ВИСНОВКИ

Фінансовий стан підприємства характеризується складом і розміщенням коштів, структурою їх джерел, швидкістю обороту капіталу, здатністю підприємства погашати свої зобов'язання в строк і в повному обсязі, а також іншими факторами. Найважливішими напрямками аналізу фінансового стану є аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз фінансової стійкості, аналіз кредитоспроможності підприємства та ін.

Аналіз фінансового стану підприємства може бути виконаний з різним ступенем деталізації. Його основою вважається система показників і аналітичних таблиць, що розробляються на основі інформації про діяльність підприємства.

Найважливіше завдання аналізу фінансового стану полягає в тому, щоб шляхом попереднього вивчення тенденцій, що склалися, що характеризують поточний фінансовий стан, обгрунтувати значення ключових показників, що визначають фінансовий стан підприємства і його фінансову стійкість в майбутньому.

При прогнозних розрахунках основну увагу необхідно приділити результатам діяльності підприємства в минулому, а також зовнішніх і внутрішніх чинників, які можуть істотно вплинути на неї. Результатом прогнозного фінансового аналізу є формування імовірнісного судження про майбутнє фінансовий стан і фінансової стійкості підприємства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  • 1. Що розуміється під фінансовим станом підприємства?
  • 2. Які користувачі зацікавлені в результатах аналізу фінансового стану?
  • 3. Що розуміється під ліквідністю і платоспроможністю підприємства?
  • 4. Як класифікуються активи і пасиви підприємства для оцінки ліквідності балансу?
  • 5. За яких умов баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним?
  • 6. Що розуміється під фінансовою стійкістю підприємства?
  • 7. Які показники характеризують кредитоспроможність підприємства?
  • 8. Які шляхи зміцнення фінансового стану підприємства?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >