МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Комерційні організації (підприємства) є основою для розвитку економіки країни. Від рівня і динаміки їх розвитку залежить величина доходної частини бюджетів різних рівнів, величина національного доходу і ВВП. Тому основне завдання держави має полягати у створенні сприятливих умов для їх розвитку. У цьому випадку досягається обопільна вигода - максимум надходжень податкових платежів до бюджетів різних рівнів і створення передумов для зниження податкового тягаря на комерційні організації.

Податкові платежі найістотнішим чином впливають на роботу підприємства, перш за все на кінцеві фінансові результати. Механізм цього впливу показаний на рис. 18.7.

Податкові платежі впливають на конкурентоспроможність продукції, відпускні ціни і тарифи, собівартість продукції, обсяг реалізації, а в кінцевому підсумку на фінансові результати і величину чистого прибутку.

Природно, податкова система впливає і на соціальні процеси на мікроуровіе через ефективність функціонування комерційної організації. Якщо податкова система дозволяє ефективно функціонувати комерційної організації, у неї є можливості для підвищення заробітної плати, що веде не тільки до підвищення матеріального становища її працівників, а й до збільшення відрахувань на страхові внески та податок на доходи фізичних осіб. Механізм цього впливу показаний на рис. 18.8.

Механізм впливу податкової системи на результати діяльності комерційної організації

Мал. 18.7. Механізм впливу податкової системи на результати діяльності комерційної організації

Податки, що сплачуються підприємством, впливають на фінансові результати його роботи по-різному і далеко не в однаковій мірі. Вважається, що найбільший вплив на фінансові результати надають прямі податки але порівняно з непрямими. Непрямі включаються в ціну продукції, їх кінцевим платником виявляється населення. Проте вони впливають на кінцеві результати роботи підприємства (рис. 18.9).

Механізм впливу податкової системи на соціальні процеси на мікрорівні

Мал. 18.8. Механізм впливу податкової системи на соціальні процеси на мікрорівні

Механізм впливу непрямих податків на фінансові результати

Мал. 18.9. Механізм впливу непрямих податків на фінансові результати

роботи підприємства

Непрямі податки включаються в ціну продукції, збільшуючи її, отже, знижується конкурентоспроможність продукції, так як ціна - одна з найважливіших її складових. У свою чергу зниження конкурентоспроможності продукції негативно позначається на обсязі реалізації, отже, і величиною собівартості і прибутку підприємства. Непрямі податки не тільки опосередковано (через конкурентоспроможність продукції і обсяг реалізації) впливають на фінансові результати роботи підприємства, по (частково) і прямо.

Механізм впливу прямих податків на фінансові результати показаний на рис. 18.10.

До прямих податків, що включаються в собівартість продукції, відносяться транспортний, земельний, водний податки, податок на видобуток корисних копалин та ін.

На фінансові результати відноситься податок на майно організації.

Прямі податки в залежності від того, як вони змінюються в зв'язку зі зміною обсягу виробництва, можна поділити па дві групи: умовно-постійні та умовно-змінні.

Податкові платежі по умовно-змінним податків зі збільшенням обсягу виробництва і реалізації продукції, як правило, збільшуються, а зі зниженням обсягу виробництва - зменшуються.

Величина умовно-постійних податкових платежів зі зміною обсягу виробництва і реалізації продукції практично не змінюється. Тому якщо на підприємстві спостерігається тенденція зниження обсягу виробництва продукції, умовно-постійні податки надають найбільш негативний вплив на фінансові результати його роботи.

В сучасних умовах, коли ми переходимо на нову пенсійну систему накопичувального характеру, розмір середньої заробітної плати набуває особливо важливе соціальне значення, так як від неї буде залежати величина майбутньої пенсії працівників підприємства.

На основі досліджень встановлено, що ступінь впливу податків на фінансові результати роботи підприємства в певній мірі залежить від співвідношення прямих та непрямих податків, а також від співвідношення умовно-постійних і умовно-змінних прямих податків.

Якщо податкова система досить досконала, для підприємств створюються нормальні умови функціонування. По суті це означає, що підприємства починають працювати рентабельно і у них утворюється чистий прибуток, достатня для розвитку виробництва, отже, і власні джерела фінансування інвестицій для технічного переозброєння виробництва. При обтяжливою податкової системи комерційні організації не мають такої можливості. Тому податкова система впливає на економічні та соціальні процеси не тільки в поточному періоді, а й у перспективі, в першу чергу, через інвестиції (рис. 18.11).

Механізм впливу прямих податків на фінансові результати роботи підприємства

Мал. 18.10. Механізм впливу прямих податків на фінансові результати роботи підприємства

Якщо на підприємстві діє ефективна система управління, проводиться науково обґрунтована економічна і соціальна політика, механізм впливу вдосконалення податкової системи на соціальні процеси на мікрорівні, на наш погляд, можна представити наступною схемою (рис. 18.12).

Податкова система впливає на соціальне становище працівників підприємства за багатьма напрямками: від величини середньої заробітної плати і майбутньої пенсії до отримання можливостей для лікування та відпочинку. Таким чином, соціальне становище працівника в даний момент і (опосередковано) при настанні пенсійного віку залежить від величини середньої заробітної плати.

Механізм впливу податкової системи на економічні та соціальні процеси на мікрорівні через інвестиції в основний капітал

Мал. 18.11. Механізм впливу податкової системи на економічні та соціальні процеси на мікрорівні через інвестиції в основний капітал

Податкова система впливає і на масштаби діяльності підприємства, отже, і на чисельність працюючих. Успішно працююче підприємство здатне на інвестиції, що веде до зростання обсягів діяльності, збільшення чисельності персоналу.

При зниженні ефективності функціонування підприємства воно змушене скорочувати чисельність своїх працівників, отже, підвищується рівень безробіття.

Добре працюючі підприємства мають можливість не тільки створювати кращі умови для роботи, а й здійснювати різноманітні соціальні заходи для своїх працівників, в тому числі при догляді на пенсію (надбавки до пенсій, організація дозвілля пенсіонерів).

З метою підвищення ефективності діяльності організації необхідно систематично проводити аналіз впливу податкових платежів на фінансові результати роботи підприємства.

Механізм впливу вдосконалення податкової системи на соціальні процеси на мікрорівні

Мал. 18.12. Механізм впливу вдосконалення податкової системи на соціальні процеси на мікрорівні

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >