ВИТРАТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)

Витратний підхід до формування ціни продукції (послуг) характерний для двох методів розрахунку ціни:

  • • розрахунок за методом «середні витрати плюс прибуток»;
  • • розрахунок на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.

Розрахунок ціни але методом «середні витрати плюс прибуток».

Его найпростіший спосіб визначення ціни продукції (послуг), що полягає в нарахуванні визначеної надбавки на собівартість товару. Цей підхід в ціноутворенні широко застосовувався в соціалістичній економіці, так і зараз для багатьох підприємств соціально-культурного сервісу і туризму він є основним у силу своєї простоти і прозорості. Він характеризується тим, що підприємства при визначенні ціни на свою продукцію і послуги орієнтуються на витрати, тобто здійснюють калькуляцію витрат по повній собівартості. Потім до собівартості додається та величина прибутку, яку підприємство планує отримати. У цьому випадку ціна продукції, представлена за методом «середні витрати плюс прибуток»:

де С - повна собівартість продукції; П пр - передбачуваний прибуток.

Для розрахунку прибутку встановлюється певний норматив р від собівартості, тобто вводиться коефіцієнт р (рС). Тоді формулу розрахунку ціни продукції (послуг) можна представити у вигляді:

Такий метод є досить простим і зрозумілим. Підприємство володіє всією необхідною інформацією про витрати для визначення ціни, і йому не доводиться занадто часто коригувати ціни в залежності від зміни попиту. Якщо інші аналогічні підприємства застосовують такий же підхід у формуванні цін, то всі вони мають приблизно однакові ціни, тобто цінова конкуренція між підприємствами зведена до мінімуму.

У соціалістичній економіці витратний підхід в ціноутворенні був в якійсь мірі виправданий, тому що управління економікою здійснювалося централізовано. При цьому норматив р, який законодавчо встановлювався і визначав величину прибутку, не повинен був перевищувати 20%. Але навіть при повному централізованому управлінні економікою цей підхід не міг зіграти позитивну роль в розвитку підприємства і держави в цілому, оскільки кожне підприємство для збільшення прибутку прагнуло, з одного боку, встановлювати p-норматив на рівні 20%, а з іншого - збільшувати свої сукупні витрати. Така стратегія приносила підприємствам більший обсяг прибутку, але не стимулювала їх ефективно використовувати ресурси.

В ринкових умовах метод «середні витрати плюс прибуток» при своїй уявній логічності також має ряд значних недоліків. По-перше, при такому підході до ціноутворення повністю не враховується споживач, тобто його ставлення до товару чи послуги. По-друге, не враховується рівень попиту на даний товар, який склався на ринку. Це дуже важливий момент для підприємств соціально-культурного сервісу і туризму, оскільки попит на товари і послуги залежить від безлічі факторів, один з яких - сезонність, і схильний до значних коливань. По-третє, до уваги береться цінова позиція конкурентів, тобто рівень пропозиції подібних послуг на ринку.

Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.

Цей метод розрахунку також базується на витратах. При його використанні підприємству необхідно розділити витрати на постійні та змінні, вивчити і проаналізувати їх поведінку, побудувати графік беззбитковості і на його основі визначити, як зміна загального обсягу виручки буде впливати на прибуток. Такий підхід до ціноутворення передбачає розгляд різних варіантів цін і визначення найкращої, при якій досягається необхідний (цільовий) рівень прибутку, тому цей метод ще називають цільовим ціноутворенням. Він є найбільш прийнятним в умовах ринкової економіки, оскільки дозволяє гнучко реагувати на всі зміни, яким піддається ринок.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >