НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Найгострішою і найважливішою проблемою для нашої країни на найближчу і більш віддалену перспективу є створення національної економіки на інноваційний шлях розвитку. В першу чергу це пов'язано з тим, що за останні 20 років в нашій країні не відбулися позитивні зрушення в розвитку науки і техніки, ми в ще більшій мірі стали відставати від розвинених країн світу в області інноваційної діяльності. В результаті в економіці Росії як і раніше переважає сировинна спрямованість.

У цих умовах перетворення Росії в потужне індустріально розвинена держава і забезпечення на цій основі гідного рівня якості життя для наших громадян є досить проблематичним.

Виникає питання: чому за такий тривалий період в нашій країні, по суті, нічого не було зроблено для переведення економіки на інноваційний шлях розвитку? Однозначної відповіді немає в зв'язку з безліччю причин об'єктивного і суб'єктивного властивості.

Перш за все необхідно відзначити: в умовах планової економіки у нас не було позитивного досвіду в області інноваційної діяльності. В СРСР були досягнуті певні успіхи в сфері фундаментальних досліджень, але результати прикладних досліджень слабо впроваджувалися у виробництво через незацікавленість в них господарюючих суб'єктів.

Відсутність позитивного досвіду в інноваційній діяльності негативно вплинуло на цей процес і на момент переходу вітчизняної економіки на ринкові відносини. В умовах здорової конкуренції ситуація в нашій країні повинна була змінитися в кращу сторону. Однак цього не сталося з багатьох причин.

По-перше, з переходом на ринкові відносини в країні вибухнула затяжна економічна криза (1990-1999 рр.). В таких умовах держава не мала достатніх коштів для фінансування фундаментальних досліджень. Основна мета господарюючих суб'єктів в цей період полягала в тому, щоб залишитися «на плаву» і не збанкрутувати.

По-друге, наявність дохідного сировинного сектора відсувало на другий план завдання інноваційного розвитку.

По-третє, державою не були створені достатні умови для розвитку цивілізованого ринку. Наявність монополізму в економіці, відсутність здорової конкуренції, висока частка тіньової економіки, корупція та інші негативні явища не сприяли переведенню національної економіки на інноваційний шлях розвитку.

По-четверте, у багатьох власників і перших керівників комерційних організацій був відсутній необхідний менталітет для позитивної творчої інноваційної діяльності.

По-п'яте, в нашій країні не вироблений чіткий вивірений механізм перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку, починаючи від НДР, створення дослідного зразка і до промислового виробництва нової продукції.

Для багатьох підприємців головною метою є отримання максимального прибутку з меншими витратами і напрямок її значною мірою не на впровадження всього нового і передового (тобто на розвиток фірми), а на особисте збагачення і вивіз капіталу за кордон.

Таким чином, ми прийшли до іншої найважливішої проблеми - необхідність виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, порядності та творчий.

Всі зазначені проблеми держава повинна вирішувати з широким залученням усіх громадян.

З усього сказаного випливає висновок: держава повинна розробити продуману дієву політику щодо переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку і механізми її реалізації.

Інноваційний шлях розвитку нашої економіки дозволить істотно підвищити ефективність суспільного виробництва, що стане матеріальною основою для вирішення соціальних проблем.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >