ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПЕРСОНАЛІ

Потреба в персоналі - це сукупність працівників відповідної структури та кваліфікації, об'єктивно необхідних фірмі для реалізації поставлених перед нею цілей і завдань відповідно до обраної стратегії розвитку.

Визначають загальну і додаткову потребу. Загальна потреба - це вся чисельність персоналу, необхідна організації для виконання запланованого обсягу робіт.

Додаткова потреба характеризує додаткову кількість персоналу, необхідне в планованому періоді, до вже наявної чисельності працівників на початок періоду.

При визначенні потреби в персоналі необхідно враховувати наступні обставини:

  • • потреба у вивільненні персоналу в зв'язку з ростом продуктивності праці, скороченням обсягу виробництва, простоями та ін .;
  • • потреба в збільшенні чисельності персоналу, пов'язаного з розширенням виробництва;
  • • потреба в заміщенні персоналу по роках планованого періоду в зв'язку зі звільненнями, відходом на пенсію, переходом на інвалідність; та ін.

З урахуванням зміни продуктивності праці в плановому періоді чисельність працівників може бути визначена але формулою

де N njl - середньооблікова планова чисельність працюючих; N 6 - середньооблікова чисельність працюючих в базисному періоді; J v - індекс обсягу виробництва в плановому періоді; Е - загальна зміна (зменшення - «мінус», збільшення - «плюс») вихідної чисельності працюючих.

Найбільш поширеними є наступні основні методи визначення потреби в робочих кадрах:

  • • по трудомісткості робіт;
  • • за нормами виробітку;
  • • по робочих місцях на підставі норм обслуговування машин і агрегатів і контролю над технологічним процесом.

При плануванні чисельності основних робочих визначається явочний і середньосписковий склад. Явочное число основних робітників у змін} '(ЧОС) - це нормативна чисельність робітників для виконання виробничого змінного завдання по випуску продукції:

де Т - трудомісткість виробничої програми, нормо-годин; Т см - тривалість робочої зміни або змінний фонд робочого часу одного робітника, годин; S - число робочих змін у добі; D tl - число діб роботи підприємства в плановому періоді; До Ш | - плановий коефіцієнт виконання норм.

Для розрахунку необхідного середньооблікового числа робочих можуть бути застосовані два основні методи - розрахунок за коефіцієнтом середньооблікового складу і по планованому відсотку невиходів на роботу:

де К С1 | - коефіцієнт середньооблікового складу.

Цей коефіцієнт розраховується як

де F n - номінальний фонд робочого часу (число календарних робочих днів); / - дійсний фонд часу роботи одного робітника (плановане число робочих днів).

На підприємствах з безперервним процесом виробництва (апаратурні та інші аналогічні процеси) чисельність персоналу, зайнятого обслуговуванням устаткування, а також налагодженням, ремонтом та іншими подібними роботами, може бути визначена з урахуванням чинного парку і норм обслуговування:

де Ч? п - спискова чисельність персоналу, зайнятого обслуговуванням устаткування; Н 0 - змінна норма обслуговування (кількість одиниць обладнання на одного робітника); п - кількість обслуговуваних машин і устаткування.

Розрахунок чисельності більшості категорій допоміжних робітників, особливо зайнятих на роботах, де планується їх обсяг і встановлені норми часу (виробітку, норми обслуговування), аналогічний розрахунку чисельності основних робітників. Стосовно до робіт, але яким не встановлюються їх обсяги і норми виробітку, чисельність допоміжних робітників може бути визначена безпосередньо в залежності від числа робочих місць і змінності відповідного підрозділу (цеху, дільниці та ін.):

де Чсп - спискова чисельність допоміжних робітників; п нд - число робочих місць допоміжних робітників.

За даною методикою можна визначити чисельність кранівників, стропальників, комірників і ін. Планування чисельності допоміжних робітників, які виконують роботи, на які є норми обслуговування, зводиться до визначення загальної кількості об'єктів обслуговування з урахуванням змінності робіт. Частка від ділення цієї кількості на норму обслуговування складає явочное число робочих.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >