ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В даний час промисловість є «слабкою ланкою» в розвитку національної економіки. Перш за все вона потребує структурної перебудови, що навряд чи можливо без істотного і цілеспрямованого втручання держави.

В першу чергу необхідно звернути увагу на обробні виробництва і прискорення їх розвитку в порівнянні з видобувними галузями, що дозволить звільнитися від сировинної спрямованості економіки, збільшити кількість виробленої готової продукції з більшою доданою вартістю, особливо наукоємної, що істотно поліпшить структуру нашого експорту і підвищить ефективність громадського виробництва.

На даному етапі інвестиції в машинобудування і металообробку значно менше, ніж у видобувну промисловість, а зростання імпорту машинобудівної продукції випереджає зростання вітчизняного машинобудування. Ці співвідношення показують, що ринкове саморегулювання не здатне саме по собі змінити в близькій перспективі структуру російської економіки. Необхідно державне стимулювання випереджаючих темпів розвитку галузей обробної промисловості. В першу чергу це відноситься до галузей машинобудування і металообробки, так як під час економічної кризи в найбільшій мірі постраждали ці галузі: верстатобудування, атомне машинобудування, електронна промисловість і багато інших.

Про необхідність випереджаючого розвитку машинобудування і обробного виробництва можуть свідчити багато прикладів. Наприклад, в нашій країні повністю відсутня виробництво вітчизняного обладнання у сфері хімічної переробки лісу - воно на 100% імпортне.

Якщо з заготівельної техніки у нас хоч щось випускається, то в області хімічної переробки (виробництво плит, фанери, целюлози, паперу, картону) машинобудування відсутня.

Співвідношення зарубіжних і вітчизняних технологій в лісозаготівлі і лісопереробки становить приблизно 80 і 20%.

Економічна ефективність роботи лісової галузі Фінляндії в 18 разів вище, ніж російської. У структурі експорту лісоматеріалів на частку необробленої деревини у нас припадає 60%. А адже потенціал у нас величезний - 22% всіх лісів планети Земля! Щорічно до світової економічної кризи Росія експортувала 50 млн м 3 необробленої деревини - 25% світового ринку. Після 2009 р ситуація в лісовій та деревообробній промисловості стала трохи поліпшуватися, проте дана проблема поки залишається досить гострою.

Цей приклад красномовно свідчить про необхідність випереджаючого розвитку обробної промисловості. Якщо на мить уявити, що на експорт ми стали відправляти 95% відпрацьованою деревини і тільки 5% - необробленої, наша країна могла б отримувати істотну економічну вигоду, що обчислюється дев'ятизначну числом в національній валюті.

Наступне найважливіший напрям у розвитку вітчизняного машинобудування - розвиток авіаційної промисловості. Обумовлюється це наступними причинами:

  • • авіаційний парк Російської Федерації, особливо цивільний, має істотний фізичний і моральний знос, що значно знижує безпеку польотів;
  • • через відставання в розвитку в порівнянні з іншими країнами ми змушені купувати або купувати але лізингу значну частку літаків цивільного призначення, що негативно позначається не тільки на економіці країни, а й її національної безпеки;
  • • розвиток авіаційної промисловості - по суті один із напрямів перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку;
  • • Росія має значний досвід і суттєві напрацювання науково-технічного плану в області авіації, які дозволяють їй в самий найближчий час вийти на передові рубежі в галузі авіабудування.

Найважливіше значення для економіки, національної безпеки має космічна сфера, тісно взаємопов'язана з авіаційною промисловістю. Можна сказати, що космічна галузь - більш висока ступінь в розвитку авіаційної промисловості, але через особливу її значущості вона виділена в окрему сферу діяльності.

Розвиток космічної галузі - найважливіша умова для перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку.

Відомо, що верстатобудування - це основа для розвитку машинобудування. За останні два десятиліття вітчизняне верстатобудування занепало і потребує «реанімації». Необхідно відзначити: в СРСР радянських верстатобудування займало провідні позиції в світі і тому є реальна надія на швидке його відновлення.

В умовах необхідності переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку не можна не відзначити значимість електронної промисловості, в тому числі розробки і випуску суперкомп'ютерів.

Особливе значення в економічному, соціальному аспекті і з точки зору забезпечення національної безпеки має розвиток фармацевтичної промисловості, так як більшу частину (81%) лікарських препаратів ми імпортуємо.

За останні роки потроху поліпшуються справи в сільському господарстві. При цьому дуже важливо, щоб все вирощене було вчасно і якісно перероблено і доставлено в торговельну мережу для більш повного забезпечення нашої країни вітчизняними продуктами харчування. Для цього харчова промисловість повинна бути розвинена на досить високому рівні. У сучасних умовах вона не відповідає цим вимогам.

Для здоров'я нації особливу значимість мають вироби, виготовлені з морепродуктів. В даний час вітчизняна рибна промисловість перебуває в жалюгідному стані. У цій галузі найвищий рівень криміналу і корупції. Урядом робилися спроби змінити стан справ, але результати поки не видно.

Звідси випливає, що наша держава в першу чергу повинна навести належний порядок і створити умови для позитивних структурних перетворень в економіці, особливо в промисловості.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >