ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (До про ) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначається за формулою

де V p - обсяг реалізації продукції за звітний період; Про ср - середній залишок оборотних коштів за звітний період.

Тривалість одного обороту в днях (Д) показує, за який термін до підприємства повертаються його оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації продукції. Він визначається за формулою

де Т - число днів у звітному періоді.

Важливим показником ефективного використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обороті. Він характеризує суму оборотних коштів, авансованих на 1 руб. виручки від реалізації продукції. Іншими словами, являє собою оборотну фондомісткість, т.с. витрати оборотних коштів (в копійках) для отримання 1 руб. реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження засобів в обороті визначається за формулою

де К 3 - коефіцієнт завантаження засобів в обороті, коп .; 100 - переклад рублів в копійки.

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті (К 3 ) - величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів (До об ). Чим менше коефіцієнт завантаження засобів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти на підприємстві, поліпшується його фінансове становище.

У зв'язку з тим, що оборотні кошти складаються з оборотних фондів і фондів обігу, коефіцієнти оборотності для них можна визначити наступним чином:

де К ш |, - коефіцієнт обіговості оборотних фондів; Про зро ф - середній залишок оборотних фондів за звітний період.

де Кф 0 - коефіцієнт оборотності фондів обігу; Про ср ф 0 - середній залишок фондів звернення за звітний період.

Оборотні фонди складаються з виробничих запасів, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Тому для більш детального аналізу можна визначити коефіцієнт оборотності для кожного елемента оборотних фондів.

Такий методичний підхід правомірний і для елементів фондів обігу. Наприклад, коефіцієнт оборотності виробничих запасів і дебіторської заборгованості може бути визначений з виразу

де К з - коефіцієнт оборотності виробничих запасів; О і з. - середній залишок виробничих запасів за звітний період.

де К Д з - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; Про ср д 3 - середній залишок дебіторської заборгованості за звітний період.

Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення, в першу чергу для поліпшення фінансового стану підприємства, а в кінцевому підсумку для досягнення максимального прибутку.

Основою для прискорення оборотності оборотних коштів є величина обсягу виробництва продукції і швидкість її реалізації. Між обсягом реалізації і оборотністю оборотних коштів є пряма і зворотна залежність.

Величину приросту обсягу продукції за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів (за інших рівних умов) можна визначити, застосовуючи метод ланцюгових підстановок:

де AV p - приріст обсягу продукції за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів; До об1 , К О2 - коефіцієнт оборотності в звітному і плановому періоді; Про СР2 - середній залишок оборотних коштів у плановому періоді.

Вплив оборотності оборотного капіталу на прирощення прибутку (ДП) можна визначити за формулою

де ДП - приріст прибутку в плановому періоді за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів; П, - прибуток підприємства в звітному періоді.

Прискорення оборотності оборотних коштів призводить до їх вивільнення. Покажемо це на умовному прикладі.

Приклад. За звітний рік обсяг реалізації продукції склав 20 000 000 руб., А середньорічний залишок оборотних коштів - 5 000 000 руб. На плановий період передбачається обсяг реалізації збільшити на 20%, а коефіцієнт оборотності - на один оборот.

Визначте показники використання оборотних коштів у звітному і плановому періоді і їх вивільнення.

Рішення

1. Визначаємо показники використання оборотних коштів за звітний період:

2. Визначаємо показники використання оборотних коштів в плановому періоді:

3. Визначаємо вивільнення оборотних коштів:

де <2о - потреба в оборотних коштах у плановому періоді, якби нс було прискорення їх оборотності; <2 1) Л - потреба в оборотних коштах у плановому періоді з урахуванням прискорення їх оборотності.

Оборотність оборотних коштів на підприємстві залежить від наступних факторів: тривалості виробничого циклу; якості продукції, що випускається і її конкурентоспроможності; ефективності управління обіговими коштами на підприємстві з метою їх мінімізації; вирішення проблеми зниження матеріаломісткості продукції; способу постачання та збуту продукції; структури оборотних коштів і ін.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >