ПРОЕКТУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Будівництво будь-якого об'єкта виробничого і невиробничого призначення може бути здійснено тільки при наявності відповідного проекту.

Проектування будівництва має дуже важливе значення, так як від якості проекту залежить ефективність роботи майбутнього підприємства.

Проектування здійснюють проектні організації, які мають на цей вид діяльності відповідні ліцензії.

У ряді найважливіших галузей (чорна та кольорова металургія, вугільна промисловість, енергетика та ін.) Створені спеціалізовані галузеві проектні організації (інститути).

Один з них, найбільш великий, який володіє висококваліфікованими кадрами, виділяється в якості головного і називається генеральним проектувальником.

На головні інститути покладається координація дій всіх проектних організацій, які обслуговують ту чи іншу галузь. Під їх керівництвом і при їхній особистій участі розробляються техніко-економічні обґрунтування проектів. Вони ж здійснюють проведення єдиної технічної і економічної політики в галузі проектування підприємств і споруд галузі та підгалузі. З цією метою головні проектні організації вивчають і узагальнюють вітчизняний і зарубіжний досвід проектування, будівництва і експлуатації аналогічних об'єктів. Головні інститути надають кваліфіковану допомогу однопрофільних інститутам галузі, а також здійснюють експертизу розроблених ними проектів.

Крім галузевих проектних організацій існують і спеціалізовані міжгалузеві проектні організації, які виконують проектні роботи у вузькій спеціалізованої області (наприклад, проектування складних фундаментів здійснює міжгалузевої проектний інститут «Фу ндаментпроект»).

Проектування великих і складних промислово-виробничих підприємств та інших споруд здійснюється зазвичай силами кількох проектних організацій різних спеціалізацій (субпроектіровщікамі). До початку розробки проектів генеральні проектувальники отримують від замовників (забудовників) завдання на проектування і укладають з ними генеральні договори на весь період проектування підприємства або споруди. Між генеральними проектувальниками і всіма іншими проектними організаціями, які беруть участь в комплексному проектуванні, також укладаються договори спочатку на весь обсяг і термін одержуваного ними проектування, а потім на їх основі - річні договори і видають субпроектіровщікам відповідні вихідні дані, необхідні для розробки відповідних частин комплексних проектів або для проектування великих об'єктів, що входять до складу проектованого підприємства або споруди.

Фінансування проектно-вишукувальних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника (держави, регіональних або місцевих органів влади, комерційних організацій).

Генеральні проектувальники відповідають перед замовниками (забудовниками) за своєчасність розробки і якість всього проекту, а субпроектіровщікі перед генеральними проектувальниками - за доручену їм частину проектування.

Після завершення розробки проектів генпроектувальника передають їх замовникам (забудовникам) для розгляду і затвердження. Замовники (забудовники) піддають проекти експертній перевірці, державної позавідомчої експертизи та державної екологічної експертизи.

Проект будівництва включає необхідний комплекс технічної і економічної документації. Це не тільки схеми і креслення, що дають графічне зображення майбутнього підприємства, цеху або споруди, а й технічні та економічні розрахунки, що підтверджують доцільність і економічну ефективність наміченого будівництва.

У проекті будівництва промислового підприємства встановлюються номенклатура його продукції, виробнича потужність, місце будівництва, сировинна, паливна і енергетична база, господарські зв'язки; визначаються технологія виробництва, технічна оснащеність підприємства, що проектується, використання відведеної для будівництва території; намічаються економічні показники по будівництву та експлуатації споруджуваного підприємства.

Технічна і економічна частини проекту взаємопов'язані і утворюють єдиний техніко-економічний документ, без якого не може здійснюватися будівництво.

Існують наступні етапи проектування:

  • • техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);
  • • технічний проект (встановлює основні проектні рішення, визначає загальну кошторисну вартість будівництва та основні техніко-економічні показники майбутнього підприємства);
  • • робочі креслення, що виконуються на основі технічного проекту.

Для підвищення економічної ефективності проектних рішень

попередньо здійснюється ТЕО необхідності і доцільності планованого будівництва або розширення і реконструкції діючого підприємства.

У ньому наводяться відомості про характеристику майбутнього підприємства, його потужність, номенклатуру продукції, що випускається, її конкурентоспроможності, обгрунтуванні планованого району та пункту будівництва, інформація про виробничому кооперуванні з іншими підприємствами, ринку збуту, необхідної величини капітальних вкладень і ін.

За останні роки в багатьох випадках замість ТЕО став розроблятися бізнес-план.

Процес проектування може складатися як з однієї, так і з двох стадій. При складному і дорогому об'єкті проектування здійснюється в дві стадії: спочатку розробляється технічний проект, а потім - робочі креслення. Якщо об'єкт невеликий і нескладний, проектування ведеться в одну стадію: розробка технічного проекту і робочих креслень поєднуються. Проектування складних об'єктів, як правило, здійснюють спеціалізовані проектні організації (інститути), які за своєю специфікою можуть бути галузевими і міжгалузевими.

Технічний проект промислового підприємства складається з економічної частини, розділу, присвяченого генеральним планом і транспорту, технічної, будівельної частин, розділу, присвяченого організації будівництва, кошторисної документації.

Технічний проект зі зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком після його затвердження в установленому порядку є підставою для фінансування будівництва, замовлення основного обладнання та розробки робочих креслень.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >