Управління і планування запасів на підприємстві

Управління запасами і їх планування як елемент фінансового менеджменту

Запаси є найважливішим елементом оборотних активів підприємства. Стосовно до виробничому підприємству запаси включають в себе запаси матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих) і товарні залишки (запаси готової продукції на складах). Для торгового підприємства найважливіший елемент запасів - товари, призначені для перепродажу.

Ефективне управлінське планування запасів (як матеріальних ресурсів, так і готової продукції) можливо на підприємстві лише як складова і невід'ємна частина комплексного процесу фінансового та операційного планування (бюджетування), що охоплює всі основні сегменти господарської діяльності та взаємозв'язки між ними. Це обумовлено тим, що запаси сировини і матеріалів і товарні залишки являють собою дві ланки (стадії) безперервного процесу кругообігу оборотного капіталу підприємства (операційного та фінансового циклів підприємства), а також інвестиційного циклу (інвестиції в оборотний капітал) (рис. 14.1).

Фінансовий та операційний цикли підприємства

Рис. 14.1. Фінансовий та операційний цикли підприємства

В цілому плановий (а за підсумками бюджетного періоду - фактичний) баланс руху запасів виражається класичною формулою [Щіборщ, 2001]:

Оскільки запаси матеріальних ресурсів і готової продукції належать до так званих "проміжним" активам (тобто проміжним стадіям фінансового циклу), то прибуткові та видаткові статті балансового рівняння будуть визначатися відповідно "попередніми" і "подальшими" стадіями фінансового циклу. Так, для запасів сировини і матеріалів балансове рівняння буде виглядати наступним чином:

Залишок матеріальних ресурсів на початок періоду + + Бюджет закупівель - Планове виробниче споживання = Плановий (цільової) залишок матеріальних ресурсів на кінець періоду.

Батані руху товарних залишків визначається співвідношенням випуску (прибуткова частина) та реалізації (видаткова частина):

Залишок готової продукції на початок періоду + Плановий випуск - Плановий обсяг реалізації = Плановий (цільової) залишок готової продукції на кінець періоду.

Залишок запасів на розпочато бюджетного періоду визначається їх фактичною величиною. З трьох інших складових балансового рівняння дві величини є "заданими" (тобто незалежними параметрами), а четверта відповідно виходить розрахунковим шляхом. Величина цільового залишку запасів планується на основі окремої методики оптимізації рівня запасів, і в балансовому рівнянні величина кінцевого залишку запасів є незалежним ("заданих") параметром.

Для запасів готової продукції розрахунок величини запасу здійснюється наступним чином. У балансовому рівнянні руху товарних залишків бюджет продажів, який визначається на основі так званого СУР-аналізу (аналіз "витрати - обсяг - прибуток" з метою встановлення фізичного та вартісного обсягу продажів, при якому маржинальний дохід від реалізації є максимальним), - "заданий" параметр . Розрахункової ж величиною є плановий обсяг і структура випуску (виробнича програма):

Бюджет виробництва (розрахунковий параметр) = Цільовий залишок готової продукції на кінець періоду (на основі рішення управлінського завдання але оптимізації величини товарного залишку) + Бюджет продажів (на основі СУР-аналізу) - Залишок на початок періоду (певна величина).

Приклад 14.1

Розрахувати бюджет закупівель матеріалів на II квартал 2010 р (дві вила випускається готової продукції - А і Б, два види сировини і матеріалів - 111 і 112, всі матеріали споживаються виключно у виробничій діяльності), використовуючи дані, наведені в таблиці.

Показник

Матеріали

111

112

Сума, тис. Руб.

1. Виробнича потреба, кг (нормування)

84000

44000

2. Заплановані залишки наприкінці періоду, кг (планування цільового залишку)

+6000

1000

3. Загальна потреба плюс заплановані залишки матеріалів на кінець періоду, кг

90000

45000

4. Залишки матеріалів на розпочато періоду, кг

5000

5000

5. Кількість матеріалів, яке необхідно придбати, кг

85000

10000

6. Планова ціна закупівлі за 1 кг. тис. руб.

1

2,2

7. Витрати на придбання, тис. Руб. (бюджет закупівель)

85000

88000

173000

Розшифровка рядка "1" (виробнича потреба) приведена в таблиці нижче.

Таким чином, управління запасами - це підтримання оптимальної величини поточного залишку запасів у цілях:

  • а) недопущення утворення надлишкового рівня запасів, що веде до зайвої іммобілізації коштів підприємства і додатковим складським витратам;
  • 6) забезпечення нормальної ритмічності виробничо-фінансового циклу.

І в теорії, і на практиці два критерії визначення величини запасів - критерій виробничої логістики (ефективності) і критерій фінансової стійкості -є "різноспрямованими" (конфліктними), що і визначає сутність теоретичного підходу до вирішення завдання планування поточного рівня запасів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >