ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

На умовному прикладі розглянемо основні підходи застосування даного методу.

Приклад. Туроператор вирішує розробити тур «Полювання». Полювання буде проводитися на великого хижака (кабан). Місце проведення - Північно-Західний регіон (Ленінградська область). Тур розрахований на залучення іноземних туристів. Для цього необхідно крім задоволення безпосередньої потреби - участь в полюванні, запропонувати туристам ряд заходів, які відрізняють даний регіон від тих місць, в яких вони вже полювали. Тобто необхідно розробити комбінований тур, в першій частині якого туристу буде запропонований ряд розважально-пізнавальних заходів (просування турпродукту на міжнародному, так і на внутрішньому туристичному ринку), а друга частина буде присвячена полюванні. Тривалість туру 7 днів (6 ночей). Тур починається з прибуття туристів в м.Санкт-Петербург. У першій частині туру (три дні) туристам можна запропонувати такі заходи, як ознайомча екскурсія по місту, відвідування музеїв (Ермітаж, Російський музей), соборів, театрів (Маріїнський), відвідування передмість (Петергоф, Пушкін) та ін. Друга частина - безпосередньо полювання. Тур розрахований на десять чоловік. Для організації зустрічі та проводів туристів (трансфер), переміщення по місту і виїзду на місце проведення полювання (мисливську базу) турфірма орендує мікроавтобус. Для простоти розрахунків припустимо, що турфірма формує свій турпакет без урахування вартості проїзду до Санкт-Петербурга, а зустрічає туристів в місці прибуття (т.с. починаючи з трансферу та закінчуючи їм). На даному прикладі покажемо методику формування ціни турпакета і на основі отриманих даних оцінимо ефективність даного туру і діяльності тур-підприємства по даному напрямку в цілому. Для визначення ціни необхідно побудувати спеціальну таблицю, в якій будуть відзначені всі складові турпакета (калькуляція витрат) (табл. 10.2)

З аналізу таблиці видно, що витрати на оренду автобуса і організацію полювання для турфірми є постійними, а інші витрати - змінними щодо даного туру. Знайдемо загальна кількість постійних і змінних витрат: Z nocr = 1200+ 1500 = 2700 у.о .; Z = 400 + 300 + 50 = 750 у.о., тоді загальні змінні витрати па групу складуть 7500 у.о. (Z * f cp х Ю). Загальні витрати на групу з 10 осіб будуть: 2 ^ щrp = Z nocT + Д р = 2700 + 7500 = 10 200 у.о. (загальна собівартість), а на одну людину - 1020 у.о. (питома собівартість).

Для простоти розрахунків при визначенні ціни путівки на одну людину ми будемо дотримуватися формули: // = С + рС (витратний підхід), тобто до питомої собівартості продукції додамо необхідну норму прибутку 1 . Припустимо, р = 20%. Тоді прибуток з одного турпакета буде дорівнює 0,2 x 1020 = 204 у.о., і розрахункова ціна путівки Ц 1020 + + 204 = 1224 у.о. Виручка від реалізації даного туру (групи) з-

1 Детально про підходи до ціноутворення див. Розділ 9.

Таблиця 10.2

Калькуляція витрат на турпакет, у.о.

Кількість чол.

послуги

10 / / 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оренда автобуса

1200 / "// 120

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

проживання

4000 / '

// 400

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

живлення

3000 ^

^ / 300

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

Культурна програма (похід в театр)

500 / ^ // 50

50

100

150

200

250

300

350

400

450

організація полювання

1500 / ^ / ^ 150

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Всього ./ на групу> /

людини в групі

10200 / / 1020

3450

4200

4950

5700

6450

7200

7950

8700

9450

ставить 12 240 у.о. (Qx Ц = 10 х 1224). Побудуємо графік беззбитковості (рис. 10.3 і 10.4) і визначимо основні показники ефективності діяльності турфірми за даним напрямком.

Аналітичні розрахунки показників:

1) точка беззбитковості:

Мал. 10.3. Графік беззбитковості загальних витрат для групи з десяти

людина

Графік беззбитковості питомих витрат для групи з десяти чоловік

Мал. 10.4. Графік беззбитковості питомих витрат для групи з десяти чоловік:

загальні питомі витрати; ієна турпакета

2) поріг рентабельності

де (маржинальний дохід

3) запас фінансової міцності

4) ефект операційного важеля

При розрахунку ефективності діяльності по даному напрямку необхідно враховувати загальну кількість проданих (реалізованих) турів і ті витрати, які при цьому зазнала фірма за звітний (планований) період. Припустимо, що турфірма прийняла (реалізувала) 8 груп (ЛО, в кожній з яких було 10 осіб. Тоді виручка, отримана турфірмою від даного напрямку діяльності, Кл = 97 920 у.о. (V lv N = 12240 х 8) [ 1][1] . Загальні витрати по даному напрямку будуть складатися з витрат на групу Д * ШФ , помножених на кількість реалізованих груп: Z o6ui = Z oC) llllv N = 10 200 х 8 = 81: 600 у.е.

Розрахуємо прибуток, яку отримує турфірма відданого напрямки діяльності. Її можна отримати за допомогою вирахування із загальної виручки загальних витрат: Я р = - 2 ^ = 97920 - 81 600 = 16 320 у.о.

Розрахуємо рентабельність у вигляді відношення прибутку до витрат:

Р = Пр / Zobu = 16320/81600 100% = 20%, що відповідає 20% від витрат (собівартості), закладених при початковому розрахунку. Насправді для визначення ефективності діяльності підприємства необхідно враховувати всі витрати, які несе підприємство в цілому (постійні, накладні, непрямі). До таких витрат належать: оренда; амортизація; заробітна плата співробітників, безпосередньо не беруть участь в даному процесі (бухгалтерія, охорона, допоміжний персонал, топ-менеджмент і т.д.); витрати на загальну рекламу, на канцтовари; загальні витрати на відрядження та представницькі витрати; накладні витрати і нр.

Таким чином, прибуток, отриманий від діяльності по даному напрямку, фактично є для фірми маржинальним доходом, оскільки вона повинна покривати ті постійні витрати, які несе турфірма за даний період, і передбачувану реальну (фактичну) прибуток. Тому для визначення реального прибутку і рентабельності підприємства необхідно визначити частку постійних витрат, що припадають на даний напрямок діяльності (способи розподілу постійних витрат були розглянуті раніше). Припустимо, що із загальних постійних витрат, які несе підприємство, на даний напрямок діяльності доводиться 6320 у.о. Тоді реальний прибуток буде дорівнює

10000 у.е., а рентабельність = 11% (Р = [10000 / (81600 + 6320)] 100%).

Оскільки полювання є специфічним (екзотичним) напрямком туризму, то при формуванні ціни турпакета, як правило, не розглядається таке поняття, як сезон, оскільки для даного туру завжди буде сезон, коли існує сезон полювання. Насправді при визначенні ціни турпакета сезон грає дуже важливу роль, оскільки в високий сезон ціни у виробників послуг вище, ніж в низький (або в середній). Це буде позначатися і на вартості турпакета. Тому при формуванні вартості турпакета необхідно враховувати, на який сезон він розрахований. Як правило, це впливає на таку складову турпакета, як розміщення. Тобто ціна турпакета в високий сезон буде відрізнятися від ціни в низький сезон на різницю вартості проживання [2] . Крім сезону, необхідно враховувати і те, яку форму проживання вибере турист (одномісне розміщення, місце в двомісному номері, третій в номері, з дитиною і т.д.). Таким чином, вартість проживання буде залежати від двох основних чинників: форми розміщення і сезону, в якому здійснюється поїздка.

Вартість проживання одного туриста при розміщенні в двомісному номері / добу (S 1 ^) можна розрахувати за формулою:

де 5 " ССТА - вартість місця в двомісному номері в добу, як правило, з якимось варіантом харчування (ВВ, НВ, FB); /) Піт - можлива доплата за харчування (якщо не варіант FB); Д - інші доплати, якщо дані послуги не входять у вартість проживання (телевізор, міні-бар, сейф, Інтернет і т.п.).

Вартість проживання туриста при одномісному розміщенні на добу S ]cyr можна розрахувати за формулою:

де D ] - доплата за одномісне проживання.

Вартість розміщення третього дорослого (або дитини) в номері

де К - понижуючий коефіцієнт (визначається підприємством кошти розміщення в кожному конкретному випадку, 0 < К <1).

Таким чином, при розробці вартості конкретного турпа- кета турфірмі необхідно скласти відповідну кількість таблиць, в яких всі ці варіанти будуть враховані. Після цього необхідно оцінити, скільки і яких туристів буде присутній в групі, що в цілому впливає на фінансові результати від даного напрямку діяльності. Як правило, досить складно заздалегідь передбачити структуру туристської групи по статево складом і те, яке розміщення виберуть туристи. Тому при здійсненні прогнозу туристське підприємство може виконати наступні дії.

По-перше, слід встановити мінімальну кількість туристів у групі, на яке будуть здійснюватися всі розрахунки. По-друге, якщо турпідприємство вже мало досвід з реалізації подібних турів, або є дані конкурентів, на основі цієї інформації можна визначити передбачувану структуру туристів в групі. Якщо ж турпідприємство розробляє новий напрямок і немає ніякої інформації про діяльність конкурентів, то в цьому випадку єдино можливим (і, напевно, правильним) для турпідприємства буде варіант розподілу всієї групи порівну, тобто пропорційно кількості можливих варіантів розміщення (або потрібно здійснити передбачувану оцінку будь-якими відомими для співробітників підприємства методами).

Зрозуміло, що чим точніше буде проведена оцінка, тим точніше і буде результат.

Якщо говорити про масове (груповому) туризмі, то, як правило, за групою закріплюється керівник. Тому при розрахунку собівартості турпакета необхідно враховувати відповідні витрати. Розглянемо принципи формування даних витрат. Припустимо (в кожному конкретному випадку можуть бути свої розрахунки), що якщо турпідприємство сформувало групу в кількості 20 (30, 40, ...) людина, то витрати на супроводжуючого бере на себе приймаюча сторона або повністю, або якусь їх частину. Частина, що залишилася витрат покривається самої турфірмою з власних коштів. До витрат, які лягають на фірму, як правило, відносяться: віза, страховка, вартість доставки до місця призначення, відрядження та ін. Всі ці витрати необхідно врахувати при калькуляції вартості турпакета, і їх розподіл здійснюється між туристами всієї групи відповідно [3] . Всі ці витрати закладаються у вартість туру і формуються в окремій графі «Витрати на керівника». Решта витрати: проживання, харчування, культурна програма та ін. - бере на себе приймаюча сторона, і вони не враховуються в калькуляції турпакета. Таким чином, на практиці існує безліч різних варіантів витрат, але методика формування і розрахунку собівартості турпродукции залишається незмінною. Маючи в наявності всю структуру витрат, туроператор може розрахувати собівартість різних варіантів туру, враховуючи всі перераховані вище особливості.

Здійснити оцінку ефективності діяльності підприємства з даного напрямку можна за наступним алгоритмом:

 • 1) визначаються сезони, в яких турфірма передбачає здійснювати свою діяльність (припустимо, існують всі три сезони);
 • 2) визначається собівартість і вартість турпакета в кожен сезон (з урахуванням всіх перерахованих вище факторів);
 • 3) визначається передбачувана кількість реалізованих груп в кожен сезон;
 • 4) визначаються витрати і результати (виручка) для кожного сезону окремо і знаходяться загальні результати за планований період (рік);
 • 5) визначається маржинальний дохід від діяльності тур-підприємства по даному напрямку (загальна виручка мінус витрати);
 • 6) із загальних постійних витрат, які несе підприємство в звітному періоді, здійснюється виділення частки постійних витрат, що припадають на даний напрямок діяльності;
 • 7) визначається валовий прибуток, яку отримує підприємство від даного напрямку діяльності за допомогою вирахування із загального маржинального доходу частки загальних постійних витрат;
 • 8) визначаються показники ефективності (рентабельності) діяльності підприємства за допомогою співвідношення прибутку і витрат (результатів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте класифікацію показників ефективності функціонування підприємств соціально-культурного сервісу і туризму.
 • 2. Які основні показники ефективності функціонування підприємств?
 • 3. В чому полягають екстенсивний і інтенсивний підходи до використання ресурсів?
 • 4. Що таке функція ефективності використання ресурсів?
 • 5. Поясніть економічний сенс абсолютного і приростного показників ефективності.
 • 6. У чому економічний сенс двоїстої оцінки?
 • 7. Які існують специфічні показники оцінки економічної ефективності функціонування підприємств індустрії туризму?
 • 8. Прибуток як економічна категорія. Яка схема формування прибутку на підприємстві?
 • 9. Які фактори впливають на розмір і динаміку прибутку?
 • 10. Що таке рентабельність підприємств соціально-культурного сервісу і туризму?

 • [1] При неповної групі виручку можна розрахувати як добуток кількості проданих турпакетів на ціну реалізації (при однаковій ціні) лібосреднюю ціну (при різній).
 • [2] Якщо існують відхилення за іншими складовими турпакета, то іхтакже необхідно врахувати.
 • [3] Якщо турфірма не набрала повністю групу, то всі витрати їй прідетсяпокривать самої, наприклад у вигляді придбання додаткової путівки.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >