ВИСНОВКИ

Собівартість продукції є найважливішою економічною категорією і характеризує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Вона є також найважливішим якісним показником роботи підприємства, так як дає уявлення про втрату використання всіх ресурсів (змінного і постійного капіталу), що знаходяться в розпорядженні підприємства.

За останні роки структура собівартості продукції в окремих галузях промисловості сильно змінилася під впливом наступних факторів: інфляційні процеси; різке уповільнення темпів оновлення основних виробничих фондів; збільшення витрат на рекламу, представницьких витрат і ін.

Управління витратами виробництва і реалізації продукції з метою їх мінімізації є складовою частиною управління підприємством в цілому. Управління витратами необхідно перш за все для:

  • • отримання максимального прибутку;
  • • поліпшення фінансового стану фірми;
  • • підвищення конкурентоспроможності підприємства і продукції;
  • • зниження ризику стати банкрутом; та ін.

Суттєвого зниження собівартості продукції на підприємстві можна досягти тільки за рахунок розробки та реалізації комплексної програми зниження витрат, яка повинна бути постійно діючою і періодично коригуватися з урахуванням обставин, що змінюються.

Важливим показником діяльності підприємства є прибуток. Як свідчить статистика, в даний час далеко не всі підприємства здійснюють беззбиткову діяльність. На це впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. Прибуток служить значним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємства. Її капіталізація дозволяє розширити рамки виробничої діяльності підприємства і збільшити його ринкову вартість. Прибуток - головне джерело фінансування соціального розвитку підприємства і матеріального стимулювання його працівників.

У літературних джерелах наводяться різні показники прибутку, часто дублюють один одного і не завжди відповідні зміненим законодавчих та нормативних документів. У зв'язку з цим важливою умовою об'єктивної оцінки ефективності функціонування організацій є забезпечення однаковості показників прибутку.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >