ВИСНОВКИ

Спеціалізація і кооперування, як правило, представляють єдиний процес розвитку поділу праці, тому їх завжди необхідно розглядати в єдності.

Розвиток спеціалізації на підприємстві дозволяє підвищити рівень механізації і автоматизації праці, продуктивність праці, поліпшити якість продукції, що випускається, знизити собівартість продукції і тим самим підвищити конкурентоспроможність підприємства та зміцнити його фінансовий стан.

Розвиток спеціалізації має наступні негативні наслідки: можуть збільшитися радіус транспортування і монотонність в роботі. Тому при плануванні розвитку спеціалізації на підприємстві слід враховувати як позитивні, так і негативні моменти.

Комбінування - одна з найпрогресивніших форм концентрації та організації промислового виробництва, так як дозволяє найбільш повно використовувати всі ресурси підприємства. Тому підприємства, вміло і широко використовують цю прогресивну форму організації виробництва, завжди виявляються в кращому фінансовому становищі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  • 1. Яка сутність спеціалізації і кооперування виробництва?
  • 2. Які форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва?
  • 3. В чому полягають основні недоліки та переваги спеціалізації і кооперування виробництва?
  • 4. Як визначити економічний ефект від спеціалізації виробництва?
  • 5. Які сутність і значення розвитку комбінування на підприємстві?
  • 6. Які форми і показники рівня комбінування виробництва?
  • 7. Як визначити економічний ефект від розвитку комбінування на підприємстві?
  • 8. Який зв'язок комбінування з диверсифікацією виробництва? У чому їх відмінності і особливості?
  • 9. Які можливості є на вашому підприємстві з розвитку комбінування виробництва?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >