ФІЗИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Основні виробничі фонди підприємств соціально-культурного сервісу і туризму за період свого існування піддаються фізичному і моральному зносу. При фізичному зносі відбувається втрата основними фондами своєї споживної вартості. Причому фізичний знос може здійснюватися навіть тоді, коли виробничі фонди не використовуються у виробничому процесі, тобто простоюють. Ступінь фізичного зносу залежить від різних чинників:

  • • часу безпосереднього використання основних фондів;
  • • інтенсивності їх використання;
  • • умов, в яких використовуються основні фонди;
  • • кваліфікації персоналу;
  • • якості використовуваних матеріалів і т.д.

Розрізняють повний і частковий фізичний знос основних фондів. При повному фізичний знос основні фонди ліквідуються та замінюються на нові. При частковому зносі основні фонди відшкодовуються шляхом ремонту. Як правило, фізичний знос основних фондів А'пзнф (в%) визначається виходячи з терміну їх служби за формулою:

де Гф - фактичний термін служби основних фондів (років); Т н - нормативний термін служби основних фондів (років).

Але в зв'язку з тим, що знос основних фондів сильно залежить від перерахованих вище факторів, найбільш правильним підходом до їх оцінці буде пряме обстеження об'єкта.

При моральний знос основних виробничих фондів вони не зношуються фізично, просто зменшується їх споживча вартість у зв'язку з науково-технічним прогресом.

Моральний знос може бути двох видів.

Моральний знос першого роду характеризується зменшенням вартості машин та обладнання в результаті скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення. Іншими словами, з'являється можливість подібні основні фонди виробляти з меншими витратами, внаслідок чого вони стають дешевшими.

Коефіцієнт морального зносу основних фондів першого роду ^ Іен. Мi ( в %) можна розрахувати за формулою:

де Ф 6 - балансова вартість наявних основних фондів; Ф ь - відновлювальна (нова) вартість, більш низька через скорочення суспільно необхідних витрат.

Моральний знос другого роду - це зменшення вартості діючих основних фондів внаслідок впровадження нових, більш прогресивних, продуктивних і економічно вигідних машин і устаткування, що призводить до зниження відносної корисності наявних (морально застарілих) основних фондів.

Коефіцієнт морального зносу основних фондів другого роду Аиз ". м2 ( в %) розраховується за формулою:

де П 2 - продуктивність нового обладнання; Я, - продуктивність діючого обладнання.

Під впливом морального зносу основні виробничі фонди стають відсталими по технічним характеристикам та економічної ефективності. У зв'язку з цим перед підприємством стоїть завдання постійно і вчасно здійснювати заміну не тільки фізично вибуває, а й морально застарілого обладнання. Основним джерелом покриття витрат, необхідних для відновлення і заміни основних виробничих фондів, є власні кошти підприємств індустрії туризму, які накопичуються протягом всього терміну служби основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >