НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організація встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину.

З переходом на ринкові умови підприємствам норматив оборотних коштів ніхто не встановлює і не контролює, але це не означає, що до умов ринку підприємства не повинні самі встановлювати і контролювати норматив оборотних коштів.

В умовах ринкових відносин значення нормування оборотних коштів різко зростає, так як в кінцевому підсумку це пов'язано з платоспроможністю і фінансовим станом підприємства.

Загальний норматив оборотних коштів (Н заг ) складається з суми приватних нормативів:

де Н 113 - норматив виробничих запасів; Н Ш1 - норматив незавершеного виробництва; Н П | - норматив готової продукції; H f) p - норматив майбутніх витрат.

Норматив виробничих запасівпз ) складається з нормативу поточного запасу, підготовчого і страхового і може бути визначений за формулою

де <2е - середньодобове споживання матеріалів; N Ti - норма поточного запасу, дн .; N m - норма підготовчого запасу, дн .; JV CTp - норма страхового запасу, дн.

Величина нормативу незавершеного виробництваШ | ) може бути визначена за формулою

де V cyT - планової обсяг випуску продукції за виробничою собівартістю; Т ц - тривалість виробничого циклу; До п;) - коефіцієнт наростання витрат.

На підприємствах з рівномірним випуском продукції коефіцієнт наростання витрат (К мз ) можна визначити наступним чином:

де а - витрати, зроблені одноразово на початку процесу виробництва; в - наступні витрати до закінчення виробництва готової продукції.

Таким чином, норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві залежить від добового обсягу виробленої продукції, тривалості виробничого циклу і коефіцієнта наростання витрат. Він характеризує ступінь готовності вироби і визначається відношенням собівартості незавершеного виробництва до собівартості готової продукції.

Норматив оборотних коштів у запасах готової продукціїП | ) можна визначити за формулою

де В добу - добовий випуск готової продукції за виробничою собівартістю; Тф п - час, необхідний для формування партії для відправки готової продукції споживачеві, дн .; Т ол - час, необхідний для оформлення документів для відправки вантажу споживачеві, дн.

Нормування оборотних коштів на підприємстві і контроль над встановленими нормативами - одне з найважливіших доданків управління підприємством в цілому. Особливо актуальна ця проблема для середніх і великих підприємств.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >