Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством

Причини і фактори кризового стану підприємства

У сучасному світі число факторів, що обумовлюють непередбачуваність і мінливість зовнішнього середовища підприємств, постійно збільшується. Зміни у зовнішньому середовищі змушують компанії здійснювати і внутрішні зміни. Більше того, потреба в змінах стала виникати настільки часто, що їхній вплив на життєвий цикл підприємства вже не розглядається як виняткове явище. Проте компанії не завжди встигають сприйняти зміни і адаптуватися до них, що викликає додаткові складності в управлінні ними.

Під впливом факторів невизначеності значно ускладнюється управління підприємством:

  • а) постійно зростає число складних завдань управління. Багато з них є новими, не можуть бути вирішені на основі екстраполяції попереднього досвіду і вимагають інноваційних підходів;
  • б) складність і новизна завдань створюють підвищене навантаження на керівництво підприємства, що вимагає уваги до управлінського потенціалу;
  • в) несподіванка появи нових завдань і темп відбуваються у зовнішньому середовищі змін підвищують ймовірність виникнення нових невизначеностей.

Рівень нестабільності зовнішнього середовища може бути оцінений значеннями наступних параметрів:

  • o звичність подій у зіставленні з подіями, що мали місце в минулому;
  • o темп змін подій у зіставленні з реакцією підприємства;
  • o передбачуваність майбутнього на підставі минулого досвіду і навичок.

На підставі вивчення досвіду американських підприємств І. Ансофф запропонував шкалу оцінки нестабільності зовнішнього середовища підприємств (табл. 18.1).

Таблиця 18.1. Шкала нестабільності зовнішнього середовища підприємства

Стадія нестабільності

Характеристика стадії

Шкала нестабільності, бал

Стабільність

Події звичні.

Зміни відбуваються повільніше,

ніж реакція фірми.

Майбутнє передбачувано за аналогією

з минулим

1

Реакція

на проблеми

Звичність подій: в межах екстраполяції досвіду. Зміни відбуваються повільніше, ніж реакція фірми, або порівнянні з нею.

Майбутнє передбачувано за аналогією з минулим або шляхом екстраполяції

2

Передбачення

Звичність подій: в межах екстраполяції досвіду або наявності аналогією з минулим. Зміни відбуваються швидше, ніж реакція фірми. Передбачуваність майбутнього - шляхом екстраполяції.

Передбачувані серйозні проблеми і нові можливості

3

Дослідження

Звичність подій: несподівані, але мають аналоги з минулим.

Зміни відбуваються швидше, ніж реакція фірми. Передбачуваність майбутнього: частково передбачувано по слабких сигналах.

Передбачувані серйозні проблеми і нові можливості

4

Творчість

Події несподівані і абсолютно нові.

Зміни відбуваються швидше, ніж реакція фірми. Передбачуваність майбутнього: частково передбачувано по слабких сигналах або непередбачувано

5

Як показує теорія і підтверджує досвід, порушення платоспроможності в сучасних умовах є наслідком невідповідності стратегії підприємства змін у зовнішньому середовищі, яка в сучасних умовах стає все динамічнішим. Ще 30 років тому в практиці управління підприємствами були відсутні стратегічні принципи. Тільки на стику 1960 1970-х рр. з'являються нові методи управління і разом з ними термін "стратегічне управління". Це викликано в першу чергу змінами зовнішнього середовища (рис. 18.1).

Будь-яку ситуацію, в якій підприємство не встигає підготуватися до змін, можна вважати кризовою. Щоб цього не сталося, необхідно вчасно попять причини, за якими економіка підприємства опинилася в кризі, і вжити заходів ще до зовнішнього прояву фінансових труднощів.

Причинами кризи можуть бути зовнішні фактори, які не залежать від підприємства або на які підприємство може вплинути в незначній мірі (табл. 18.2).

Еволюція методів управління під впливом факторів зовнішнього середовища

Рис. 18.1. Еволюція методів управління під впливом факторів зовнішнього середовища

Таблиця 18.2. Зовнішні фактори, здатні викликати кризову ситуацію

Зовнішні фактори, здатні викликати кризову ситуацію

Внутрішні чинники, що виникають в результаті діяльності самого підприємства, також можуть бути причиною кризи (табл. 18.3).

Таблиця 18.3. Класифікація внутрішніх факторів, здатних викликати кризову ситуацію

Класифікація внутрішніх факторів, здатних викликати кризову ситуацію

Внутрішні чинники підсилюють дію зовнішніх. Світова практика банкрутства показала, що загроза фінансової нестабільності організацій виникає в середньому на 25-30% через зовнішніх факторів і на 70-75% через внутрішні. При цьому в розвинених зарубіжних країнах це співвідношення має значення: зовнішні фактори - 10-15%, внутрішні - 85- 90%. У Росії в силу нестабільності зовнішнього середовища бізнесу зовнішні і внутрішні фактори рівнозначні і складають приблизно по 50%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >