення статистики для планування туризму і оцінки впливу туризму на економіку?
 • 13. Назвіть основні тенденції розвитку сучасного туризму.
 • 14. Дайте характеристику інвестицій в туризмі.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >