ОСНОВНІ ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

У багатьох підручниках і навчальних посібниках вказується, що основною метою підприємства в умовах ринку є отримання прибутку. На наш погляд, це твердження вірне, по навряд чи достатньо повно. Не менш важливі цілі будь-якого підприємства в умовах ринку - забезпечення стабільної фінансової стійкості в роботі, виконання своєї місії і зростання вартості бізнесу. Домогтися цього не так-то просто.

Підприємства можуть досягати зазначених вище цілей тільки в разі, якщо в своїй роботі будуть дотримуватися певних принципів і виконувати необхідні функції.

Видатний німецький економіст Г. Шмален [1] виділяє наступні «наріжні камені» управління підприємством: економічність, фінансова стійкість, прибуток.

Принцип економічності вимагає, щоб досягався:

  • • певний результат при найменших витратах - принцип мінімізації;
  • • при заданому обсязі витрат найбільший результат - принцип максимізації.

Отже, в основі своїй принцип економічності пред'являє властиве всім підприємствам само собою зрозуміле вимога - не витрачати дарма виробничі фактори (ресурси), тобто працювати «економічно».

Принцип фінансової стійкості означає діяльність, при якій підприємство в будь-який момент може розплатитися за своїми боргами або власними коштами, або шляхом відстрочки, або за рахунок отримання кредиту.

Вища мета підприємницької діяльності - перевищення доходів над витратами, тобто досягнення можливо більшого прибутку або більш високої рентабельності. Ідеальним є положення, коли отримання максимального прибутку забезпечує і більш високу рентабельність.

Для досягнення поставленої мети підприємства повинні виконувати наступні функції:

  • • випускати високоякісну продукцію, систематично її оновлювати і надавати послуги у відповідності з попитом і наявними виробничими можливостями;
  • • раціонально використовувати виробничі ресурси з урахуванням їх взаємозамінності;
  • • розробляти стратегію і тактику поведінки підприємства і коригувати їх відповідно до обставин, що змінюються;
  • • систематично впроваджувати все нове і передове у виробництво, організацію праці та управління;
  • • дбати про своїх працівників, зростанні їх кваліфікації та більшої змістовності праці, підвищення їх життєвого рівня, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі;
  • • забезпечувати конкурентоспроможність підприємства і продукції, підтримувати високий імідж підприємства;
  • • проводити гнучку цінову політику і здійснювати інші функції.

Але при цьому дуже важливо, щоб всі функції підприємства були спрямовані на реалізацію виробленої стратегії і на досягнення поставленої мети. А метою може бути не тільки отримання максимального прибутку, а й зростання вартості фірми.

Вироблення успішної стратегії починається з визначення «місії» фірми, спільної мети функціонування колективу. При цьому цілі підприємства можуть змінюватися. Все залежить від конкретних зобов'язань. Наприклад, основною метою підприємства на певному етапі може бути не отримання максимального прибутку, а завоювання ринку.

В цьому випадку отримання максимального прибутку відсувається як би на другий план, але в майбутньому підприємство може з лишком відшкодувати недоотриманий прибуток.

У сучасних умовах у більшості російських підприємств головною метою виступає тільки отримання максимального прибутку, що негативно позначається на національній економіці. На жаль, мало хто на перше місце ставлять не тільки отримання максимального прибутку, а й зростання вартості бізнесу. Крім того, в деяких випадках значна частина прибутку вивозиться з країни. Усунення такого негативного явища - одна з найгостріших проблемою для нашої країни.

  • [1] Див .: Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства: пров. з нім. М.: Фінанси і статистика, 1996..
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >