СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Цивільний кодекс Російської Федерації (ГК РФ): федеральний закон від 30.11.1994 № 51-ФЗ. - Частина 1.

Федеральний закон РФ «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Федеральний закон РФ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» від 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Баранова, А. Ю. Організація підприємницької діяльності в сфері туризму: навч, посібник / А. Ю. Баранова. - М.: ИНФРА-М 2017.

Боголюбов, В. С. Туристсько-рекреаційне проектування. Оцінка інвестицій: підручник і практикум для академічного бакалаврату / В. С. Боголюбов, С. А. Бистров, С. А. Боголюбова. - 2-е изд., Испр. і Дон. - М 2017.

Бородін, В. В. Економіка туризму: навч, посібник / В. В. Бородін. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2016.

Драчева, Я. В. Економіка туризму: навч, посібник / Я. В. Драчева, С. В. Лозівському. - Краснодар: Вид-во ЮІМ, 2012.

Іванілова, С. В. Економіка готельного підприємства: навч, посібник / С. В. Іванілова. - М .: Дашков і К 0 , 2016.

Лазарєв, А. II. Економіка готельного підприємства: навч, посібник / А. Н. Лазарєв, Н. А. Зайцева, С. В. Огнєва, Е. Н. Єгорова. - М .: КноРус, 2016.

Малих, Н. І. Економіка готельного підприємства: навч, посібник / Н. І. малих, Н. Г. Можаєва. - М .: Форум; ИНФРА-М, 2013.

Морозов, М. А. Інфраструктурний забезпечення підприємницької діяльності в туризмі: монографія / М. А. Морозов. - М .: Изд-во РосНОУ, 2005.

Морозов, М. А. Методика збору та подання інформації про регіон з метою оцінки туристського потенціалу методом моделювання / М. А. Морозов, Т. В. Львова // Туризм і рекреація: фундаментальні і прикладні дослідження. Праці IV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 квітня 2009 року - М .: Діалог культур 2009.

Морозов, М. А. Туристські дестинації і закономірності їх розвитку: монографія / М. А. Морозов. - М .: Изд-во МІГМТ, 2005.

Морозов, М. А. Управління персоналом на підприємствах туристичної індустрії / М. А. Морозов // Стандарти і якість. - 2006. - № 2. - С. 54-58.

Морозов, М. А. Дестінація - найважливіший елемент туристської системи / М. А. Морозов, О. Д. Коль // Туризм: практика, проблеми, перспективи. - 1998. - № 1. - С. 9-12.

Морозов, М. А. Економіка туризму: підручник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. Л. Карпова, Л. В. Хорева. - М .: Федеральне агентство по туризму, 2014.

Морозов, М. Л. Концепція оцінки ефективності діяльності регіонів в сфері туризму / М. А. Морозов, Н. С. Морозова // Туризм і регіональний розвиток: зб. ст. - Смоленськ, 2015. - З 64-70.

Морозов, М. А. Модель оцінки конкурентоспроможності туристських дестинацій / М. А. Морозов, II. С. Морозова // Міжнародна торгівля та торгова політика. - 2012. - № 11. - С. 100-108.

Морозов, М. А. Напрями вдосконалення інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності / М. А. Морозов, Н. С. Морозова // Збірник наукових статей за підсумками всеросійського науково-практичної конференції але проблем підприємництва та банківського права / під заг. ред. А. В. Шаркова. - М .: Супутник +, 2016. - С. 87-90.

Морозов, М. А. Оцінка конкурентоспроможності туристської дестинації на основі кластерного підходу / М. А. Морозов, Н. С. Морозова // Міжнародна торгівля та торгова політика. - 2011. - № 11. - С.'114-124.

Морозов, М. А. Розвиток сфери річкових круїзів в Росії: монографія / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, М. Н. Войт. - М .: Изд-во РосНОУ 2017.

Морозов, М. А. Інфраструктура туризму як базис залучення нематеріальної культурної спадщини в індустрію туризму і гостинності / М. А. Морозов, II. С. Морозова // Сучасні проблеми сервісу та туризму. - 2017. - Т. 11. - № 1. - С. 43-49.

Морозова, Н. С. Концепція формування і розвитку конкуренції в туризмі: монографія / Н. С. Морозова. - М.: Изд-во РосНОУ, 2011 року.

Морозова, Н. С. Формування і розвиток туристичного ринку: монографія / Н. С. Морозова. - М .: Изд-во РосНОУ 2009.

Морозова, Н. С. Підприємництво та конкуренція в туризмі: монографія / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - М .: Изд-во РосНОУ 2010.

Розвиток підприємництва та бізнесу в сучасних умовах: методологія і організація / А. В. Шаркова, Т. В. Харитонова, В. В. Белобрагін [и др.]; під заг. ред. М. А. Ескіндарова. - М "2017.

Степанова, С. А. Економіка підприємства туризму: навч, посібник / С. А. Степанова, А. В. криті. - М.: ИНФРА-М, 2016.

Темний, Ю. В. Економіка туризму: підручник / Ю. В. Темний, Л. Р. Темна. - М .: Фінанси і статистика; ИНФРА-М, 2010 року.

Черевтко, Т. В. Економіка туризму: навч, посібник / Т. В. Чере- Вічк. - М .: Дашков і К 0 , 2016.

Економіка і організація туризму. Міжнародний туризм: навч, посібник / під ред. І. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчева. - М.: КноРус, 2016.

Економіка і управління туристичною діяльністю. У 2 ч.: Навч, посібник / під заг. ред. Г. А. Коропової, Л. В. Тхорячою. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року.

Інтернет ресурси

Федеральне агентство по туризму Міністерства культури Російської Федерації. - URL: http://russiatourism.ru (дата звернення: 03.08.2017).

World Tourism Organization UNWTO | Specialized Agency of the United Nations. - URL: http://www2.unwto.org (дата звернення:

03.08.2017).

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації. - URL: http://economy.gov.ru (дата звернення: 03.08.2017).

Міністерство фінансів Російської Федерації. - URL: http://www.minfin.ru/ru/ (дата звернення: 03.08.2017).

Московський клуб молодих підприємців Росії. - URL: http://www.mosmp.ru (дата звернення: 03.08.2017).

Портал підприємців Smallbusiness.ru (всі необхідні матеріали для бажаючих почати свій бізнес) - URL: http: // smallbusiness.ru (дата звернення: 03.08.2017).

Малий бізнес: бізнес-плани і керівництва по відкриттю свого бізнесу. - URL: http://openbusiness.ru (дата звернення:

03.08.2017).

Нові ідеї для бізнесу. - URL: http://www.big-big.ru/ business / novyie-idei-dlya-biznesa.html (дата звернення: 03.08.2017).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ