ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОМБІНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Комбінування з економічних позицій представляє одну з найбільш прогресивних форм концентрації та організації промислового виробництва, гак як дозволяє найбільш повно використовувати всі ресурси підприємства. З економічних позицій комбінування виробництва дозволяє :

  • • розширити сировинну базу промисловості;
  • • знизити матеріаломісткість продукції за рахунок комплексного використання сировини, відходів виробництва і здійснення безперервності технологічного процесу;
  • • знизити транспортні витрати;
  • • більш ефективно використовувати основні виробничі фонди і виробничі потужності підприємства;
  • • скоротити тривалість виробничого циклу;
  • • скоротити інвестиції на розвиток видобувних галузей промисловості;
  • • зменшити виробничі відходи і тим самим робити благотворний вплив на природне середовище;
  • • розвивати концентрацію виробництва і отримувати вигоди від ефекту масштабності; та ін.

Та все це можна формалізувати і отримати математичне вираження для визначення економічного ефекту від комбінування виробництва:

де Е - економічний ефект від комбінування виробництва; З сп , С до - собівартість продукції, що випускається на спеціалізованому підприємстві і собівартість випуску цієї ж продукції за рахунок комбінування; З ТР1 , 3 Т р 2 - транспортні витрати на одиницю продукції до і після комбінування; До з , К до - питомі капітальні вкладення на випуск продукції на спеціалізованому підприємстві і на виробництво цієї ж продукції за рахунок комбінування; V K - обсяг випуску продукції за рахунок комбінування виробництва; ДК - економія капітальних вкладень, необхідних на розвиток видобувних галузей.

Дану формулу можна представити і в більш спрощеному вигляді:

тобто комбінування дозволяє отримати економічний ефект за рахунок зниження собівартості продукції АС, зниження транспортних витрат (ДЗ тр ), зниження питомих капітальних вкладень (ДК до ) і економії капітальних вкладень (ДК), необхідних на розвиток видобувних галузей, якби не здійснювався процес комбінування виробництва.

Крім того, комбінування - один із способів диверсифікації виробництва, що в умовах ринкових відносин призводить до зниження ризику банкрутства підприємства.

Таким чином, розвиток комбінування на підприємстві є одним з дієвих напрямів для збільшення випуску продукції, поліпшення використання всіх ресурсів підприємства, зниження собівартості продукції і збільшення прибутку.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >