КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. У чому полягає сутність інвестицій як економічної категорії?
 • 2. Яке значення інвестицій на макро- і мікрорівні?
 • 3. В чому полягає сутність реальних і портфельних інвестицій?
 • 4. Що таке економічна сутність капітальних вкладень?
 • 5. Чим відрізняються реальні інвестиції від капітальних вкладень?
 • 6. Що розуміється під валовими і чистими інвестиціями?
 • 7. За якими ознаками і як класифікуються капітальні вкладення?
 • 8. За якими ознаками і як класифікуються інвестиції?
 • 9. Що розуміється під видовий, відтворювальної, галузевої, територіальної структурою капітальних вкладень?
 • 10. Що розуміється під загальною структурою інвестицій, а також структурою портфельних і реальних інвестицій?
 • 11. Які фактори, що впливають на ефективність інвестицій, інвестиційну привабливість та інвестиційну діяльність на макро- і мікрорівні?
 • 12. Чи існує взаємозв'язок між ефективністю інвестицій, інвестиційною привабливістю та інвестиційною діяльністю?
 • 13. Яка суть кривої попиту на інвестиції та її наочне уявлення на малюнку?
 • 14. У чому полягають сутність і значення інвестиційної політики на макро- і мікрорівні?
 • 15. Які основні джерела фінансування інвестицій?
 • 16. За якими ознаками класифікуються джерела фінансування інвестицій?
 • 17. У чому полягає сутність основних методів фінансування інвестицій?
 • 18. Яка економічна сутність ціни авансованого капіталу і методика се розрахунку для окремих джерел фінансування інвестицій?
 • 19. Що таке середньозважена ціна капіталу? Яка методика її розрахунку?
 • 20. Які функції виконує середньозважена ціна капіталу?
 • 21. Які основні методичні підходи визначення ефективності інвестиційних проектів?
 • 22. Які основні критерії (показники), але яким здійснюється економічне обґрунтування інвестицій?
 • 23. Як визначаються ЧДД, ІД, ВИД і Т ок ?
 • 24. Від яких факторів залежить ставка дисконтування?
 • 25. Який взаємозв'язок між середньозваженою ціною капіталу і внутрішньою нормою прибутковості (ВНД)?
 • 26. Які є методичні підходи до визначення терміну окупності капітальних вкладень?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >