ВИСНОВКИ

В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансовий стан підприємства. Від рівня ціни залежать величина прибутку, конкурентоспроможність підприємства і його продукції. Ціна є найважливішим інструментом внутрішньофірмового планування і служить орієнтиром прийняття господарських рішень.

В умовах ринку зберігається необхідність державного регулювання ціноутворення. Це пояснюється необхідністю контролю над цінами галузей і іредпріятій-мононолістов, прагненням держави забезпечити соціальний захист населення.

Ціна на продукцію залежить від багатьох факторів: попиту, державного регулювання цін, витрат, конкуренції та ін. Облік впливу всіх факторів в комплексі дозволяє підприємствам виробити гнучку і ефективну політику ціноутворення.

У перші роки переходу на ринкові відносини найбільш сильно-діючим фактором ціноутворення в російській економіці був (і залишається зараз) фактор витрат. Підприємці прагнули будь-яке збільшення витрат перекласти на покупця. У міру насичення ринку і в умовах конкуренції, щоб реалізувати продукцію і забезпечити стійке фінансове становище, підприємствам все частіше доводиться вишукувати резерви на зниження витрат.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що розуміється під ціною продукції?
 • 2. Які фактори впливають на рівень цін?
 • 3. Чим викликана необхідність державного регулювання ціноутворення в ринкових умовах?
 • 4. Які основні функції ціни?
 • 5. Які ви знаєте види цін?
 • 6. Які сутність і значення цінової політики підприємства?
 • 7. Які основні види цінових стратегій підприємства?
 • 8. Яка структура ціни підприємства, промисловості, роздрібної ціни?
 • 9. Яку роль в ціноутворенні відіграє фактор витрат?
 • 10. У чому відмінність вільних і договірно-контрактних цін?
 • 11. Який порядок включення транспортних витрат в ціну продукції?
 • 12. Що розуміється під еластичним і нееластичним попитом?
 • 13. Які основні методи ціноутворення, їх переваги та недоліки
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >