ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

При оцінці бізнесу оцінювач повинен використовувати всі методичні підходи: порівняльний, витратний і прибутковий.

Послідовність визначення підсумкової вартості підприємства здійснюється за схемою, представленої на рис. 20.2.

На першому етапі використовуються всі методичні підходи до оцінки бізнесу. Оцінка бізнесу завжди вважається більш об'єктивною, якщо експерт зробив кроки до визначення шуканої вартості, використовуючи всі три класичних методичних підходу.

Послідовність визначення підсумкової вартості підприємства

Мал. 20.2. Послідовність визначення підсумкової вартості підприємства

На другому етапі визначається значимість кожного методичного підходу для визначення об'єктивної оцінки на основі присвоєння частки кожного підходу, але в сумі ці частки повинні складати одиницю. Визначення часткою методів в кожному випадку строго індивідуально. Значимість кожного методичного підходу залежить від безлічі факторів, у першу чергу від специфіки оцінюваного об'єкта і можливості отримання об'єктивної інформації по кожному з них. Необхідно проаналізувати переваги і недоліки кожного методичного підходу стосовно до оцінюваного об'єкту і вибрати з них найбільш пріоритетний. Цей метод буде мати більш вагому частку в порівнянні з іншими.

Послідовність визначення підсумкової вартості підприємства покажемо на умовному прикладі.

Приклад. Оцінювачу було доручено визначити ринкову вартість цукрового заводу з метою його продажу.

Ринкова вартість цього підприємства склала:

  • • при витратному підході - 75 млн руб .;
  • • при порівняльному підході - 85 млн руб .;
  • • при прибутковому підході - 105 млн руб.

Для кожного методичного підходу оцінювачем були встановлені наступні вагові коефіцієнти:

  • • витратний - 0,1;
  • • порівняльний - 0,2;
  • • прибутковий - 0,7.

Слід визначити остаточну ринкову вартість цукрового заводу. Рішення

Остаточна ринкова вартість цукрового заводу складе:

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >