ВИСНОВКИ

На економічні та соціальні процеси в суспільстві впливають багато факторів, але головний з них - прискорення НТП. НТП - безперервний процес впровадження нової техніки і технології, організації виробництва і праці на основі досягнень і реалізації знань. Поняття НТП ширше, ніж поняття НТР. Науково-технічна революція - складова частина НТП.

Будь-яка держава, щоб не відстати в своєму науково-технічному розвитку, має розробляти і здійснювати єдину державну технічну політику, йод якою розуміються вибір найважливіших напрямків НТП і їх реалізація з потужною підтримкою держави.

З переходом на ринкові відносини в Росії не приділялася належна увага розвитку науки і техніки з боку держави, що призвело до ще більшого відставання нашої країни від розвинених держав світу в області пріоритетних напрямків НТП і, природно, не сприяло виходу Росії з кризового становища. Ситуація ускладнюється тим, що в Росії на даний момент не розроблена єдина державна науково-технічна політика, і на розвиток фундаментальної науки державою виділяються мізерні кошти.

Ніяке підприємство не матиме хорошу перспективу, якщо відмовиться від постійного впровадження результатів НТП, оскільки від цього залежать якість продукції, що випускається, витрати на її виробництво і реалізацію, обсяг реалізації і величина одержуваного прибутку.

Прогнозування та планування НТП на підприємстві повинні здійснюватися па основі виробленої стратегії розвитку на далеку перспективу з урахуванням реальних фінансових можливостей.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Які сутність НТП і НТР, особливо НТР на сучасному етапі?
 • 2. У чому сутність наукової ренти і її складових?
 • 3. Які основні напрямки НТП, їх сутність і взаємозв'язок?
 • 4. Які пріоритетні напрямки НТП на сучасному етапі та їх зміст?
 • 5. Які показники технічного рівня виробництва на макро- і мікрорівні вам відомі? Яка методика їх розрахунку?
 • 6. Які ви знаєте основні фактори, що впливають на прискорення 11ТП?
 • 7. Яка сутність і значення науково-технічної політики на макро- і мікрорівні?
 • 8. Яка методологія прогнозування та планування 11ТП на підприємстві?
 • 9. Як впливає НТП на основні економічні показники роботи підприємства?
 • 10. У чому полягає необхідність перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку?
 • 11. Що потрібно зробити, на ваш погляд, для переведення економіки нашої країни на інноваційний шлях розвитку?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >