КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Охарактеризуйте сучасний стан економіки Росії і назвіть найважливіші проблеми, вирішення яких позитивно позначиться на розвитку національної економіки.
 • 2. Які країни світу лідирують за масштабом і темпами розвитку на сучасному етапі? Яке місце займає Росія серед них?
 • 3. Що ви розумієте під народногосподарським комплексом? Які комплекси входять в нього?
 • 4. Що ви розумієте йод структурою народного господарства і які показники її характеризують? Які чинники впливають на галузеву структуру народного господарства?
 • 5. Сутність промисловості. Чому вона є провідною галуззю національної економіки?
 • 6. Сутність галузі та галузевої структури промисловості. Які показники се характеризують?
 • 7. Які фактори впливають на галузеву структуру промисловості?
 • 8. Що характеризує галузева структура промисловості будь-якої країни?
 • 9. Які зміни спостерігаються в галузевій структурі промисловості Росії за останні роки?
 • 10. Що потрібно зробити, щоб галузева структура промисловості нашої країни змінилася в позитивному плані?
 • 11. Які найважливіші напрямки розвитку промисловості на сучасному етапі? Відповідь обґрунтуйте.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >