ПРОМИСЛОВІСТЬ І ЇЇ ПРОВІДНА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Для розвитку економіки будь-якої держави важливі всі галузі народного господарства, але фундаментом її залишається все ж промисловість.

Промисловість визнається провідною галуззю економіки з наступних причин:

  • • розвиток промисловості, особливо таких галузей, як електроенергетика, машинобудування та хімічна, служить основою для прискорення НТП в усьому народному господарстві;
  • • промисловість, особливо важка індустрія, являє собою фундамент всієї економіки, основою для розширеного відтворення і економічного розвитку всіх суб'єктів Росії;
  • • обороноздатність держави значною мірою визначається рівнем розвитку промисловості;
  • • від розвитку легкої і харчової промисловості залежить забезпеченість громадян країни товарами народного споживання.

Таким чином, промисловість є провідною галуззю народного господарства і основою для підвищення ефективності суспільного виробництва.

Робота промисловості характеризується кількісними, якісними, вартісними і натуральними показниками.

До кількісним відносяться, наприклад, обсяг випуску і реалізації промислової продукції в натуральному і вартісному обчисленні. Випуск певного виду продукції в натуральному обчисленні (в штуках, тоннах, квадратних метрах, умовних одиницях і т.д.) вважається більш об'єктивним показником але порівняно з обсягом випуску продукції у вартісному вираженні, так як він не залежить від рівня інфляції.

До якісним показникам можна віднести рівень якості продукції, продуктивність праці, собівартість одиниці продукції і ін. Всі згадані показники роботи промисловості тісно взаємопов'язані між собою.

У таблиці 3.3 показаний випуск найважливіших видів промислової продукції за 1990-2011 рр. В натуральному значенні.

Таблиця 33

Виробництво найважливіших видів промислової продукції в динаміці

Найменування

1990

1995

1998

1999

2000

2007

2009

2010

2011

2011

до 1990,%

Чавун, млн т

59,4

39,2

34,7

40,9

44,6

51,5

43,9

48.0

49,0

82,5

Сталь, млн т

89,6

51,3

43,7

51,5

59,2

72,4

59,2

66,8

68,1

76,0

Готовий прокат чорних металів, млн т

63,7

39,1

35,2

40,9

46,7

59,6

50,8

57,7

59,5

93,4

Сталеві труби, млн т

11,9

3,7

2,9

3,4

5,0

8,7

6,7

9,2

10,0

84,0

Металорізальні верстати, тис. Шт.

74,2

16,1

7,6

7,9

8,9

5,1

1,8

2,2

3,3

4,4

Ковальсько-пресові машини, тис. Шт.

27,3

2,1

1,3

U

1,2

2,7

1,1

2,2

2,5

9,2

Найменування

1990

1995

1998

1999

2000

2007

2009

2010

2011

2011

до 1990,%

Трактори на колісному ходу, тис. Шт.

92,6

10,8

-

-

6,9

7,7

6,2

6,9

13,2

14,3

Мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних речовин), млн т

16,0

8,8

9,38

11,5

12,21

17,3

14,6

17,9

18,8

117,5

Хімічні волокна і нитки, тис. Т

673

216

133

136

164

148

105

134

137

20,4

Легкові автомобілі, тис. Шт.

1103

835

840

954

969

1294

597

1210

1740

157,8

Телевізори, млн шт.

4,7

1,0

0,3

0,3

6,8

4,9

11,9

14,6

310,6

Холодильники і морозильники, млн шт.

3,8

1,7

1,0

1,2

1,3

3,5

2,8

3,6

4,1

107,9

Пральні машини, млн шт.

5,4

1,3

0,9

1,0

1,0

2,7

2,3

2,8

3.0

55,6

Тканини, млн м

8449

1774

1 384

+1666

2329

2700

2560

3355

3572

42,3

Російський статистичний щорічник. 2012.

Весь аналізований період можна розбити на наступні етапи. З 1991 по 1998 р спостерігався значний спад промислового виробництва за всіма видами продукції. З 1999 по 2008 р - підйом виробництва продукції практично до настання світової економічної кризи. 2009 р виявився кризовим для всіх галузей промислового виробництва: видобутку корисних копалин, обробних виробництв, виробництва і розподілу електроенергії, газу та води. При цьому найбільший спад був характерний для обробних виробництв. В цілому індекс промислового виробництва в 2009 р в порівнянні з 2008 р склав 90,7%. По окремих галузях склалася наступна ситуація: у видобутку корисних копалин - 99,4%, обробних виробництвах - 84,8%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 96,1%.

ВВП Росії в 2009 р знизився в порівнянні з 2008 р на 6,1%. Але починаючи з 2010 р спостерігається поліпшення ситуації як в економіці в цілому, так і в промисловості. ВВП Росії за 2010-2012 рр. приростав наступними темпами відповідно: 8,2%, 4,7%, 2,6%. За 2010-2012 рр. отримано також приріст продукції практично у всіх галузях промисловості, за винятком текстильного і швейного виробництва та виробництва взуття.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >