ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ, ЩО ЙОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

Після вивчення глави 19 бакалавр повинен: знати

 • • сутність і чинники, що впливають на фінансовий стан підприємства;
 • • методику аналізу та оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • • методику аналізу фінансової стійкості і оцінки її рівня;
 • • методику визначення кредитоспроможності підприємства; вміти
 • • виявляти фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства;
 • • аналізувати і оцінювати ліквідність і платоспроможність підприємства;
 • • аналізувати фінансову стійкість і оцінювати її рівень;
 • • визначати кредитоспроможність підприємства; володіти
 • • понятійним апаратом в рамках даної глави;
 • • методикою аналізу та оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • • методикою аналізу фінансової стійкості і оцінки її рівня.

Сутність і фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. Фінансовий стан проявляється в платоспроможності підприємств, можливості вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виплачувати заробітну плату робітникам і службовцям, вносити платежі в бюджет. Фінансовий стан є також найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. Воно визначає його конкурентоспроможність і потенціал в діловому співробітництві, виступає гарантом реалізації економічних інтересів всіх учасників господарської діяльності.

Рівень фінансового стану підприємства становить значний інтерес для різних груп користувачів:

 • • власників і акціонерів, зацікавлених у прибутковості підприємства, високому рівні економічного розвитку в майбутньому і пов'язаних з ним виплати дивідендів, а також зменшення ступеня ризику і ймовірності втрати їх капіталів;
 • • менеджерів підприємств, які на оенове аналізу і оцінки фінансового стану підприємства приймають рішення щодо подальшого підвищення ефективності його роботи;
 • • постачальників різних товарно-матеріальних цінностей і підрядників, зацікавлених у своєчасній оплаті поставлених ресурсів і виконаних робіт з капітального будівництва;
 • • інвесторів, зацікавлених в найбільш вигідне вкладення капіталу і зниження ризику втрати інвестицій. При цьому чим стійкіше фінансовий стан підприємства, тим нижче ризик і вище прибутковість інвестицій;
 • • кредиторів, які прагнуть до повернення виданих кредитів і отримання належних із них відсотків. При видачі короткострокових кредитів найбільший інтерес представляє поточне фінансове становище підприємства; при довгостроковому кредитуванні на передній план виходить оцінка довгострокової прибутковості підприємства і його здатності погасити основну суму боргу і відсотки по ній;
 • • працівників підприємства, для яких стабільність і фінансова стійкість підприємства є гарантією своєчасної оплати праці і збереження робочих місць;
 • • інших користувачів.

Фінансовий стан підприємства знаходиться під впливом численних факторів: його положення на товарному ринку; здатності випускати конкурентоспроможну продукцію; потенціалу підприємства в діловому співробітництві; ступеня його залежності від зовнішніх кредиторів; наявності неплатоспроможних дебіторів та ін. Крім того, фінансове становище підприємства і перспективи його зміни можуть перебувати під впливом факторів нефінансового характеру (політичні і загальноекономічні зміни, зміна форм власності і т.д.).

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є аналіз і оцінка:

 • • майнового стану, структури розподілу та ефективності використання майна;
 • • достатності та раціонального використання власного капіталу;
 • • необхідність залучення та ефективності використання позикового капіталу;
 • • ліквідності і платоспроможності підприємства;
 • • досягнутого рівня фінансової незалежності, забезпеченості власними оборотними засобами;
 • • рівня кредитоспроможності;
 • • достатності виробничого потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності та рентабельності продукції, що випускається.

У більшості випадків аналіз фінансового стану підприємства здійснюється але такими основними напрямками:

 • • аналіз ліквідності і платоспроможності;
 • • аналіз фінансової стійкості;
 • • аналіз кредитоспроможності.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >